Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Institut for Kultur og Samfund har fået tre nye professorer

Jan Ifversen fra Europastudier, Cristina Flesher Fominaya fra Internationale Studier og Jeremy Morris fra Ruslandstudier tiltræder som professorer på instituttet.

Jan Ifversen er 1. september udnævnt til professor ved Afdeling for Globale Studier. Han er til dagligt tilknyttet Europastudier og leder forskningsprogrammet Uses of the Past. Derudover er han udnævnt til forperson for erhvervsudvalget på Institut for Kultur og Samfund, hvor han skal sætte fokus på eksterne relationer og bidrage til udvikling af samarbejder i forskning og uddannelse.

I det kommende professorat er han blandt andet ansat til at fremme forskning inden for globale studier, herunder også Europas kriser og interkultur. Derudover skal han bidrage til undervisningsudvikling inden for Europastudier og tilvalgsfaget ”Adressing global challenges”.

”Forskning i det globale er vigtigt, fordi det sætter fokus på de udfordringer, som rammer lokalt, og de løsninger, der skal udtænkes og udfoldes både globalt og lokalt. Forskning i det aktuelle og fremtidige Europa kræver et globalt perspektiv. Forskning i transnationale processer peger både på de kræfter og dynamikker, der former vore samfund, og peger på mulige løsninger. Forskning i forholdet mellem globale og lokale scener sætter lys på de forskelle og asymmetrier, der er på spil. Det kræver et skarpt blik for interkulturelle relationer,” fortæller Jan Ifversen.

CV
Jan Ifversen er ph.d. i Kulturstudier fra 1997, blev adjunkt i Europastudier fra 1997 til 2001 og siden lektor i Europastudier fra 2001til 2004. Fra 2004 til 2010 var han institutleder ved Historie og Områdestuder derefter prodekan for videnudveksling fra 2011 til 2015 og lektor i Europastudier fra 2015 til 2021. 

Yderligere information

Jan Ifversen, professor ved Europastudier
Mail: jif@cas.au.dk
Mobil: 4018 4818


Cristina Flesher Fominaya er 1. november udnævnt til professor ved Afdeling for Globale Studier. Hun bliver tilknyttet Internationale Studier. Professor Cristina Flesher Fominaya er anerkendt som en international ekspert i europæiske og globale bevægelser og politik og har udgivet publikationer i højt rangerede tidsskrifter inden for politik, sociologi, geografi og socialhistorie. Hendes tre seneste bøger er: Democracy Reloaded: Inside Spanias Political Laboratory fra 15-M til Podemos (Oxford University Press 2020); Sociale bevægelser i en globaliseret verden 2. udgave (Palgrave Macmillan/ Red Globe 2020) og The Routledge Handbook of Contemporary European Social Movements: Protest in Turbulent Times (2020).

I det kommende professorat er hun blandt andet ansat til at levere en tur-national analyse af de demokratiske forestillingsbilelder, der opstod i kølvandet på finanskrisen efter 2008 og det ændrede syn på demokratiet både i nationale og transnationale netværk.  

"For effektivt at håndtere presserende globale udfordringer for demokratiet, såsom informationsforstyrrelser og  polarisering, har vi brug for mere viden om, hvordan pro-demokratiske bevægelser genopfinder demokrati og udvikler bottom-up processer, og hvordan disse efterfølgende kan bidrage til demokratisk innovation ud over sociale bevægelser," fortæller Cristina Flesher Fominaya.

CV
Cristina Flesher Fominaya er ph.d. i sociologi fra University of California, Berkeley. Siden adjunkt ved Afdeling for Sociologi på University of Aberdeen, Marie Sklodowska-Curie Senior Research Fellow ved Afdeling for Sociologi på National University of Ireland, lektor ved Afdeling for Sociology på University of Aberdeen og Excellence 100 Reader i socialpolitik og Medier, Loughborough University.  

Yderligere information


Cristina Flesher Fominaya, professor ved Internationale Studier
Mail: opdateres


Jeremy Morris er 1. september udnævnt til professor ved Afdeling for Globale Studier. Han er til dagligt tilknyttet Rusland- og Globale Studier og har et indgående kendskab til især Rusland, hvor han har boet og arbejdet. Hans forskningsekspertise ligger især inden for antropologi, sociologi samt område- og kulturstudier. Til daglig er han også forskningsprogramleder. Forskningsprogrammet tilknyttet Afdeling for Globale Studier tilbyder et tværvidenskabeligt forum for forskning i en række af verdens regioner, og søger at udvide vores forståelse af, hvordan begreber og praksisser er blevet forhandlet transnationalt og globalt fra det 19. århundrede til i dag.

I det kommende professorat afslutter han blandt andet et gruppeforskningsprojekt om social tillid, statsborgerinteraktioner og velfærdsstaten, der sammenligner Danmark, Rumænien og Rusland. Han arbejder også på et samarbejdsprojekt om borgeraktivisme i Rusland med en bog, der udkommer i 2022 udgivet af Indiana University Press. Endelig arbejder han på en enkeltforfattet bog om 'dagligdags' politisk økonomi, hvor han ”vender teleskopet” og ser på, hvordan almindelige mennesker gør en forskel for både politik og økonomi.

”Forskning i globale områdestudier – for eksempel om Rusland og Eurasien er vigtig, fordi den viser, at vores verden stadig er et mangfoldigt sted med samfund, der både ligner og adskiller sig fra vores eget. Især er Eurasien - som omfatter Rusland og det tidligere Sovjetunionen - ofte overset. At studere den tidligere 'den anden verden' kan imidlertid fortælle os meget om vores eget samfunds potentielle fremtid - herunder farerne ved populistisk og neoliberal politik, og hvad der sker, når vi eroderer velfærdsstaten. Det giver også ny viden, som vi ikke forventer, ligesom potentialet i græsrodsborgerbevægelser i autoritære sammenhænge, væksten i den digitale økonomi og AI og endda postkapitalistiske fremtider,” fortæller Jeremy Morris.

CV

Jeremy Morris er ph.d. i Russian Studies fra 2004. Inden Jeremy Morris kom til Aarhus Universitet arbejdede han på Birmingham University fra 2005 til 2016 og har tidligere undervist på universiteterne i Durham, Nottingham og Sussex. I Birmingham var han også direktør for et forskningscenter for Russiske, Europæiske og Eurasiske Studier

Yderligere information


Jeremy Morris, professor ved Rusland- og Globale studier
Mail: jmorris@cas.au.dk 
Fastnet: 87162532