Aarhus Universitets segl

Jacob Vrist Nielsen - Ny Postdoc ved afdeling for Historie og Klassiske Studier

Jacob Vrist Nielsen tilknyttes projektet "Denmark in Exile. Practicing Displaced Politics 1940-1945" hvor han skal arbejde et delprojekt som undersøger det danske militære miljø i den svenske hovedstad og forholdet til de svenske myndigheder.

Jacob Vrist Nielsen tilknyttes projektet "Denmark in Exile. Practicing Displaced Politics 1940-1945" som ledes af Karen Gram-Skjoldager. Projektet undersøge det danske eksilmiljø i Stockholm og til dels London under besættelsen. Mit delprojekt undersøger det danske militære miljø i den svenske hovedstad og forholdet til de svenske myndigheder. Jeg ser frem til at blive en del af det inspirerende forskningsmiljø på Aarhus Universitet og lære jer at kende.

Kontakt: 
Jacob Vrist Nielsen
Institut for Kultur og Samfund 
Jens Chr. Skous Vej 5
bygning 1463, 626
8000 Aarhus C
jvn@cas.au.dk
Fastnet: +4587168973