Aarhus Universitets segl

Johannes Sartou - Ny ph.d.-studerende ved Afdeling for Filosofi og Idéhistorie

Johannes er indskrevet som ph.d.-studerende pr. 1. september og skal arbejde på projektet "The Genealogy of History from Below".

Mit navn er Johannes Sartou og jeg har været så heldig at få en plads på kontorgangen ved afdeling for Filosofi og Idéhistorie som Ph.d.-studerende fra d. 1. september.

Jeg er uddannet historiker fra Københavns Universitet med tilvalg i filosofi. Mit projekt, som har arbejdstitlen The Genealogy of History from Below, skal undersøge implikationerne af en forskydning af vores tilgang til historien, hvor vi tager historiens marginaliserede stemmer alvorligt. Projektet er inspireret af Walter Benjamins dessin om at erstatte Leopold von Rankes objektivistiske maksime ’wie es eigentlich gewesen ist’ med den østrigske digter Hugo von
Hofmannsthals ’was nie geschrieben wurde, lesen’. Den historiske materialists opgave er således at ’stryge historien mod hårene’ for at give ordet tilbage til dens glemte stemmer. Jeg vil tage udgangspunkt i Eric Hobsbawms, E.P. Thompsons, Christopher Hills og Raphael Samuels banebrydende arbejde med begrebet ’History from Below’ i regi af the Communist Party Historians’ Group i efterkrigstiden. Deres arbejde var en udfordring af den gængse måde at betragte vores fortid på gennem prismet af politiske og kulturelle eliter ved i stedet at centrere deres arbejde omkring almindelige menneskers erfaringer og perspektiver – eller, som E.P. Thompson så rammende beskrev det: “I am seeking to rescue the poor stockinger, the Luddite cropper, the ’obsolete’ hand-loom weaver, the ’utopian’ artisan, and even the deluded follower of Joanna Southcott, from the enormous condescension of posterity.” Den historiografiske tradition, der voksede ud af gruppens arbejde har været instrumental for senere historiografiske forgreninger som kvindehistorie, oralhistorie og mikrohistorie, men har affødt meget lidt forskningsmæssig opmærksomhed til trods for, at moderne historievidenskab ville se betragteligt anderledes ud, hvis ikke det var for deres teoretiske arbejde med ’History from Below’.

Jeg er særligt interesseret i deres arbejde med forskellige temporaliteter og menneskelig agens – som igen trækker på Benjamins arbejde foruden Marx, Luxemburg og Gramsci – idet de i deres omgang med historien søgte at afdække en politisk potentialitet, der skulle inspirere samtidige politiske aktivister til at gribe ind i en tid, hvor det britiske kommunistparti var ved at blive marginaliseret af Labour. Mit projekt udarbejdes følgelig som dels en intellektuel biografi af de fire historikere, en historiografisk undersøgelse af deres arbejde, og en historiefilosofisk undersøgelse af dets implikationer.
Jeg ser frem til at møde jer alle!

Kontakt:

Johannes Sartou 
Institut for Kultur og Samfund - Afdeling for Filosofi og Idéhistorie
Jens Chr. Skous Vej 7
bygning 1465, 619
8000 Aarhus C
jsartou@cas.au.dk