Aarhus Universitets segl

Kristoffer Laigaard Nielbo udnævnt til professor

Kristoffer Laigaard Nielbo tiltrådte som professor i Humanities Computing 1. marts

Hvilket område bliver du ansat til at fremme?

Humanities Computing and Digital Humaniora på Faculty of Arts med særligt fokus på forskning og undervisning i komputationelle metoder til modellering og analyse af ustrukturerede data (ex. tekst, billeder) samt fremme af supercomputing i humaniora. 

På hvilken måde er det relevant?

Den altomfattende digitalisering af vores samfund og dertilhørende teknologier, fx databaser, maskinlæring og AI, nedbryder traditionelle faggrænser og skaber nye vilkår for forskning i alle humanistiske genstandsområder. Humanities Computing (HC) bygger bro mellem på den ene side dyb humanvidenskabelige domæneviden og, på den anden, de komputationelle videnskaber. HC er således blevet mulighedsbetingelsen for at de humanvidenskabelige genstandsområder kan drage fuldt udbytte af digitale data og komputationelle teknologier.

Kristoffer Laigaard Nielbo holder tiltrædelsesforelæsning under titlen "Persistence and Change in the Cultural Information Space" fredag den 2. juni kl 15-17 i Nobelauditoriet (1482-105) 


CV

Kristoffer Nielbo indleverede i 2012 sin ph.d. afhandling ved Institut for Kultur og Samfund, Aarhus Universitet. Heri kombinerede han genstandsfeltet ritualiseret adfærd med teknikker fra komputationel psykologi, der fra første færd gjorde beregning med supercomputere nødvendig - et arbejde han modtog priser for fra både EliteForsk og AUFF. Som postdoc, adjunkt og lektor udviklede han Digital Humaniora i en komputationel retning på Aarhus Universitet i samarbejde med University of British Columbia, Tel Aviv University, Beijing Normal og University of California, Los Angeles. Som følge af dette modtog Nielbo i 2016 et fellowship på UCLAs Insitute of Pure and Applied Mathematics med fokus på Culture Analytics. Samtidigt ledede han en række nationale og internationale initiativer for at fremme komputationelle metoder, særligt maskinlæring, og supercomputing inden for kultur- og historieforskning. Nielbos omfattende arbejde resulterede i etableringen af Center for Humanities Computing på Aarhus Universitet i 2019, som han siden har ledet og udviklet fra et lille komputationelt laboratorie til en stor forskninggruppe og servicebaseret komputationel infrastruktur, der i dag forsker i og udvikler sprogteknologi, maskinlæring og databaser på tværs af traditionelle faglige og fakultære grænser.


Kontakt:

Professor Kristoffer L. Nielbo
Institut for Kultur og Samfund, Afdeling for Cognition, Culture, and Computation
Mail: kln@cas.au.dk
Mobil: 26832608