Aarhus Universitets segl

Kunst og forskning i dialog om vores fælles verden

Et nyt samarbejde mellem Interacting Minds Centre ved Aarhus Universitet og Studio Olafur Eliasson i Berlin skal gøre os grundlæggende klogere på, hvordan vi mennesker tænker og handler. Projektet er blevet bevilliget kr. 15 millioner af Carlsbergfondet.

Foto: Foto & Medielab, Moesgård Museum

Hvordan oplever og tænker vi verden, og hvordan får det os til at handle som individer og i fællesskab? – det er spørgsmål, som et nyt samarbejde mellem Interacting Minds Centre (IMC) og Studio Olafur Eliasson skal gøre os klogere på.

”Vores projekt er et stykke grundforskning, men samtidig er de grundlæggende spørgsmål om samarbejde og fælles forståelse, vi vil kigge på, af afgørende betydning for at løse de globale og lokale problemer, vi står over for,” fortæller Andreas Roepstorff, der er professor ved Interacting Minds Center og leder af projektet.

Et rum for dialog
Når forskere ved IMC vil beskrive, hvordan mennesker tænker og handler som individer og i fællesskab, har de metoder og det videnskabelige begrebsapparat på plads. I sine kunstværker har Eliasson lavet "eksperimentelle opsætninger", hvor kunsten finder sted i mødet mellem den ramme, han skaber i installationen, og de forventninger, minder, tanker og følelser publikum bringer med. Derfor er der potentiale for nye erkendelser i samarbejdet mellem de to felter.  

“Vi vil etablere et dialogisk tredje rum mellem kunst og forskning, hvor kunstens performative praksis og forskningens præcision, kan skabe nye erfaringer, der inviterer til omtanke og refleksion,” forklarer Andreas Roepstorff. ”Både i kunsten og i videnskaben er spørgsmålet om ’deltagelse’ helt afgørende. Hvordan skaber ’vi’ fælles verdener sammen? Det vil vi afsøge i eksperimenter, der undersøger, hvordan vi deler perspektiver, tager beslutninger og overfører erfaring og viden”. 


Fakta
Projektet “Experimenting, Experiencing, Reflecting: Art and science at work in the public realm” er blevet bevilliget kr. 15 millioner af Carlsbergfondet. Projektet løber fra marts 2019 til december 2023.

Projektet er et samarbejde mellem Interacting Minds Centre ved Aarhus Universitet og Studio Olafur Eliasson i Berlin, men projektet trækker samtidig på et stort netværk af partnere fra videnskabsinstitutioner, kunstverdenen, forretningsverdenen samt offentlige og private organisationer.

Kontakt
Andreas Roepstorff, professor
Interacting Minds Centre, Aarhus Universitet
Mail: andreas.roepstorff@cas.au.dk
Mobil: 26 36 27 72