Aarhus Universitets segl

Lasse Borg Kjerkegaard - Ny ph.d.-studerende ved Afdeling for Filosofi og Idéhistorie

Lasse Borg Kjerkegaard skal beskæftige sig med et projekt omkring fænomenologisk psykopatologi, der anvender den fænomenologiske filosofi til psykiatrisk forskning.

Jeg hedder Lasse Borg Kjerkegaard, og jeg begyndte fra 1. september på et 3-årigt Ph.D.-studie ved Afdeling for Filosofi og Idehistorie på Aarhus Universitet. Jeg er alumne fra samme afdeling, hvor jeg har taget min bachelor og kandidat i filosofi, og det er en fornøjelse at vende tilbage.

Mit projekt udspiller sig indenfor det forskningsområde, der hedder fænomenologisk psykopatologi, der anvender den fænomenologiske filosofi til psykiatrisk forskning. Mere specifikt handler det om begrebet ”common sense” og skizofreni.

I forskningslitteraturen bliver problemer med ”common sense” til tider anvendt som en beskrivelse af, hvad der er patologisk i skizofreni. Årsagen til at begrebet anvendes, er at der er bred enighed om, at menneskets oplevelse af verden på en eller anden måde er socialt struktureret og delt, og at det netop er dette, der blandt andet er vanskeligheder med i skizofrenien.

Mit arbejde bliver at dykke dybere ned i denne ide. Målet er at udvikle et fænomenologisk begreb om ”common sense”, der kan redegøre for de særegne førstepersonsoplevelser man finder i skizofrenien. Videre sigter jeg efter, at det nye begreb skal være i stand til teoretisk at fundere flere af de symptomer man finder i lidelsen, end det er muligt med nuværende teorier om, hvad den her ”common sense” indebærer.

Arbejdet kommer til at foregå med inddragelse af en bred række af kvalitative studier, der afdækker hvordan mennesker med skizofreni oplever symptomerne på deres lidelse. Undersøgelsen bliver funderet i både ældre filosofiske forfattere, såsom Heidegger, Merleau-Ponty, Schutz, Gurwitsch og Plessner samt nyere forskning indenfor især socialfænomenologien. Det er særligt her, at jeg er glad for at projektet udspiller sig i Aarhus, der har en meget stærk profil i den specifikke fænomenologiske forskning, der skal bære projektet.

Mit projekt vejledes af Thomas Schwarz Wentzer, der deltager med sin omfattende ekspertise i fænomenologien og den filosofiske antropologi. Det bivejledes af Mads Gram Henriksen fra KU, der bidrager med sin ekspertviden i psykopatologien, og omfattende klinisk erfaring med skizofreni. Hvis alt går efter planen, skal jeg i løbet af mine studier besøge Thomas Fuchs i Heidelberg, der er leder for deres afdeling for generel psykiatri.

Et overordnet sigte er, at det udviklede begreb om ”common sense” bliver et bredt anvendeligt redskab i videre forskning. Mere specifikt er håbet, at mit arbejde vil øge vores forståelse af skizofreni, hvilket kan bidrage til en bedre terapeutisk indsats, samt forbedret diagnosticering.

Ordet ”grænseoverskridende” passer ganske godt på sådan et interdisciplinært projekt, hvor man forsøger sig med sin kernefaglighed i et andet område. Det ord kan også beskrive, hvordan det en gang imellem kan føles personligt. Ikke desto mindre glæder jeg mig meget til at gå i gang. Jeg har en grundlæggende tro på at filosofien kan bidrage væsentligt til andre fagligheder, og selv blive styrket i udvekslingen, og jeg har været så heldig, at et særdeles dygtigt hold af vejledere har indvilget i at deltage i projektet.

Kontakt: 
Lasse Borg Kjerkegaard​​​​​​​
Institut for Kultur og Samfund
Jens Chr. Skous Vej 7
8000 Aarhus C
lasse.borg.kjerkegaard@cas.au.dk