Aarhus Universitets segl

Lene Kühle udnævnt til professor

Lene Kühle er udnævnt til professor i Religionssociologi og tiltræder pr. 1. august.

Hvilket område er du ansat til at fremme?
- Mit felt er studiet af religiøs diversitet og dets samfundsmæssige, herunder politiske og juridiske, konsekvenser. Da det i øjeblikket er det eneste professorat i religionsvidenskab, vil jeg arbejde for at fremme religionsvidenskaben generelt.

På hvilken måde er det relevant?
- Fremkomsten af religiøs diversitet som fokusfelt har betydning for både teorier og metoder inden for religionssociologien, men feltet har også stor samfundsmæssig betydning. Min forskning har desuden været på Finansloven to gange. Først som en del af et stort projekt om radikalisering, ledet af Mehdi Mozaffari. Dernæst bad Folketinget mig i 2017 om at gentage min kortlægning af moskeer i Danmark.


CV

Lene Kühle blev i 1998 cand.mag. i religion, matematik og fysik og ph.d. i religionssociologi i 2004, hvor hun skrev ph.d. i religionssociologi om fremkomsten af religiøs diversitet i Danmark. Hendes postdoc var en DFF-finansieret kortlægning af moskeer i Danmark.

I 2012-16 var Lene Kühle afdelingsleder på Religionsvidenskab, og i 2015 tiltrådte hun som studienævnsformand på Institut for Kultur og Samfund.

Hun har i løbet af sin forskerkarriere fået en stor interesse for forholdet mellem journalister og forskere og er blandt andet medarrangør af konferencer om dette på DMJX (2022) og AU (2023). Derudover er hun formand for Nordic Association for Sociology of Religion (2021-) og repræsentant for de nordiske lande i den internationale religionssociologiske forening ISSR/SISR.


Kontakt

Professor Lene Kühle
Institut for Kultur og Samfund, Afdeling for Religionsvidenskab
Mail: lk@cas.au.dk
Mobil: 24276427