Aarhus Universitets segl

Mange nye forskningsaktiviteter på IKS belønnes af Carlsbergfondet

200 millioner kroner ud af 456 millioner kroner går til forskning inden for humaniora og samfundsvidenskab, når Carlsbergfondet i dag offentliggør deres bidrag til dansk forskning. Det kommer mange forskere fra Institut for Kultur og Samfund til gode.

Mange forskere fra Institut for Kultur og Samfund modtager idag bevillinger fra Carlsbergfondet. 

”Jeg er glad for, at vi i år kan kanalisere et rekordstort millionbeløb ind i dansk forskning og på den måde bidrage til at igangsætte vigtige videnskabelige aktiviteter på initiativ af en lang række af landets mest kompetente og idérige forskere. Helt i tråd med Carlsbergfondets værdier og strategi har vi prioriteret midler til både de yngre forskertalenter på postdoc-niveauet og de lidt mere etablerede forskere, der har brug for støtte til at konsolidere sig som selvstændige forskningsledere. Desuden har vi prioriteret en del midler til forskningsinfrastruktur, som kan komme mange forskere til gavn og dermed understøtte den ypperste grundforskning på universiteterne generelt,” udtaler Carlsbergfondets bestyrelsesformand Flemming Besenbacher i pressemeddelsen fra Carlsbergfondet.

Han supplerer:

”Det er endvidere med stor tilfredshed, at vi i år uddeler ikke mindre end 200 millioner kroner samlet til humaniora og samfundsvidenskab. Det betyder, at vi sender knap halvdelen af vores midler ud til forskere, der ikke har så mange puljer og programmer at søge midler fra som forskere inden for naturvidenskaben. Det glæder mig.”

På instituttet betyder det, at mange forskningsaktiviteter kan virkeliggøres med midler til blandt andet monografistipendier, forskningsinfrastruktur og nyansatte lektorer. Alle ansøgninger udspringer af forskernes egne videnskabelige ideer og projektforslag, der vil bibringe ny forskning i så forskellige emner som filosofiske diskussioner bag landbrugets udvikling i 1600-tallets England, migration og jagt i Grønland.  

Bevillingsmodtagere fra Institut for Kultur og Samfund

Monografistipendier:

Carlsberg Young Researcher: 

Reintegration postdoc-grants: 

Infrastruktur: