Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Margrethe Kamille Birkler Nielsen - Ny ph.d. ved Afdeling for Teologi

Margrethe skal arbejde på med projektet: ”The synergy between essentialism and existentialism in Paul Tillich’s ontology: a study of the generation of meaning through symbolic theology”.

Jeg har den glæde at begynde som 4+4 ph.d.-studerende d. 1.2, hvor jeg vil arbejde med Paul Tillichs ontologi. Siden jeg blev introduceret for Tillichs teologi på 1. semester på bacheloruddannelsen, er min interesse for hans teologi kun vokset. Denne interesse skyldes dels den forholdsvis store mængde tilgængeligt upubliceret materiale fra Tillich, hvilken gav mig anledning til at besøge Harvards arkiv HOLIS tilbage i 2019, og dels dybden af Tillichs teologiske system. I sidstnævnte finder jeg især Tillich ontologi betydningsfuld, hvilken mit projekt med titlen ”The synergy between essentialism and existentialism in Paul Tillich’s ontology: a study of the generation of meaning through symbolic theology” vil koncentrere sig om.

Mit projekt vil, som titlen antyder, arbejde med synergien mellem essentialisme og eksistentialisme i Tillichs ontologi. Denne ontologi er bemærkelsesværdig, fordi den fremhæver både menneskets essentielle, ontologiske grund og dets eksistentielle, ontiske tilstand. Selvom denne synergi mellem essentialisme og eksistentialisme i Tillichs ontologi optræder i Tillichforskningen, er den endnu ikke undersøgt fyldestgørende. Det er mit håb, at mit projekt kan afhjælpe dette.

Jeg vil endvidere ifm. Tillichs ontologi undersøge skabelsen af betydning ved hjælp af en symbolsk teologisk tilgang. Mens menneskets essentielle, ontologiske grund ifølge Tillich er forudsætningen for dets eksistentielle, ontiske tilstand, faciliterer sidstnævnte terminologien, som gør os i stand til at tale om hele ​​virkeligheden, og ikke kun om eksistensen. Teologien må ifølge Tillich stræbe efter at give svar på menneskets søgen efter dets ontologiske grund, Gud, samtidig med at en analyse af menneskets eksistentielle tilstand anvendes. Dette er muligt ved hjælp af symboler, som rummer en dualitet af de essentielle og de eksistentielle strukturer, da disse ikke kun er tegn på, men også deltager i, det, de symboliserer. Derfor fungerer symbolerne altså både som en måde til at beskrive menneskets eksistentielle tilstand og som svar på de eksistentielle spørgsmål, der foreligger heri. Tillichs ontologi skaber således begreber, der gør det muligt at tale om Gud og om menneskets ontologiske grund, selvom mennesket eksisterer i eksistensen. Derfor vil jeg arbejde med symbolsk teologi, hvormed jeg dels vil identificere disse symboler i Tillichs teologi og dels evaluere deres relevans for det moderne menneske.

Jeg finder mit projekt relevant for nutidig systematisk teologi, fordi det giver et sprog til eksempelvis den aktuelle debat om sekularisering, i hvilken folk, der ikke anser sig selv som tilhørende nogen bestemt religiøs institution eller overbevisning, stadig anser sig selv for spirituelle. Endvidere vil mit projekt bringe ny viden til Tillichforskningen såvel som en symbolsk teologisk tilgang til ontologiforskningen.


Kontakt: 

Margrethe Kamille Birkler Nielsen
Institut for Kultur og Samfund
Jens Chr. Skous Vej 3
bygning 1453, 323
8000 Aarhus C
mkbn@cas.au.dk