Aarhus Universitets segl

Mette de Hemmer Bjerregaard - Ny postdoc ved Afdeling for Religionsvidenskab

Mette er tilknyttet afdelingen som post doc pr. 1. januar med projektet: "Writing the Past: Cultural Memory and Religious Authority in the Qur’ān and the Early Islamic Tradition"

Mette de Hemmer Bjerregaards postdoc-projekt, Writing the Past: Cultural Memory and Religious Authority in the Qur’ān and the Early Islamic Tradition (på bevilling af Carlsbergfondet), fokuserer på dannelsen og udviklingen af en kollektiv hukommelse i den tidlige islamiske tradition (ca. 7.-9-århundrede). Mere specifikt interesserer projektet sig for cementeringen og den løbende genforhandling af religiøs autoritet i årtierne efter Muhammads død, særligt i form af historiefortælling og ritualisering.

Mette Bjerregaard har tidligere forsket i identitetsdannelse og krystalliseringen af den tidlige religiøse bevægelse omkring Muhammad. Hun forsvarede i 2018 sin ph.d.-afhandling (ved Afdeling for Religionsvidenskab, Aarhus Universitet), som belyste asketisk-pietistiske strømninger i den tidlige islamiske bevægelse.

Efterfølgende har hun været tilknyttet Université libre de Bruxelles, hvor hun på baggrund af en forskningsbevilling fra Danmarks Frie Forskningsfond har arbejdet på projektet Conceptualizing Space in the Qur’ān and the Early Islamic Tradition: The Forming of a Collective Memory, der isærlig grad fokuserede på helligsteders betydning for dannelsen og opretholdelsen af en religiøs tradition.

Forskningsprojektet Writing the Past: Cultural Memory and Religious Authority in the Qur’ān and the Early Islamic Tradition har tidligere været tilknyttet Afdeling for Bibelsk Eksegese ved Københavns Universitet,  og er nu tilknyttet Afdeling for Religionsvidenskab, Aarhus Universitet.