Aarhus Universitets segl

Michael Mørch Thunbo - Ny ph.d.-studerende ved Afdeling for Teologi

Michael Mørch Thunbo skal arbejde på et ph.d.-projekt med den foreløbige titel ”Preaching in Times of Crises”.

Jeg blev færdiguddannet som cand.theol. i sommeren 2022, og er nu tilbage på Aarhus Universitet for at tage fat på et ph.d.-projekt med den foreløbige titel ”Preaching in Times of Crises”.
Igennem hele min studietid har jeg været optaget af krydsfeltet mellem Kirkehistorie og Praktisk teologi, hvad der har ført mig igennem både Oldkirken og Reformationen og nu til nyere dansk kirkehistorie. I dette projekt vil jeg undersøge danske prædikener fra betydelige kriseperioder mellem 1849 og 1965. Ved hjælp af komputationelle metoder vil jeg undersøge, hvordan religiøs diskurs har været brugt i håndteringen af kriser og katastrofer i Danmark. Derigennem håber jeg, at projektet kan bidrage til en teologisk samtale om udfordringerne ved at leve og prædike i et samfund præget af frygt og usikkerhed. Derudover vil projektet bidrage til en bedre forståelse af, hvordan komputationelle metoder kan bruges i analysen af historiske religiøse tekster. På den måde bliver jeg en del af et voksende miljø for Digital Humaniora på Afdeling for Teologi og på Arts i øvrigt, hvad jeg naturligvis ser meget frem til.
Den primære vejleder på projektet er lektor og afdelingsleder Kirstine Helboe Johansen, med professor Kristoffer Laigaard Nielbo fra Center for Humanities Computing som bi-vejleder.

Kontakt
Michael Mørch Thunbo
Institut for Kultur og Samfund - Afdeling for Teologi
Jens Chr. Skous Vej 3
8000 Aarhus C
mt@cas.au.dk