Aarhus Universitets segl

Ny pris skal styrke teknologisk dannelse og uddannelse i Danmark

Fremover kan elever i teknisk gymnasium (HTX) blive belønnet for at sætte fokus på spændende faglige vinkler på menneske, teknologi og samfund i et idéhistorisk perspektiv med en ny indstiftet pris – J. C. H. Ellehammers projektpris.

”Jeg har længe ventet på en pris, som er målrettet idéhistories betoning af det teknologihistoriske. Her kan vores elever få lov til at vise deres evne til at reflektere over, hvad teknologien har betydet for det samfund, vi i dag lever i, samt hvilken betydning vi som mennesker har og har haft på den teknologiske udvikling,” fortæller lektor Ea Øst Normann, der til dagligt underviser i netop idéhistorie på Hillerød Tekniske Gymnasium, U/NORD.

Fremover kan hun sammen med øvrige undervisere i idéhistorie på landets HTX-uddannelser indstille relevante projekter til J. C. H. Ellehammers projektpris. Prisen uddeles én gang årligt – første gang til september. Med prisen følger 25.000 kr. i førstepræmie – 10.000 kr. i andenpræmie.

Ny pris er støttet af Ellehammerfonden

Idéhistorie på HTX er et obligatorisk fag med fokus på at styrke elevernes forståelse af teknologiens betydning for samfundet i et historisk og aktuelt perspektiv. Det er et emneområde, der passer godt til Ellehammerfonden, der har et mål om at støtte udviklingen af de tekniske videnskaber.

”Fra Ellehammerfondens side er vi stolte af at kunne bidrage til at fremme unge menneskers interesse for og viden om teknologiens betydning i samfundet,” lyder det fra Mads Persson, Formand for Ellehammerfonden. 

Initiativet bag den nye pris kommer blandt andet fra fagmiljøet på idéhistorie på Aarhus Universitet. Casper Andersen, lektor i Idéhistorie, fortæller:

”Vi er meget glade for at være medinitiativtager. Med prisen understøtter vi idéhistorisk og humanistisk kernefaglighed hos en nøglemålgruppe af seje, unge mennesker på det tekniske gymnasium, HTX.”

Fakta om Ellehammer-prisen
J. C. H. Ellehammers projektpris er indstiftet på baggrund af initiativ fra faget Idéhistorie på Aarhus Universitet i samarbejde med det faglige miljø omkring gymnasiefaget og støttet af Ellehammerfonden. Fonden støtter blandt andet udviklingen af de tekniske videnskaber og er oprettet af fabrikant Hans F. H. Ellehammer til minde om hans far; opfinderen og flyvepioneren J. C. H. Ellehammer.

Læs mere om den nye Ellehammer-pris


Kontakt
Casper Andersen, lektor på Idéhistorie
Institut for Kultur og Samfund
Aarhus Universitet
Mail: ideca@cas.au.dk
Mobil: +45 2639 1325