Aarhus Universitets segl

Pædagogisk hæderspris 2021

Lektor Lars Bo Gundersen modtager hæderpris til årsfesten på Aarhus Universitet

Lars Bo Gundersen, lektor i filosofi ved Afdeling for Filosofi og Idéhistorie, ved godt, at faget logik for mange studerende kan føles både vanskeligt og lidt tørt. Logik er en filosofisk disciplin, der stammer fra Aristoteles, og som undersøger, om argumenter er i overensstemmelse med de såkaldte klassiske tankelove, der går under navne som kontradiktionsprincippet, den udelukkede midte og identitetsloven. Om sin egen oplevelse med faget logik som studerende siger han: ”Jeg elskede det. Men det tog lidt tid, før jeg fandt ud af det.” 

Fandt ud af det gjorde Lars Bo Gundersen, og det i en sådan grad, at han som underviser har opnået endog meget stor succes med at formidle faget. Han formår at begejstre og inspirere de studerende, så faget nu er særdeles populært. Blandt mange gode undervisningsinitiativer fra hans hånd er animerede forelæsningsnoter i form af 14 korte videoer, og derudover er han ved at udvikle en innovativ lærings-app i logik, der giver feedback på logikopgaver samt et element til digital understøttet bedømmelse og automatiseret formativ feedback i forbindelse med undervisningen i logik og argumentationsteori.

”Jeg er dybt fascineret af de pædagogiske muligheder, digitaliseringen har bragt med sig. Ikke mindst i forhold til individuelt tilpasset og automatiseret formativ feedback. Men de digitale muligheder er også forbundet med alvorlige farer. For eksempel hersker der en udbredt misforståelse om, at digitaliseringen helt eller delvist kan erstatte undervisningen. Men digitalisering er netop et redskab til undervisning – ikke en erstatning for undervisning,” fortæller Lars Bo Gundersen.

Pædagogisk overskud og generøs videndeling

Lars Bo Gundersen betegnes som en forsker i verdensklasse, der også via sin vejledning af studerende inddrager dem i akademisk praksis og lader sin egen forskning danne grobund for de studerendes inddragelse i denne praksis. Han har for eksempel inviteret studerende med ind i skriveprocessen af videnskabelige artikler, ligesom han har publiceret artikler sammen med studerende. 

Lars Bo Gundersens tilgang til sin undervisning betegnes af kollegaer som værende meget generøs. Han er kendt for at have ikke bare et pædagogisk overskud, men også en generøs indstilling til videndeling, så kolleger kan drage fordel af de erfaringer, han selv har gjort sig.

Verdensvendt undervisning

Derudover er Lars Bo Gundersen kendt for sin meget verdensvendte undervisning. Han har med stor succes inviteret erhvervsledere med ind i auditoriet for at perspektivere undervisningen til konkrete arbejdsopgaver og for at bane vej for praktikforløb til de studerende. I sin undervisning tager han ofte afsæt i aktuelle debatter i medierne, og han forsøger at skærpe de studerendes kritiske sans og blik for ’fake news’ i mediebilledet ved for eksempel at lave opgaver til de studerende om logiske fejslutninger fundet i nyhedsmedier.

Om tildelingen af Aarhus Universitets Jubilæumsfonds Pædagogiske Hæderspris lyder det ydmygt fra dette års prismodtager:

”Det er jo altid dejligt med anerkendelse. Men det er også med en vis ydmyghed, jeg modtager prisen. Der er mange undervisere rundt omkring i organisationen, der er (mindst) lige så dygtige til at undervise og udvikle læringsredskaber. Og i den udstrækning undervisningen lykkes for mig, er det også i høj grad de studerendes fortjeneste.” 

Kontakt

Lektor Lars Bo Gundersen
Afdeling for Filosofi og Idéhistorie
Institut for Kultur og Samfund

Mail: fillg@cas.au.dk

Tlf.: 8716 2274