Aarhus Universitets segl

Professor Anders Klostergaard nyt medlem af det europæiske videnskabsakademi

Anders Klostergaard optages inden for området Filosofi, Religion og Teologi, ved en ceremoni i Barcelona i Academia Europaea.

Anders Klostergaard blev i 1994 uddannet cand. theol fra Aarhus Universitet. Den akademiske løbebane indledte han som forskningsassistent ved Institut for Ny Testamente. Siden fulgte tre år som Carlsberg-finansieret forskningsadjunkt ved Eberhard-Karls Universität i Tübingen. I 1998 blev han adjunkt ved Institut for Gammel og Ny Testamente på Aarhus Universitet. I 2002 fulgte en lektorstilling ved Institut for religionsvidenskab, og fra 2012 har Anders Klostergaard været professor ved Religionsvidenskab på Institut for Kultur og Samfund. Han har været afdelingsleder, medlem af ph.d.-udvalg, redaktionsmedlem af danske og internationale tidsskrifter samt ansvarshavende redaktør af blandt andet Religionsvidenskabeligt Tidsskrift. Og nu kan han også tilføje medlem af Academia Europaea, som er det europæiske videnskabsakademi, til cv´et.

Academia Europaea består af et akademi af forskere fra hele Europa, der er specielt udvalgt, fordi de anses for at være ledende forskere inden for deres område. Ved religionsvidenskab på Institut for Kultur og Samfund har professor Anders Klostergaards videnskabelige arbejde betydet, at han nu indtræder som medlem af det europæiske videnskabsakademi.

”Akademiets formål er blandt andet at fremme en så høj standard som muligt inden for forskning og uddannelse i Europa. Min opgave bliver ikke mindst at bygge bro mellem de forskellige fakulteter og videnskabsområder, fordi jeg selv arbejder inden for både samfunds- og naturvidenskab ud over mine specifikt humanistiske og teologiske felter. Jeg ser det som mit primære bidrag at vise natur- og adfærdsvidenskabelige kolleger, hvor uomgængelig klassiske, filologiske evner og dybdehistorisk kendskab til fortiden er for også at drive studier af moderne samfund og adfærd samt arbejde med forholdet om sammenhængen mellem gener og kultur,” fortæller professor Anders Klostergaard.


Yderligere information

Professor Anders Klostergaard

Institut for Kultur og Samfund - Afdeling for Religionsvidenskab

Mail: akp@cas.au.dk

Fastnet: +45 8716 2431