Aarhus Universitets segl

Professor Nils Bubandt introducerer David Wengrow

Den 7. december gæster professor David Wengrow Institut for Kultur og Samfund med forelæsningen: "Prospects for a New History of Humanity, and the Roots of Inequality". Det sker i forbindelse med årets sidste arrangement i serien Futures Lecture. En af dem, der ser frem til forelæsningen, er professor i Antropologi, Nils Bubandt, der også deltager på dagen. Læs og hør Nils Bubandt introducere Wengrow.

Hvornår stiftede du første gang bekendtskab med Wengrow?
-Det gjorde jeg gennem bogen “The Dawn of Everything” fra 2021, som Wengrow skrev sammen med David Graeber.  Wengrow er arkæolog og Graeber, der døde kort efter bogen blev udgivet, var antropolog. Bogen, der er skrevet over 10 år i en form for lang emailudveksling, er en eksemplarisk illustration på, hvordan et tværfagligt perspektiv kan give indsigter, som ikke bare er bredere, men ganske enkelt kvalitativt anderledes end det enkelt-faglige blik.

Hvad er han mest kendt for? Hans vigtigste bidrag? Ifølge dig
-Wengrow er ekspert i antikkens Mesopotamien og Ægypten, men han formår at oversætte denne specialviden til dristige nye teorier om de helt store spørgsmål på tværs af humaniora og samfundsvidenskab. ”The Dawn of Everything” er for eksempel intet mindre end en ny forståelse af menneskehedens politiske historie over de sidste 30.000 år, som rokker ved mange af de antagelser, vi har, om - hvor frihed, lighed, og social retfærdighed historisk set kommer fra.

Hvordan er han blevet brugt inden for dit fagområde?
-Wengrow og Graebers bog er en international bestseller, der har skabt debat på tværs af historie, statskundskab, arkæologi og antropologi. Indenfor mit eget fag, som er antropologien, er bogen et bidrag til den antropologiske tradition for at insistere på, at det moderne verdenssyn er ret provinsielt og ikke repræsenterer hele menneskehedens syn på verden.  Tag for eksempel lighed og frihed, som går for at være europæiske oplysningstidsideer.  På baggrund af et væld af eksempler fra arkæologien og antropologien viser Wengrow og Grabers bog derimod, hvordan frihed og ufrihed, lighed og ulighed ikke er europæiske eller moderne størrelser, men har været genstand for politiske kampe og indlejret i dynamiske samfundsformer i hele verden og igennem hele menneskehedens historie. Wengrow hjælper os med at tænke mere fantasifuldt og mangfoldigt om, hvad frihed, lighed og retfærdighed er, og hvordan man historisk set har kæmpet for dem. Dermed får vi osse mulighed for at forestille os fremtiden anderledes.

 Anbefaling til bog: Hvad skal man læse af ham og hvorfor?
-Hvis man ikke allerede har læst den, vil jeg klart anbefale, at man læser ” The Dawn of Everything” inden Wengrows Futures Lecture den 7. december.  Har man allerede læst den bog, vil jeg anbefale ”The Origin of Monster” fra 2014. Bogen bruger arkæologisk og kognitiv teori til at vise, at vi mennesker først begynder at forestille os, at der findes monstre i samme periode, hvor de første bystater vokser frem. Monstre har med andre ord en politisk historie.

 Hvad forventer du af foredraget?  
-Jeg glæder mig til at se David Wengrow ”live” og til at høre ham udbygge sin store teori om det, man kunne kalde en ”politisk evolutionsteori”.  Der er et klart politisk budskab om fremtiden ”vævet ind” i denne teori, som det bliver spændende at få udfoldet.

Hør Nils Bubandt introducere David Wengrow