Aarhus Universitets segl

Rithma Kreie Engelbreth Larsen - Ny PhD ved afdeling for Filosofi og Idéhistorie

Rithma starter d. 1. februar 2022 og skal arbejde med et projekt der handler om nyere idéhistorisk udvikling indenfor klima- og naturforståelse.

Mit navn er Rithma Kreie Engelbreth Larsen, og jeg ser enormt meget frem til at begynde som PhD-studerende den 1. februar. Jeg kommer selv fra Aarhus og har også fået min BA i idéhistorie på AU med tilvalg i antropologi. Jeg skal være ansat i en 4+4-ordning, så jeg skriver mit speciale sideløbende med, at jeg påbegynder PhD-arbejdet. 

Her skal jeg arbejde med mit eget projekt, der handler om nyere idéhistorisk udvikling indenfor klima- og naturforståelse. Mit projekt er idéhistorisk, men inspireret af nyere teoridannelser indenfor antropologi og STS. Mere specifikt kigger jeg på perioden 1970’erne og frem, hvor man i en række internationale fora begynder at se en øget inddragelse af mere plurale og lokale vidensformer end blot traditionel videnskab, herunder oprindelige befolkningers.  

Jeg er interesseret i at undersøge, om denne udvikling har påvirket fremherskende idéer om klima og natur og forholdet imellem de to koncepter, der i visse perioder har syntes fjernere fra hinanden end i andre. Her vil jeg kigge på, hvordan man begrebsligt og diskursivt har omtalt klima og natur i store, dominerende institutioner som FN (herunder IPCC og IUCN), men jeg vil også undersøge, hvordan det ser ud i mere perifere organisationer som ICC (Inuit Circumpolar Council) med særligt fokus på de erkendelsesmæssige forhandlinger og nybrud, der finder sted imellem de forskellige positioner.


Kontakt:
Rithma Kreie Engelbreth Larsen
Institut for Kultur og Samfund
Jens Chr. Skous Vej 7
8000 Aarhus C
rkel@cas.au.dk