Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

”Vi skal have succeshistorierne frem”

Jan Ifversen er ny forperson for erhvervsudvalget på Institut for Kultur og Samfund på Aarhus Institut. Læs her om baggrunden for det nye erhvervsudvalg, og hvilke mål erhvervsudvalget har for sit arbejde.

Humanistisk forskning bidrager i stor stil med at løse mange samfundsmæssige udfordringer – store som små, hvis man spørger den nye forperson for erhvervsudvalget på Institut for Kultur og Samfund, Jan Ifversen. Han peger blandt andet på MIGSOSU - et nyt forskningssamarbejde mellem antropologer og it-udviklere, der skal tiltrække og fastholde migranter i SOSU-faget. Projektet er støttet af Innovationsfonden og udspringer af kommuners og SOSU-skolers udfordring med at rekruttere både elever og medarbejdere til SOSU-faget og er udviklet af Moesgårds Antropologiske Analyseenhed (MANTRA) ved Aarhus Universitet i samarbejde med Alexandra Instituttet.

”I erhvervsudvalget på Institut for Kultur og Samfund lægger vi op til et nyt og mere undersøgende erhvervsudvalg. Vi vil gerne mere detaljeret kortlægge, hvad der sker af forskning og uddannelse relateret til erhverv. Eksemplet med MANTRA er ét blandt mange, men pointen er, at vi kan udpege best practises, når vi har fået indsamlet en masse inspiration fra vores forskningsmiljøer på instituttet,” forklarer Jan Ifversen. Han er tidligere prodekan for videnudveksling og har i sit eget forskningsarbejde også tidligere haft forskellige samarbejder med eksterne parter som for eksempel Ringkøbing-Skjern Kommune i forbindelse med et turismeprojekt.

Sådanne samarbejdsmuligheder skal, ifølge ham og det øvrige erhvervsudvalg, gerne – som led i den store erhvervssatsning på hele Aarhus Universitet – og som led i instituttets erhvervsfokus, frem i lyset, så alle forskere kan lære om de muligheder og vanskeligheder, der er ved forskellige typer af eksterne samarbejder.

Den nye forperson understreger samtidig, at de i det nyetablerede erhvervsudvalg gerne vil fokusere på en bred forståelse af erhvervssamarbejde:

”Vores erhvervsudvalg er en undersøgende task force omkring eksterne relationer. Vi har ikke et snævert fokus på start up, iværksætteri og entreprenørskab. Vi vil have et meget bredere perspektiv på, hvordan man som forsker agerer med omverdenen og på den baggrund indgå i dialog med bevillingsgivere og forskellige eksterne partnere. Et arbejde, der vil ske i tæt samråd med forskningskonsulenten og forskningsudvalget på instituttet.” 

Så målet med det igangværende arbejde er både at få synliggjort en bred vifte af muligheder, hvorpå man kan bruge humanistisk forskning og med synliggørelse af forskellige cases bidrage til at offentlighedens billede af humanioras nytteværdi også ændres over tid.

”Vi skal have succeshistorierne frem og synliggøre alle de forskellige og samfundsrelevante sammenhænge, hvor humanistisk forskning bringes i spil,” lyder det fra Jan Ifversen.

Fakta om erhvervsudvalget

Erhvervsudvalget på Institut for Kultur og Samfund består af:

  • Adjunkt Adrienne Mannov,  Afdeling for Antropologi
  • Ekstern Relations Manager Johanne Korsdal Sørensen, Afdeling for Antropologi
  • Postdoc Ella Paldam, Interacting Minds Centre
  • Lektor Steen Brock, Afdeling for Filosofi og Idehistorie
  • Uddannelseskonsulent Terkel Rørkær Sigh, IKS Sekretariat
  • Forskningskonsulent Signe Alma Engelbreth Larsen, IKS Sekretariat
  • Lektor Jan Ifversen, Afdeling for Globale Studier

Arbejdet i det nye erhvervsudvalg kan følges på en hjemmeside (opdateres med link).


Yderligere information

Jan Ifversen, lektor på Europastudier

Mail: jif@cas.au.dk

Mobil: 4018 4818