Aarhus Universitets segl

William Toke Mathorne - Ny Ph.d. ved Afdeling for Teologi

William skal arbejde på et projekt der har til sigte at rekonstruere Hegel og Schellings vedvarende samtale – implicit som eksplicit – om religionens offentlige betydning.

Mine første intellektuelt formative år tilbragte jeg på antropologi og filosofi i København, Tübingen og endelig Freiburg, hvor jeg opnåede en M.A. i filosofi. Jeg har længe beskæftiget mig med sekularisering og filosofisk teologi i klassisk tysk filosofi og i særdeleshed tysk idealisme. Det er disse interesser, som jeg fra 1. februar kan forfølge videre inden for rammerne af mit ph.d.-stipendie.

Mit projekt har til sigte at rekonstruere Hegel og Schellings vedvarende samtale – implicit som eksplicit – om religionens offentlige betydning. Konkret vil jeg undersøge forskydninger i forholdet mellem fremmedgørelse og forsoning i Hegels og Schellings politiske og filosofiske teologi. Jeg ønsker derigennem at vise, hvorledes denne tematik er en vedvarende og essentiel del af deres gensidige kritiske positionering, som udfordrer sekulære narrativer om religiøst meningstab ved at insistere på det uendeliges rolle i moderniteten. Dermed er projektet i sidste ende et systematisk bidrag til de igangværende diskussioner om religionens rolle i sekulære og post-sekulære tider, ledt af fx Habermas og Taylor, og en undersøgelse af denne diskussions historiske forudsætninger i den tyske idealisme.

Projektet vejledes af professor Claudia Welz. I kraft af sit fokus på idealistisk og postidealistisk religionsfilosofi udarbejdes projektet i tilknytning til den nye forskningsenhed for Kierkegaardstudier samt Idealismekredsen. Og så glæder jeg mig selvfølgelig til at bidrage til og blive en del af afdelingen.


Kontakt: 

William Toke Mathorne
Institut for Kultur og Samfund
Jens Chr. Skous Vej 3
bygning 1453, 323
8000 Aarhus C
wm@cas.au.dk