Aarhus Universitets segl

Annette Skovsted Hansen udpeget til ny afdelingsleder

Annette Skovsted Hansen er ny afdelingsleder på Afdeling for Globale Studier. Hun afløser Uwe Skoda. Vi har spurgt, hvad hendes første større opgave bliver, og hvilket aftryk hun gerne vil sætte som ny afdelingsleder.

Lektor og ny afdelingsleder Annette Skovsted Hansen. Foto: Aarhus Universitet

Præsenter kort dig selv 
- Jeg er lektor i Japans og Global historie og har været ansat ved Historie- og Japanstudier på AU siden 2001, hvor jeg har deltaget i en lang række udvalg og råd på tværs af hele universitetet. Jeg er historiker og har forsket i rigssprogsdannelsen i Japan i 1800-tallet, globale alumnenetværk finansieret af japansk udviklingsbistand siden 1959 og globale havne og søfart i lande såsom Danmark, Ghana, Israel og Japan. Jeg er fortsat engageret i netværk til styrkelsen af asienstudier på afrikanske universiteter og samarbejdet mellem forskere og den maritime sektor i Danmark og globalt.

Hvad kendetegner afdelingen i dag? 
- Diversitet i faglighed, geografiske tilhørsforhold, personlighed, alder, køn med videre er Globale Studiers helt store styrke. Diversiteten styrker og nuancerer vores forskning ved at inddrage mange forskellige faglige og geografiske perspektiver på vores forskningsspørgsmål og i vores undervisning. Vores studerende og ansatte er alle bredt engaegeret internationalt og lokalt.

Hvad bliver den første større opgave for dig som ny afdelingsleder? 
- Forskningsevalueringen vil jeg anvende til at skabe et større overblik over vores fælles styrker og bidrag til samfund og videnskab.

Hvilket aftryk vil du gerne sætte som afdelingsleder de kommende år? 
- Om tre år stiler jeg efter, sammen med studerende og ansatte, at vores afdeling oplever en større offentlig anerkendelse af sprog, multidisciplinaritet og globale studier udadtil og endnu mere sammenhæng og samarbejde indadtil.