Aarhus Universitets segl

Nina Holm Vohnsen udpeget som ny afdelingsleder

Nina Holm Vohnsen er ny afdelingsleder på Afdeling for Antropologi. Hun afløser Susanne Højlund. Vi har spurgt, hvad hendes første større opgave bliver, og hvilket aftryk hun gerne vil sætte som ny afdelingsleder.

Lektor og ny afdelingsleder Nina Holm Vohnsen. Foto: Aarhus Universitet

Præsenter kort dig selv
- Jeg blev ansat som lektor i antropologi på Afdeling for Antropologi i 2017 efter to forudgående ansættelser som adjunkt. Min tilknytning til afdelingen går imidlertid tilbage til 2001, hvor jeg begyndte på bacheloruddannelsen i det, som dengang hed Etnografi og Social Antropologi. Mellem de to punkter har jeg været ansat som erhvervs-ph.d. i Beskæftigelsesministeriets innovationsenhed MindLab, og jeg har haft en postdoc på St Andrews University i Skotland. Indtil for nyligt brugte jeg det meste af min tid på at skrive manuskripter til to bøger. Den ene handler om forsørgelsespolitik i Danmark og udspringer af et forskningsprojekt det har kortlagt kontanthjælpsområdet i Aarhus. Den anden handler om industrialiseringen af det ydre rum. Begge bøger udspringer af min interesse i strategi, planlægning og implementering og er informeret af, at mit primære forskningsfelt er bureaukrati og politikudvikling. At jeg nu skal være afdelingsleder kunne derfor betragtes som en art aktionsforskning - eller slet og ret ”deltagerobservation”.

Hvad kendetegner afdelingen i dag?
- Afdeling for Antropologi er en afdeling, hvis tilknyttede forskere, studerende, sekretærer, afdelingskonsulenter og forskningsunderstøttende akademikere, er kendetegnet ved en stor nysgerrighed, generøsitet og hjælpsomhed. For afdelingens tilknyttede forskere og forskningsunderstøttende akademikere gælder det desuden, at de fleste, hvis ikke alle, er engagerede i tværfaglige samarbejder og forskningsfelter. 

Hvad bliver den første større opgave for dig som ny afdelingsleder?
- Min første opgave bliver at danne mig et overblik over det betydelige antal forskere, som har en tilknytning til vores afdeling. Fordi afdelingens ansatte er engageret i så mange internationale netværk og tværfaglige og -sektorielle forskningsprojekter huser vi på et hvert givet tidspunkt et varierende antal personer med eksterne ansættelsesforhold eller ulønnet tilknytning. Min første større opgave bliver at forberede afdelingen på kandidatreformen. Min ambition for 2024 er at få indarbejdet et organisatorisk overskud, som vi får brug for når arbejdet med den kommende kandidatreform går i gang.

Hvilket aftryk vil du gerne sætte som afdelingsleder de kommende år?
- Jeg ønsker at værne om den kollegiale generøsitet, som allerede hersker på vores afdeling. Det er vores største fordel – både i dagligdagen, i forhold til undervisningsudvikling og forskningsmæssigt.