Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Hans J. Lundager Jensen, Fratrædelsesforelæsning

Oplysninger om arrangementet

Tidspunkt

Fredag 4. marts 2022,  kl. 15:00 - 18:00

Sted

Forelæsning i 1482-105 og efterfølgende reception i 1485-123.

Fra strukturalisme til kulturel evolution: Religionsvidenskab 1970’erne-2022
Forelæsningen markerer min fratræden som ansat ved Aarhus Universitet siden 1987 og som professor i religionsvidenskab siden 2004. Jeg vil her opridse nogle hovedlinjer i de forskydninger og forandringer som religionsvidenskaben er undergået fra 1980’erne og til i dag. I 1970’erne kom inspirationen for nye erkendelser ikke mindst fra strukturalisme, litteratur og antropologi. I dette århundrede har opgøret med en principiel antievolutionisme åbnet for en revitalisering af den hæderkronede disciplin religionshistorie. Imellem disse yderpunkter lå en fornyet interesse for religionsteori, hvor ikke mindst ‘den nye’ Emile Durkheim viste sig at være en uudtømmelig kilde til inspiration. Men også i religionsvidenskaben bør gælde at ‘nothing [essential] is ever lost’. Det vil jeg vise ved et eksempel fra min egen forskning: mine to lærebøger om religion og teologi i Det Gamle Testamente, den først fra 1998, den anden fra 2021.

Program
15.00- 15.10 Velkomst ved afdelingsleder Marianne Qvortrup Fibiger
15.10-16.10 Fratrædelsesforedrag under titlen: “Fra strukturalisme til kulturel evolution. Religionsvidenskab fra 1970`erne til 2022” ved professor Hans Jørgen Lundager Jensen
16.10- ca. 18.00 Reception i Nobelsalen 1485-123