Aarhus Universitets segl

Special Issue Launch: Intimate Belongings—Kinship and State Relatedness in Migrant Families in Denmark

Præsentation af særnummeret ’Intimate Belongings’. Særnummeret er blevet til på baggrund af workshop i regi af MIAU i 2021.

Oplysninger om arrangementet

Tidspunkt

Onsdag 7. december 2022,  kl. 12:00 - 13:00

Sted

VIVEs kontorer i København og Aarhus og via zoom

Special Issue Launch: Intimate Belongings—Kinship and State Relatedness in Migrant Families in Denmark

På dette VIVE seminar præsenterer Mette-Louise E. Johansen og Lone Grøn særnummeret ’Intimate Belongings’ som de har redigeret og udgivet sammen med en gruppe danske forskere i tidsskriftet Genealogy i år. Særnummeret er blevet til på baggrund af workshop i regi af MIAU i 2021 og omhandler migrantfamiliers vanskelige forsøg på at skabe tilhørsforhold til (og imellem) familien, velfærdsstaten og det danske samfund.

Efter en kort overordnet præsentation af særnummeret, vil tre eksterne bidragsydere kort præsentere deres artikler. Susanne Bregnbæk præsenterer et paper om, hvordan en ambivalent ”intim distance” præger forholdet mellem flygtningefamilier og den danske velfærdsstat, og bl.a. hvorfor nogle forældre frygter at få anbragt deres børn uden for hjemmet. Laura Gilliam præsenterer et paper om forældreskabsnormer i de nye andengenerations-minoritetsdanske forældre, og hvordan de er relateret til historiske forandringer i relationen mellem stat, skole, børn og forældre. Og endelig præsenterer Mikkel Rytter og Sara Lei Sparre et paper om ældrepleje i etniske minoritetsfamilier med fokus på § 94-ordningen i Serviceloven, hvor ’selvudpegede hjælpere’ ansættes til at pleje et ældre familiemedlem og dermed skal navigere i rollen som både professionelle og pårørende.

Selvom særnummeret kigger særligt på migrantfamilier håber vi at kunne inspirere kollegaer, der arbejder mere bredt med familier og udsathed, børn og unge, skole, ældre og omsorg m.m. VIVE seminaret bliver åbnet for online deltagelse fra forskere og studerende i Center for Migration and Integration Research på AU.

Seminaret finder sted den 7. december kl. 12-13 på VIVEs kontorer i København og Aarhus. I har mulighed for at deltage online via Zoom.

Tilmelding til online deltagelse

Send en mail til fuldmægtig i VIVE Caroline Hjorth på cfoh@vive.dk, hvis du ønsker at deltage.

Du vil kunne tilgå mødet via dette link på dagen: https://vive-dk.zoom.us/j/67785563593

 

Har I nogle spørgsmål til seminaret, kan I kontakte Mette-Louise (mlej@vive.dk), og har I spørgsmål vedrørende den online deltagelse, kan I kontakte Caroline (cfoh@vive.dk).