Aarhus Universitets segl

Nyt forskningsprojekt skal afhjælpe stigmatisering blandt psykisk syge

Nyt forskningsprojekt skal bidrage til at forstå og reducere stigmatisering af psykiske syge. I spidsen for projektet, der er støttet af VELUX FONDEN, står professor i filosofi, Somogy Varga.

”Jeg er utrolig glad for, at vi gennem vores tætte samarbejde med de humanistiske og samfundsvidenskabelige institutter på landets universiteter kan være med til at styrke deres forskningsmiljøer. Det er helt afgørende, hvis vi skal nå til ny og dybere forståelse af vores kultur og samfund og løse tidens vigtigste udfordringer, som ikke kan løses med teknisk eller økonomisk indsigt alene. Vi har brug for viden om den menneskelige faktor og dens rolle i både udfordringerne og løsningerne,” siger Henrik Tronier, der er uddelingschef for Human- og samfundsvidenskabelig forskning og kultur og er ansvarlig for forskningspolitik i VELUX FONDEN.

Et af de projekter, der har modtaget en bevilling, er ”Rationalitet, Afstigmatisering og Psykisk Lidelse”. Et projekt, der ledes af Somogy Varga, professor i filosofi ved Institut for Kultur og Samfund på Aarhus Universitet.

”Projektet vil udvikle en ny forståelse af rationalitet, hvilket vil hjælpe os med at gentænke forholdet mellem rationalitet og mental sundhed. Det vil også bidrage til bedre forståelse og reduktion af stigmatisering i forbindelse med psykisk sygdom,” fortæller Somogy Varga, der skal lede projektet i samarbejde med lektor Anke Büter og professor Asbjørn Steglich-Petersen.

Forskningsprojektet forankres på Center for Philosophy and the Health Sciences, Afdeling for Filosofi og Idéhistorie på Aarhus Universitet.

Om VELUX FONDEN
VELUX FONDEN er en almennyttig fond, der ønsker et demokratisk og bæredygtigt samfund på et oplyst og inkluderende grundlag.


Kontakt
Somogy Varga
Professor, Filosofi
Institut for Kultur og Samfund
Aarhus Universitet
Telefon: 8716 90 79
varga@cas.au.dk