Aarhus Universitets segl

Åbent hus på Masteruddannelsen i humanistisk sundhedsvidenskab og praksisudvikling (MHH)

Arbejder du med sundhed? Ønsker du et at udvikle et humanistisk blik på din praksis? Så kom til åbent hus!

Oplysninger om arrangementet

Tidspunkt

Søndag 5. marts 2023,  kl. 11:00 - 16:30

Sted

Nobelsalen (bygning 1485 lokale 123), Jens Chr. Skovs Vej 2, 8000 Aarhus C

Master i humanistisk sundhedsvidenskab og praksisudvikling (MHH) ruster medarbejdere, undervisere og beslutningstagere inden for sundhedssektoren til at håndtere brugernes behov, udvikle tværfagligt samarbejde og prioritere økonomiske ressourcer i sundhedssektoren.

Uddannelsen går på tværs af universitetets traditionelle fag og trækker på forskere fra etnologi, psykologi, filosofi, sundhedsvidenskab, informationsvidenskab og sociologi. Masteruddannelsen giver dig således analytiske redskaber og kompetencer til at udvikle praksis ved at samarbejde på tværs af fag, involvere brugere og udvikle redskaber til anvendelse ved forhandling og beslutning om prioritering og mål for sundhed og sygdom.

Læs mere på: https://cas.au.dk/uddannelse/evu/humanistisk-sundhedsvidenskab-og-praksisudvikling

Deltagelse i arrangementet er gratis, men tilmelding er nødvendig af hensyn til forplejning i kaffepauserne.


Program

10:45-11.00: Kaffe og lidt sødt

11:00-12.15: Master i Humanistisk Sundhedsvidenskab og praksisudvikling
Vi starter med en kort velkomst ved fagligkoordinator Rasmus Dyring. Herefter vil der være præsentationer af netop afsluttede masterprojekter, samt en fejring af de nyslåede masteres flotte arbejde. Endeligt vil der være information til potentielt nye studerende om uddannelsens opbygningen, tilmelding etc.
Frokostpause*

13.00-16.30: Forelæsning: Omsorgsetik (v. lektor Rasmus Dyring)
Forelæsningen introducerer til omsorgsetikken og viser hvordan den kan adressere etiske problemstillinger vedrørende pleje (personale pleje og sundhedsfaglig pleje), ledelse og organisationsudvikling på andre måder end de gængse etiske teorier, såsom pligtetik, dydsetik og nytteetik. Jeg vil starte med at indplacere omsorgsetikken på det moralfilosofiske verdenskort, dernæst vil jeg introducere til to former for omsorgsetik, nemlig Løgstrups etiske fordring, der rejser sig i mødet med det andet menneske, og Trontos omsorgsetik, der – løst oversat – kan siges at sigte mod opretholdelsen af de organiske helheder (de fællesskaber og organisationer), der understøtter vores tilværelse som sociale væsner. I begge former for omsorgsetik spiller begrebet om interdependens en afgørende rolle.

NB. forelæsningen samlæses med Master i humanistisk organisationsudvikling.

 

* Vi kan desværre ikke tilbyde forplejning i frokostpausen. Der kan købes mad i Trøjborgcenteret.