Aarhus Universitets segl

Om Historie

På historiefaget på Aarhus Universitet studeres fortiden for at forstå nutiden. Forståelse af fortiden er det vigtigste spejl, vi benytter, når vi skal forstå os selv og den omverden, der omgiver os. Kendskab til fortiden giver dybde og overblik: vi ser ud over den aktuelle dagsorden og sætter tingene i perspektiv. Historiefaget leverer ikke endelige svar; men det tilbyder en løbende dialog om, hvorfor verden ser ud som den gør, og hvorfor, vi er blevet til dem, vi er.

Det akademiske miljø

Afdeling for Historie og Klassiske Studier på Aarhus Universitet har på historiefeltet omkring 20 fastansatte professorer og lektorer, herudover postdocs og en gruppe på cirka 10 ph.d.-studerende. Afdelingen optager cirka 90 studerende på bacheloruddannelsen om året.

Afdeling for Historie har ekspertisefelter inden for følgende områder: kulturel historie; urban historie; digital historie; offentlig historie; politisk og international historie. Det meste af afdelingens forskning og undervisning handler om det nuværende Danmarks historie siden den tidlige middelalder, forstået inden for dens bredere transnationale (nordiske, europæiske og globale) kontekster. Historiesamfundet på Aarhus Universitet dækker perioden fra det antikke Grækenland i samarbejde med vores kolleger på Klassiske Studier, og temaer i europæiske og ikke-europæiske samfunds historie i samarbejde med vores kolleger på Afdeling for Globale Studier. Vores forskningsprofil udvikler sig løbende, støttet af Forskningsprogram for Historie og de seminarer og lignende begivenheder, det organiserer. Vi er vært for et antal kollaborative og eksternt finansierede forskningsprojekter: se her.

Bacheloruddannelsen i historie tilbyder en bred introduktion til historiefaget, dets teori og metodologi. Studerende bliver introduceret til hovedudviklinger i og fortolkninger af fortiden samt til analysen af historiske kilder gennem analoge og digitale metoder. Se mere på http://bachelor.au.dk/historie/

Vores toårige kandidatuddannelse sigter mod at konsolidere de studerendes teoretiske og metodologiske kompetencer og stimulere selvstændigt akademisk arbejde for på den måde at klargøre dem til varierende arbejdsmarkeder i Danmark og udlandet. Historie udbydes også i kombination med et tilvalgsfag, der kvalificerer de studerende til at undervise i den danske gymnasieskole. Se mere på http://kandidat.au.dk/historie/

Afdelingen er hjemsted for den ledende onlineressource danmarkshistorien.dk. Hjemmesiden indeholder artikler med gratis adgang, originale kilder, film, quizzer og meget mere i alle aspekter af dansk historie. I 2021 havde danmarkshistorien.dk 5.6 millioner besøgende, inklusive til det, for alle tilgængelige, online kursus i dansk historie, der blev lanceret i 2020. Den engelsksprogede hjemmeside nordics.info hører også hjemme ved afdelingen med artikler, film, podcasts om emner inden for moderne og samtidig nordisk historie, samfund, politik og kultur.