Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Om Historie

På historiefaget på Aarhus Universitet studeres fortiden for at forstå nutiden. Forståelse af fortiden er det vigtigste spejl, vi benytter, når vi skal forstå os selv og den omverden, der omgiver os. Kendskab til fortiden giver dybde og overblik: vi ser ud over den aktuelle dagsorden og sætter tingene i perspektiv. Historiefaget leverer ikke endelige svar; men det tilbyder en løbende dialog om, hvorfor verden ser ud som den gør, og hvorfor, vi er blevet til dem, vi er.

Forskning

Historie på Aarhus Universitet rummer et stærkt forskningsmiljø, som dækker perioden fra oldtidens Grækenland til de nyeste politiske, kulturelle og sociale udviklinger i Danmark, Europa og Verden. Vores forskningsprofil dækker ikke bare danmarkshistorien siden den tidligste middelalder. Vi sætter også udviklinger i Danmark ind i en bredere transnational sammenhæng og dækker centrale dele af Europas og Asiens historie. Gennem permanente samarbejder med Købstadsmuseet Den Gamle By og Herregårdsmuseet på Gammel Estrup er vi førende i Danmark når det gælder byhistorie og herregårdskultur. Vi er særligt optagede af, hvordan historien huskes og bruges i dag, og studiet af erindringskultur står centralt på afdelingen. Forskningsprofilen er hele tiden i udvikling, og blandt andet tegnes gennem forskningsprogrammet for historie og de seminarer og andre begivenheder, som det afholder. Dertil kommer en række eksternt finansierede forskningsprojekter og forskningscentre. Se mere på følgende link:

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i historie giver en bred introduktion til historiefaget, og dets teori og metode. Studerende introduceres såvel til de overordnede linjer i og fortolkninger af historien, og til analyser baseret på konkrete kildeanalyser. De studerende indføres også i, hvordan fortiden bruges af eftertid og nutid. Se mere på http://bachelor.au.dk/historie/

Kandidatuddannelsen består af tre linjer: en linje i kulturhistorie, en linje i international og global historie og en linje med tilvalg. På linjen i kulturhistorie arbejdes der med kulturhistoriske emner i bred forstand, ligesom de studerende indføres i kulturteori og trænes i at formidle til et bredere publikum. Linjen i international og global historie er en fuldt ud engelsksproget uddannelse, som lægger vægt på international og global historie gennem de sidste 200 år. Linjen med tilvalg sigter på at give kompetence til at undervise på de gymnasiale uddannelser i historie og et andet fag. På alle linjer lægges vægt på at øge den studerendes teoretiske og metodiske kvalifikationer samt på deres evne til at arbejde selvstændigt med større projekter med videnskabeligt præg. Se mere på http://kandidat.au.dk/historie/ 

Formidling

Formidling står centralt i historiefaget og vi er særligt stolte over at stå bag den førende onlineportal for formidling af Danmarks historie www.danmarkshistorien.dk. Her findes oversigter, artikler, kilder, film, quizzer og meget andet. Hjemmesiden havde i 2018 tæt på 3 mio. besøgende, og siden lanceringen i maj 2009 har der samlet været mere end 35 mio. sidevisninger. Gennem Dansk Center for Byhistorie deltager afdelingen endvidere i formidling af byhistorie på hjemmesiden www.byhistorie.dk.