Aarhus Universitets segl

Om Klassiske Studier

Klassiske Studier beskæftiger sig med alle aspekter af den græsk-romerske oldtid: den materielle og visuelle kultur, litteraturen og sproget, ideerne og idealerne. Vi studerer også, hvordan den græsk-romerske kultur interagerer med andre kulturer i middelhavsområdet, og hvordan den bliver overtaget og genfortolket i senere perioder. Klassiske Studier forener to fagtraditioner med forskellige metodiske tilgange: klassisk arkæologi (studiet af antikkens materielle kultur) og klassisk filologi (studiet af græsk og latinsk sprog og litteratur).

Forskningsmiljø

Forskerne ved Klassiske Studier beskæftiger sig først og fremmest med oldtidens græske-romerske kultur i middelhavsområdet, men også med de nærorientaliske kulturer, som denne kultur er i berøring med, og med den senere reception af antikken. Med udgangspunkt i tekster og materiel kultur spænder de ansattes forskningsmæssige kompetencer fra emner som sprog og litteratur, religion og samfund, identitet, etnicitet, urbanisme og antikreception, samt museologi. Forskerne mødes og udveksler i forskningsprogrammet “Classical Antiquity and its Heritage”, der fokuserer på, hvordan den klassiske tradition er opstået, udvikler sig og overføres i forskellige kronologiske, geografiske og sproglige kontekster.

Klassiske Studier har en markant, international profil og huser flere store, eksternt finansierede forskningsprojekter, hvortil der er knyttet adskillige internationale postdocs og ph.d.-stipendiater. Se mere på følgende link:

Uddannelse

Klassiske Studier ved Aarhus Universitet udbyder uddannelser på bachelor- og kandidatniveau (Klassisk Arkæologi, Klassisk Filologi, Latin, Græsk) og en række tilvalgsuddannelser (Latin, Græsk og Oldtidskundskab).

Der lægges vægt på, at de studerende på alle uddannelser er fortrolige med både de klassisk arkæologiske og de klassiske filologiske metoder. Mange kurser på bacheloruddannelserne er derfor fælles. Nogle kurser er interdisciplinære, mens andre enten er rent sproglige eller rent arkæologiske. De studerende tilhører ét fælles studiemiljø, hvor alle kender hinanden på tværs af årgangene.

De to fagligheder har forskellig erhvervsprofil. De klassiske filologiske uddannelser er især orienteret mod undervisning, mens de klassisk arkæologiske kandidater typisk finder beskæftigelse i forskning og på museer.

Fagmiljøet har i en årrække også udbudt sommerskolen Text – Memory – Monument (ved Det Danske Institut i Rom) og HUM-faget Antikken mellem oldtid og nutid.

Se mere på:

Formidling

Antikmuseet udgør en vigtig del af forsknings- og undervisningsmiljøet på Klassiske Studier og er også et offentligt museum, der formidler oldtidens græsk-romerske kunst og kultur.