Aarhus Universitets segl

Specialer

År

Navn

Specialetitel

2017

Francesca Perrelli

Depoliticizing subculture: the heritagization of street art in the creative city

2017

Kirstine Eiby Møller

Piorsarsimassuseq Heritage - a discourse analysis of the uses of heritage in Greenlandic media and a phenomenological walk through Nuuk

2017

Johanna Elisabeth Ungemach

Collaboration, social inclusion, funding and sustainability of heritage: a case from UK archaeology

2017

Argyro Kalargyrou

Memories of displacement: The case of female political exile camps during the Greek Civil War

2017

Elias Suliar Nicolau Cotillo

INCLUSION IN NATIONAL ART MUSEUMS

2017

Ionna Smyrniou

The Politics of Heritage. An analysis of the interconnection between heritage and politics through the framework of UNESCO, with particular focus on the case of Hagia Sophia, Turkey

2017

Marc Adam Fenchel

Fragments of the Danish Atlantic Wall

2017

Matteo Laudato

2017

Clementine Fleur Amandine Fraszcak

The Phoenix Theory

2017

Ver Vilhjalmsdottir

A Nordic Cultural Identity? Exploring institutional definitions and performance of a transnational Nordic identity

2017

Maria Louise Olsson

Archaeological Gender Representations. An investigation of gender representations in two prehistoric exhibitions at Moesgaard Museum 

2017

Anders Brink Poulsen

Community participation in heritage development - a case in Nymindegab

2017

Stephan Hansen

Hvordan forskellige lokale og regionale kontakter materialiserer sig gennem gravinventaret på de tidlige tuegravpladser, med udgangspunkt i Uldal, Årupgård, Krogslund og Hammelev

2017

Rie Bloch Holm

"Den Skjønne Stil" - En metode til at analysere den interne komposition af ornamentik på tragtbægerkeramik med udgangspunkt i Saruppladsen på Fyn

2017

Anne Sigaard Pedersen

 Galgedil ¿ en fynsk gravplads fra vikingetiden

2017

Nikoline Fogh Munch Larsen

Privatsamlinger som arkæologisk kilde - en cost-benefit analyse af privatsamlingernes faglige værdi belyst ud fra S.A. Larsens private samling 

2017

Simone Nørgaard Mehlsen

Vilde planter i forhistorisk subsistens: en komparativ analyse af planteudnyttelsen i det sydskandinaviske område igennem mesolitikum, neolitikum og ældre bronzealder 

2017

Peter Thomsen

Liver - en metaldetektorplads fra det nordvestlige Vendsyssel. En analyse af fundmateriale og -spredning i en kulturhistorisk kontekst

2017

Ina Heidemann Thegen

Grave dialectics: Human remains between theory and practice in Danish Archaeology

2017

Daniel Ravnholt Jørgensen

Anvendelsen og funktionen af grubehusene på Fyn fra yngre germansk jernalder til tidligste middelalder, belyst ud fra konstruktionselementer, genstandsfund og set i relation til fundlokaliteterne

2017

Amanda Ellermann Trans

Albøge - et studie af en metaldetektor lokalitet på Djursland

2017

Stine Hagen Kongsted

Samlinger, samlere og museer: En undersøgelse af samlingers kontekst i lyset af deres samtids videnskabsideal samt deres skiftende rolle i udvalgte danske museer

2017

Martha Thorup Mouritsen

Gender Benders? A theoretical discussion of the use of gendered interpretations in prehistory 

2017

Line Egelund Nielsen

The House of the Tesserae ¿ a study of cultural changes and continuities in domestic architecture from the Roman Period into the Early Islamic Period (749 CE)    

2017

Mie Egelund Lind

De døde, de levende og det lykkelige efterliv - Erindring og identitet gennem gravikonografi i hovedgraven i Kom el-Shoqafa, Alexandria

2017

Charlotte Helene Kjær Christensen

Minoisk Rhyta i den Neopalatiale periode: En kontekstuel og typologiske undersøgelse

2017

Lise Lynge Østergaard

Social status og dens betydning for romerske gravmonumenter. - En komparativ analyse af gravmonumenter opført af kejserligt frigivne og frigivne slaver i Rom i den augustæiske periode 

2017

Janne Porsgaard Dam

Thule-kulturens antropomorfe figuriner

2017

Johan Sandvang Larsen

Koloniseringen af den arktiske biotop - Udnyttelsen af animalske- og landskabelige ressourcer i det norrøne Grønland i perioden 985-1500, set i forhold til teorierne om koloniens grundlæggelse og endeligt

2017

Lars Ole Hasager Kirk

Skovklosters repræsentative udtryk - en retrogressiv analyse af rumlige repræsentative virkemidler omkring klostret i begyndelsen af 1500-tallet

2017

Kristina Lund Udengaard

Hvad mulden gemmer. Detektorfundne metalgenstandes forskningsmæssige potentiale i dansk arkæologi. Et casestudie af næbfibulaer fra yngre germansk jernalder

2017

Kirstine Krath Nielsen

Gardening for Peasants - Evidence of Horticulture on Southern Scandinavian Farmsteads 1000-1500

2017

Birgitte Bang-Madsen

Mønter som kilde i arkæologi. Kildemateriale, metoder og teorier 

2017

Mathias Svane Hansen

Teori, Stat, IT og Arkæologi 

2017

Andrea Hvidtjørn

Bønner på Bly - Brugen af amuletter til sygdomsbekæmpelse i Middelalderens Danmark

2017

Stephanie Rahbek Lindvang Christensen

En diskussion af praksis ved arkæologiske undersøgelser af middelalderlige voldsteder i Danmark. Metode, strategi og prioriteringer

2017

Andreas Chemnitz Koudal Frederiksen

Pilgrimsmærker i limfjordsområdet: et urbant fænomen? Et studie af valfartskultur baseret på pilgrimsmærker med særligt fokus på fundkontekster

2017

Mads Nygaard Lauritsen

Sen-vikingetidige jyske befæstningsanlæg - en analyse af transport, bebyggelse og landskab

2017

Poul Christian Thomsen

En explorativ analyse af Renæssancens- og Barokkens skattefund i krig og fred

2017

Christina Berg

Liv og død på Djursland: Et bioarkæologisk studie af skeletmateriale fra vikingetidsgravpladsen Kumlhøj

2017

Trine Dørup Knudsen

Jagt i middelalder og renæssance i Danmark - belyst gennem arkæologiske, skriftlige og billedlige kilder

2017

Christian Vrængmose Jensen

En kritisk analyse af Aalborgs ældste bebyggelse før ca. 1000 på grundlag af de arkæologiske kilder

2016

Natasa Pasajlic

The Challenges of Conservation - a discourse analysis of perspective, professional and legal framework in Danish heritage preservation

2016

Anna Ouza

In Search of Memory: The Legacy of Auschwitz in Photography and Art 

2016

Maria Magdalena Dembek

Excavating the Memory. Performative situations and embodied experiences as artistic strategies reactivating the `memory of place’. A case study of Warsaw Ghetto, Muranów District and POLIN Museum residential art projects.

2016

Iben Dragsbæk Hansen

What heritage does for conservation: Addressing nature conservation in Kibale National Park from a sustainable heritage management perspective

2016

Ann Praëm

Perspectives on Best Practice for Citizen Involvement in Cultural Heritage Projects in Denmark - A Discussion of Cultural Specifics based on Danish and International Cases 

2016

Karen Elizabeth Spencer

The 2003 UNESCO Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage

2016

Jesper Ødegård Jakobsen

Cultural Institutes in Poland: the heritage of language in theory and practice

2016

Astrid Kieffer-Døssing

Re-assembling the Katxuyana collections - An analysis of past, present and possible futures of the Katxuyana collections as assemblages

2016

Sigrid Cecilie Juel Hansen

The Big Veil - An Exhibition Encouraging You to Look Behind  the Surface of the "other" and your Own Prejudices

2016

Mikkel Bentsen

Ved at sammenligne fundmateriale fra Nordnorge og Sydskandinavien undersøges hvordan handelsforbindelserne var mellem de to områder i yngre jernalder og vikingetid

2016

Line Lybek Witt

Formidling via smartphone-apps: På tur i Bornholms forhistorie

2016

Carolina Amelia Guimaraes Ferreira

Feasting in late Bronze Age Gathering Places in Denmark

2016

Marzena Cendrowska

From the living to the dead. Lithics as a part of grave goods of the TRB culture in Denmark

2016

Livija Ivanovaite

Reassessing the geochronological and culture historical framework of Lateglacial hunter-gatherer colonization of Lithuania

2016

Mark Daniel d'Sa

Mobility patterns and core technology in the Late Palaeolithic of Northern Europe 

2016

Keith Pinto

Kulturel forandring og konflikt i Mellemneolitisk Sydskandinavien

2016

Mathias Paul Bjørnevad Jensen

Mesolithic Caching and Hoarding: An Analysis of multi-object depositions in the Southern Scandinavian Mesolithic

2016

Sandie Michelle Grønlund Holst

PERFORMING POWER - Social production of space, modes of political production and ways to power in late prehistory elucidated with a case study of the Tissø Complex 

2016

Majbritt Mehl Bengtson

Maglemosetiden i Vestdanmark - En kritisk evaluering af den nuværende danske mikrolittypologi og relativ datering baseret på mikrolitter

2016

Almut Fichte

Human-Animal Relations in the Northern European Bronze Age. A study on the basis of animal-related material culture and faunal remains

2016

Astrid Toftdal Jensen

Metaldetektorarkæologi. Samarbejde mellem museumsverdenen og metaldetektorverdenen ¿ status og muligheder

2016

Anne-Sofie Lund Larsen

En undersøgelse og diskussion af keramikfyldte bopladsgruber fra ældre jernalder - affald eller ofringer?

2016

Casper Sørensen

Samfundsorganisation i ældre bronzealder - Et spatialt og kvantitativt case study af ældre bronzealders sociale struktur og samfundsorganisation med udgangspunkt i det Nordvestlige Jylland

2016

Jeppe Bentsen

Omfanget af søhandel i Østersøområdet fra slutningen af 800-tallet til midten af 1000-tallet belyst ud fra organisation, værdimål og værdidepoter på Gotland og Bornholm

2016

Jane Sif Hansen

Kvindefigurer som statussymboler Kvindefigurer af metal i yngre jernalder og vikingetid

2016

Anders Bonde Mørk

Konfliktomfang og militærorganisation i jernalderen - En analyse af sydskandinaviske hærstørrelser

2016

Katrine Vestergaard

Jyske gulddeponeringer i yngre jernalder - en undersøgelse af samfundsstrukturen og organisation på baggrund af gulddeponeringer i Jylland

2016

Anita Terp

En diakron undersøgelse af udgravede jernalderbebyggelser fra Holsted Bakkeø - En arkæologisk - kulturhistorisk analyse af hustypologi, bebyggelsesmønster og landskab

2016

John Hemmingsen

Stridsøkser fra mellemneolitisk Tragtbægerkultur i Jylland - Udbredelse og kulturel rolle

2016

Simon Harritz

Individuel markering og norm i ÆRJ grave i Århus området

2016

Jakob Daa Stridsland

Bestemmelse og analyse af udvalgte metalforarbejdningsteknikker fra Skandinavien og Mellemeuropa i yngre førromersk og romersk jernalder

2016

Susanne Michell Adelsbøll Andreasen

Heroiske begravelsesritualer?

2016

Sara Ringsborg

Representations of Children in Palmyrene Funerary Sculpture from the 1st Century AD to the 3rd Century AD

2016

Charlotte Bach Hove

Arenascener og deres funktion i det østlige Middelhavsområde

2016

Anne Ditte Koustrup Høj

Palmyrenske Portrætter - Kunstmarkedets påvirkning på forskningen

2016

Kirstine Josephine Wambui Mundia Mandrup Pedersen

Identitet og Erindring i det vestlige Lilleasien i senhellenistisk periode, et studie af senhellenistiske gravsteler fra Smyrna  

2016

Cecilia Elisabeth Loft Garney

Romanske sognekirkers ombyninger i det nuværende Danmark. En diskussion af ombygningernes udsagn om bebyggelsesudviklingen 1100-1300 

2016

Chris Lund Nielsen

Archaeology and the Application of ANT and SCOT - a Sociotechnical Study of the Introduction of Carvel Technology in Scandinavia

2016

Kristine Højlund

Begravelsesskik ved de jyske middelalderlige klostre - en undersøgelse af sammenhæng mellem bygningshierarki og de begravedes sociale status

2016

Casper Marienlund

Konstruktion af jyske befæstningsanlægs funderinger i vådområder i 1300-tallet med udgangspunkt i voldstedet Sallingholm  

2016

Nina Boutrup

Vikingetidens Grave - En refleksion af samfundet. Analyse og diskussion af identitet, status og samfundsroller skildret gennem vikingetidsgrave    

2016

Marianne Brøndlund Jensen

En vurdering af facon-de-Venise glas som arkæologisk kildemateriale - i en naturvidenskabelig, social og handelsmæssig kontekst i det nederlandske område og England

2016

Alexander Beyer Ehrensvärd Banck

Godshospitalet i Auning - En undersøgelse af 1600- og 1700-tallets private stiftelser

2016

Sofie Karina Damgaard Kristensen

Religiøsitet, materiel kultur og religionsskifter - en komparativ analyse af forandring og kontinuitet i religiøs materiel kultur i overgangen fra hedenskab til kristendom og katholsk til luthersk konfession

2016

Pernille Thorup

Ødekirker i det nuværende Danmark En diskussion af forklaringsmodellerne bag middelalderens og renæssancens nedlagte kirker 

2016

Patrick Olofsen

Reformationen i Sønderjylland - App-baseret formidling af reformationen i Sønderjylland 

2016

Kirsten Støvlbæk Skov

Fredede og bevaringsværdige bygninger i Danmark i et arkæologisk perspektiv - med udgangspunkt i to cases i Aalborg og København 

2016

Kasper Terp Høgsberg

Bjørnkær voldsted - Middelalderborgens opbygning, udvikling, omgivelser og funktion belyst og diskuteret ved hjælp af arkæologiske og skriftlige kilder

2016

Niels Vilhelm Frang

Bastrup og Sprogø som eksempler på det tidlige borgbyggeri i sten og deres betydning i det danske aristokratiske landskab

2016

Jonathan Falck Stigsby

Gejstlighedens sygehusnetværk i Danmarks middelalder

2016

Anne Sofie Bay Østergaard

Haller i Sydskandinavien fra 600 til 1100. En komparativ analyse med arkæologiske, historiske og etnografiske paralleller

2016

Minna Trøllund Pedersen

En kritisk undersøgelse af tesen om en hedensk reaktion i forbindelse med kristningen af Danmark i 800- og 900-tallet

2016

Marie Thorpstrup Laursen

Mystikkens teologiske billedprogram for gotiske andagtsbilleder og rekvisitter i danske kirker - en visualitetshistorisk læsning af billedskærerarbejder til liturgisk brug og andagt i middelalderens Danmark

2015

Lasse Norring Andersen

2015

Julie Størup Olsen

Epitafier og portrætters fremstilling af kvinders hovedtøj i renæssancen som udtryk for samfundsstrukturer

2015

Lasse Norring Andersen

2015

Ulla Ragna Berg Johansen

2015

Tune de la Motte Clausen

2015

Jørgen Holm Jacobsen Fenger

Konstruktion af middelalderlige borganlæg i de tidligere amter Thisted og Hjørring: variation, frekvens og sammenhænge

2015

Karina Schwartz

Landskabsynets foranderlighed i historisk tid

2015

Mads Erik Øvig Bjerregaard

Munkenes landskab og landskabssyn. Et studie af landskabet omkring Øm Kloster

2015

Tune de la Motte Clausen

Middelalder- og Renæssancekeramik som status eller identitetsmarkør. En vurdering af keramikken fra tre parceller i Guldsmedgade i Århus.

2015

Ditte Nørgaard Madsbøll

Jyske seglstamper fra middelalder og renæssance

2015

Dorte Kragh

2015

Louise Villadsen

Fra død til deponering - perspektiver på mesolitiske gravritualer

2015

Rikke Maring

Du er, hvor du spiser. Et studie i variabiliteten af δ13C og δ15N isotopværdierne blandt Ertebøllekulturens kronhjorte, rådyr og vildsvin

2015

Christoffer Pelle Hagelquist

Vendsyssels ældre jernalder: en analyse af deponeringer set i relation til rum og grænser

2015

Liv Stidsing Reher-Langberg

Nordjysk byggeskik - unik praksis eller del af et jysk mønster? En analyse af de nordjyske bebyggelser, 3.-7. årh.

2015

Ida Westh Hansen

Formidling af fortidsminder - Muligheder og udfordringer - En undersøgelse af brugen af fortidsminder fra et brugerperspektiv

2015

Anders Meander Bjerggaard

Rituel deponeringspraksis i mellemste tragtbægertids jættestuer, belyst med udgangspunkt i et velbevaret gulvlag

2015

Thomas Eggers-Kaas

Kontrollandskaber? GIS analyser af topografien omkring Aggersborg, Fyrkat og Trelleborg

2014

Morten Valdorff Rasmussen

Den arkæologiske udgravning som forskningsproces: Forståelse og formidling

2014

Anders Kramer Vestergaard

Værdien af eksperimentel arkæologiske tolkninger - Set i lyset af de interne konflikter

2014

Mathilde Schødt Veland

Bygningsarkæologiske undersøgelser af Borgmestergården i Den Gamle By samt perspektiver for formidling

2014

Jette Maria Nørgaard Madsen

Canis familiaris i mesolitikum - en arkæotanatologisk sammenligning af de humane grave og de formodede hunde grave i Nordisk mesolitikum

2014

Jane Mortensen

De østjyske øskenringe - en homogenetisk analyse af øskenringene fra Smederup og Falling

2014

Sara Lea Døhr Kronvang

Hulvej. En retrograssiv analyse af vejnettet i Rold Skov

2014

Mia Delic

Själens resa- Kremerin och Kosmologi under äldre bronsålder

2013

Anne-Mette Jørgensen

Materiel kultur og identitet i Nordatlanten. Diskussion af 1000-tallets genstandsmateriale som materielt udtryk for identitet på udvalgte lokaliteter i Grønland, på Færøerne og Shetlandsøerne

2013

Morten Larsen

Franciskanerklostret i Odense - en arkæologisk undersøgelse af det middelalderlige bygningskompleks

2013

Jannie Marie Christensen

Mennesket og huset - levevilkår og eksperimentelarkæologiske undersøgelser af indeklima i et rekonstrueret vikingetidshus

2013

Pia Katrine Lindholt

Vrejlev Kloster. En bygningsarkæologisk undersøgelse af et præmonstratensernonnekloster med perspektivering til øvrige nonneklostre i det middelalderlige Danmark

2013

Søren Brøgger

Herregården Sønderskovs bygningshistorie, belyst ved arkæologiske, skriftlige og billedlige kilder

2013

Mads Kærgaard Kristensen

Langhuse af trelleborgtypen. Dokumentation, tolkning, rekonstruktion og formidling

2013

Gry Fosgrau Byrgesen

Arkæologiske studier af kobberlegering med zink, tin og bly i Danmark fra perioden 500-1100 e.Kr. Det transdisciplinære forskningspotentiale i støbefund

2013

Martin René Geer Bjelgart

Ældre romersk jernalders hierarki og samfundsstruktur - grave og gravpladser som kilder til den sociale og territoriale struktur med udgangspunkt i et undersøgelsesområde i det nordlige Østjylland

2013

Mikkel Fuglsang

Skjolde i jernlader og vikingetid - Kronologi, konstruktion og brug fra yngre romersk jernalder til vikingetid i Skandinavien

2013

Ditte Guldager Nielsen

Arkæologi i udstillingerne. Formidlingen af den arkæologiske forskning i de gamle og nye udstillinger på Moesgård Museum med fokus på Illerup Ådal

2013

Disa Lundsgård Simonsen

Spiraler og bølgebånd. - En undersøgelse af deres transmission og -formering i ældre bronzealder

2013

Ellen Julie Østergaard

Kulstof-14 dateringen af den menneskelige bosættelse i Nordvesteuropa på overgangen fra senpalæolitikum til tidligmesolitikum. En komparativ analyse af to regionale casestudier

2013

Peter Moe Astrup

Den holocene transgression i Sydskandinavien (8000-4000 BC). Menneskets tilpasningsstrategier til vandstandsændringer

2013

Asger Meulengracht Olsen

Forskel og Lighed. Klokkebægerpræg i tidlig senneolitisk keramik - regional variation i Danmark

2013

Majken Tessa Tollaksen

Hvem ejer kulturarven? Et arkæologisk studie af Jelling og Jellings indflydelse på elever med forskellig etnisk baggrund

2013

Thomas Rune Knudsen

Mellem gave- og markedsøkonomi? Møntøkonomi og udveksling på Gudme-Lundeborg, Dankirke og Ribe ca. 200-800 e.Kr.

2013

Mathias Christiansen Broch

Luftfotorekognoscering og repræsentativitet. Fortiden set fra himlen og de manglende bronzealderlanghuse i Vestjylland

2013

Gry Jannice Kristiansen

Et nærvær av følelser i den førromerske jernalder. En sammenlikning av kremasjonstradisjonen og myrfunnene

2013

Alice Alberte Terp Høgsberg

Pre-historic boathouses in Denmark - An assessment of suggested boathouse structures #skrevet på engelsk#

2012

Allan Dørup Knudsen

Jernbundne kirkedørfløje fra middelalder og renæssance i det nuværende Danmark.

2012

Lars Meldgaard Sass Jensen

Det ældste Vordingborg. På baggrund af primært arkæologiske og topografiske vidnesbyrd gives en redegørelse for udviklingen i fortolkningen af det ældste Vordingborg. Ud fra dette vurderes hvorledes samspillet mellem ældre arkæologisk dokumentation, genud

2012

Mathias Schmidt Tryggedsson

Nyborg Slot og bys opståen og udvikling frem til 1660 - med en sammenligning af tilsvarende nationale og internationale anlæg

2012

Bianca Breum

Jacob Kjellerups Gård - en købmandsgårdstypologi i Aalborg

2012

Anni Pind Nielsen

Masseødelæggelse af våben - ritualer, kosmologi og magt i skandinavisk jernalder.

2012

Signe Helles Olesen

Mesolitisk mobilitet. En kritisk analyse af begrebet mobilitet i arkæologiske fremstillinger af de danske jæger-samler kulturer med særlig fokus på Ertebølle-perioden.

2012

Morten Lyngkjær Jensen

Langdysserne ved Steneng. En analyse af to sydvestjyske anlæg fra den mellemneolitiske tragtbægerkultur

2012

Ann Catherine Gadd

Den Materielle Krop. - En analyse af gravskikken gennem seneolitikum og ældre bronzealder med fokus på kroppen som materiel kultur.

2012

Mette Løvschal

2012

Ditte Skov Jensen

En hamburglokalitet i Slesvig-Holsten behandlet ud fra rumlige analyser. Muligheder og begrænsninger i forståelsen af forstyrrelser og bosættelsesstrukturer fra senglacial tid.

2012

Karl Hjalte Maack Raun

Grave og gravgaver fra det senmesolitiske Sydskandinavien. - Et indblik i menneskelige strategier

2012

Birgitte Damkjer

Bronzealderdragternes symbolværdi i rituel og social kontekst. Egekistegravenes betydning genovervejet

2012

Karin Johannesen

Hvad er ritual? Vådbundsdeponeringer fra yngre bronzealder og førromersk jernalder i det danske område

2011

Mikkel Blichfeldt Siebken

Klokkestøbning. Udvikling og arbejdsproces belyst via arkæologiske fund og eksperimentelarkæologi.

2011

Anne Kirstine Toft Jørgensen

Med udgangspunkt i de bevarede klæder i Rosenborgsamlingen belyses den mandlige royale modedragt i løbet af Christian d. 4.s regeringstid i Danmark.

2011

Freja Evans

Aristokratiske stenhuse i senmiddelalderlige danske købstæder.

2011

Susanne Østergaard

Brovold på Als. En nytolkning af Brovolds formål med udgangspunkt i den osteologiske analyse af dyreknoglematerialet.

2011

Anne Kirstine Jørgensen

Genstandsmaterialet fra Trøjborg. Redegør for materialets art og dets kontekst i forhold til såvel anlægget som de sociale aspekter.

2011

Martin Risvig

Den danske 1844 matrikulerings bonitet som retrospektiv kilde til påvisning af nedlagte bebyggelser fra vikingetid og middelalder.

2011

Tina Hansen Adam

Bronzealderens pålstave. Et studie af produktion og anvendelse.

2011

Lone Andersen

Maglemosekultur ved Bølling Sø i Midtjylland. En samlet fremstilling og analyse af alle kendte Maglemosepladser i den vestlige del af Bølling Sø området med henblik på at belyse bosættelsen i et synkront og diakront perspektiv.

2011

Nanna Kirkeby

Håndværkstradition og kulturel transmission - et studie af keramik i bronzealderens Bahrain.

2011

Lone Christine Nørgaard

Blandebjerg - et tilbageblik. En nyvurdering af udgravningerne fra Blandebjerg med henblik på en bestemmelse af bopladstype og kronologisk tilhørsforhold.

2011

Michael-Christian Tornøe Skøtt

2011

Katrine Balsgaard Juul

Folkevandringstidens Nordsø: Oikoumene eller barriere mellem Nordsøområdets kystbefolknings 

2011

Tobias Danborg Torfing

Overgangen fra Tidlig- til Mellemneolitikum på Djursland. En analyse af keramik og stil på udvalgte lokaliteter.

2011

Martin Sejr Nielsen

Mobilitetens magt - om hest og rytters rolle i Sydskandinavien i romersk jernalder.

2011

Marie Vang Posselt

Rækkelandsbyerne og deres betydning for opfattelsen af bebyggelsesbillede og samfundsorganisering i ældre germansk jernalder. En analyse med udgangspunkt i rækkelandsbyen Rindum Ny Skole, Vestjylland.

2010

Sarah Emilie Eugenie Croix

Gender and space at selected Viking-Age sites in Denmark - and approaches to further study towards the ph.d. project

2010

Maria Knudsen

Jelligstilen - anvendelse, kontekst, betydning. Mod nye forståelser af vikingetidens kunst.

2010

Anna Egelund Poulsen

Formidling af arkæologisk materiale på museer i England. Teori og metode vedrørende formidling af fortiden og relationen mellem museum og publikum.

2010

Janne Louise Andersen Krøtel

Vikingetidens og den tidlige middelalders grubehuse. En diskussion af deres form og funktion, med udgangspunkt i det jyske materiale.

2010

Anne Mette Poulsen

Vad og bro. En kulturhistorisk analyse af overfartsteder, deres datering, konstruktion, anvendelse og kulturhistoriske kontekst.

2010

Anne Brill

Megalitgraves rolle i tolkningen af tragtbægerkulturens samfund i Skandinavien. Diskursanalyse af udvalgte tekststykker fra perioden 1989 til 2008.

2010

Karen Povlsen

Teknologi og kulturel overførsel. En diskussion af keramikkens introduktion i den mesolitiske Ertebøllekultur.

2010

Martin Krog Nielsen

Død og begravet i ældre romersk jernalder. Gravritualer, dødebehandling og kropsopfattelse belyst ved udvalgte begravelsesanlæg i det midt- og østjyske område

2010

Brian Westen

Senpalæolitikums jæger-samler bopladser - betydningen af topografisk placering. Metodiske overvejelser over pladsernes topografiske beliggenhed på Lolland.

2010

Kåre Gyldenløve

Langhuskontinuitet og diskontinuitet i Syd- og Sønderjylland gennem ældre jernalder

2010

Mads Bakken Thastrup

Jernalderlandsbyens økonomi - med udgangspunkt i pollenanalyser

2010

Maria Fuglsang Thiemke

Grav og arv i vikingetidens Skandinavien. En diskussion af markeringen af arveret i udvalgte gravpladser

2010

Andreas Enge

  

2010

Zsofia Kølcze

Design og ideologi. Sværd fra tidlig europæisk bronzealder som materielle agenter.

2010

Sune Steenskjold

Det virtuelle arktis

2010

Troels Bo Jensen

Pottemageraffald fra Enderup. Hovedtendenserne i keramikken fra en middelalderlig pottemager i Sydvestjylland.

2009

Poul Baltzer Heide

Menneske, bebyggelse og landskab - på vej imod en ny forståelse af nordboernes kommunikation og samfund, ca. 800-1200.

2009

Christian-Peter Pedersen

De sidste langhuse - en relativ bygningskronologi for sen vikingetidig og tidlig middelalderlig landbebyggelse

2009

Richard Fisker Jensen

Mesolitiske og neolitiske stammebåde i Sydskandinavien og Nordtyskland. En analyse af deres udformning og betydning.

2009

Jane Bruun Pedersen

Landudnyttelse og vegetationsudvikling i dansk Tragtbægerkultur, med fokus på pollenanalytiske vidnesbyrd.

2009

Marlena Haue

Grave fra germansk jernalder - Et studie af gravskikken i Vendsyssel og Himmerland

2009

Rasmus Nikolaj Bokul Brethvad

Formidlingen af de usynlige fortidsminder i landskabet. En redegørelse for og diskussion af udvalgte lokaliteter.

2009

Michael Vinter Jensen

Luftfotografering i arkæologiens tjeneste. Brug af vertikale og almindelige luftfotografier i danske landskabs- og bebyggelsesstudier.

2009

Niels Henrik Konstantin-Hansen

Migration mellem Sydskandinavien og Sortehavsområdet i den sene La Téne periode.

2009

Peter Jensen

Indikativ modellering i arkæologien - et studie i metodiske problemstillinger og muligheder for operativ indsats. 

2009

Peter Christian Martens Deichmann

Drikkeskikke i gravene. En analyse og diskussion af ældre romersk jernalders grave med romersk drikkeservice i Danmark.

2009

Simon Kjær Nielsen

Bebyggelsesstrukturens udvikling i Nordjylland i førromersk jernalder - kontinuitet og brud 

2009

Nina Helt Nielsen

Danske digevoldingssystemer (ca. 500 f.kr.-200 e.kr.): Layout dannelse og funktion. Foreløbige undersøgelser af Øster Lem Hede, Vestjylland. 

2009

Thomas Philip Booker Nielsen

Vikingetidsgravpladserne fra Enghøj ved Randers. Primærfremlæggelse af fundmaterialet og geografisk analyse af gravpladsernes landskabsmæssige kontekst.

2009

Maiken Munch Bjørnholt

En kulturhistorisk udstilling i et kritisk formidlingsperspektiv. En semiotisk analyse af "Ribes Vikinger" med henblik på en forbedring af udstillingen

2009

Poul Krogh Jørgensen

Landsbyer i Thy? En diskussion af landsbybegrebet set ud fra den tidlige jernalders bosættelsesmønster i Thy, Nordvestjylland.

2009

Kira Jørstad Klinkby

Tilsyn med fredede fortidsminder - en analyse

2009

Signe Diana Strandvig

Døden og det kontraintuitive i tragtbægerkulturen  

2009

Vanessa Nadege Ophelie Guyot

Nordic Presence in France. Cross-Cultural Contacts in the Bronze Age.

2009

Mass Hoydal 

Bebyggelse i vikingetid og middelalder på Færøerne. Metoder til lokalisering og undersøgelser

2009

Christopher Grønfeldt Petersen 

Eksport og udveksling fra Den iberiske Halvø til Skandinavien og Nordeuropa ca. 900-ca. 1600

2009

Jens Ove Trans 

Klosterhaverne ved de danske cistercienserklostre i perioden 1144-1555 

2009

Poul Baltzer Heide 

Menneske, bebyggelse og landskab – på vej imod en ny forståelse af nordboernes kommunikation og samfund, ca. 800-1200 

2009

Mads Rohde Jylov 

Fra malm til stål. Jernudvindingsteknologi i perioderne vikingetid og tidlig middelalder belyst ved eksperimentelarkæologiske forsøg og metallurgiske analyser 

2009

Lotte Bach Christensen 

Nederlandske vingeglas. Med udgangspunkt i fundet af to renæssance vingeglas i København vil specialet komme til at omhandle dem nederlanske produktion af vingeglas efter venetiansk forbillede, deres forskelle og ligheder med disse. Derudover vil der blive set på handelsforbindelser ml. NL og DK, samt Hollands rolle i renæssancens Europa 

2009

Lisette Andersen 

En undersøgelse og analyse af formidlingen på museerne Ribes vikinger, Øm Kloster, Gråbrødrekloster Museum i Aalborg og middelalderudstillingen på Ransders Kulturhistoriske Museum med særlig henblik på deres forskellighed som læringscentre 

2009

Mette Klingenberg 

Stentøj fra Aalborg i tid og rum og social kontekst 

2009

Klaus Riisskov Pedersen 

Ravnsborg. Bygningshistorie, datering og funktion 

2009

Christian Graabach-Klinge 

Bygningskonstruktioner og planløsninger i træbyggede huse i Aalborg 

2009

Thomas Rene Søndberg 

Et 1300-tals pladspanser fra Visby 

2009

Stine Andersen Højbjerg 

Med udgangspunkt i indsamling af kildemateriale om og registrering af renæssancebindingsværk fra Århus ønskes det at give en karakteristik af byens bindingsværk, samt gennem komparative analyser af andre byers renæssancebindingsværk at diskutere hvorvidt disse træk kan indordnes i lokale, regionale, kronologiske eller andre grupper 

2009

Lise Hjorth Riishede 

Legetøj i vikingetid og middelalder – især i Norden 

2009

Jonas Secher Schmidt 

Kritisk undersøgelse af det teoretiske og metodiske grundlag for anvendelsen af dyreknogler fra arkæologiske udgravninger 

2009

Lea Hillebrenner Pind 

Rustningen til fods og til hest 

2009

Vibe Esdahl-Schou 

Spejle i Europas middelalder og renæssance 

2009

Nanna Holm Bendtsen 

Hedensted Kirke. Forgængerbygningen af træ og efterfølgeren af sten 

2009

Louise Schelde Jensen 

Genstande i kristne grave – gravskik, tro og overtro. Undersøgelse af genstande fra kristne begravelser fra det gamle danske område med henblik på social status, religiøsitet og overtro, samt general gravskik 

2009

Brit Vibe Smidt 

Genus i dansk middelalderarkæologi.En overset diskussion? En gennemgang af genusarkæologiens udvikling i et internationalt perspektiv samt en diskussion af hvad et genusperspektiv kan tilføre dansk middelalderarkæologi 

2009

Karin Poulsen 

Byudviklingen nord for Århus byvold i perioden vikingetid til renæssance baseret på det arkæologiske materiale 

2009

Michael Bækskov Thomasen 

Komulesko – skotypens fremkomst, udvikling og forsvinden 

2009

Garry Keyes 

Ørslev Kloster. En middelalderlig bygningshistorie 

2009

Anders Hartvig 

Udvalgte middelalderlige sakristier i Danmark 

2008

Mette Pilgaard

"Farris-skoven" - myte eller realitet? En kulturhistorisk analyse af betydningen af territorialitet med udgangspunkt i det arkæologiske materiale

2008

Per Thorkild Mandrup Christensen

Grubehusets konstruktion og funktion belyst ved danske eksempler.  

2008

Njal Johannes Geertz

Religionsskiftet i sen vikingetid belyst ud fra Harvey Whitehouses teori om religiøse modaliteter 

2008

Marie Kanstrup

Madkultur - vane og variation Koststudier baseret på isotopanalyser af skeletmateriale fra vikingetidsgravpladsen Galgedil på Nordfyn

2008

Martin Egelund Poulsen

De toskibede langhuse i sennelitikum og tidligste bronzealder i Sydskandinavien 

2008

Marie Hohlmann Kjemtrup

Dansk kulturhistprisk Museumsforenings samspil med staten og arkæologerne - belyst i forberedelsesprocessen af museumsloven 1994-2000

2008

Rikke Marie Rau

Fra gårdsstruktur til jernaldersamfund - en analyse af midtfynsk bebyggelsesstruktur i yngre romersk- og ældre germansk jernalder

2008

Søren Davidsen

Kimbrertoget belyst ved skriftlige og arkæologiske kilder  

2008

Julie Marcussen

Landskab og Fællesskab. Kulturmiljø i et identitetsperspektiv. 

2008

Søren Timm Meltvedt Christensen

_HEM 2981_ En Slidsporsanalyse af skraberne fra Ahrensburg/ Maglemosebopladsen HEM 2981 Dværgebakke 1. 

2008

Sanne Boddum

En arkæologisk analyse af Kvorning lokaliteten - et vejforløb og en grenplatform fra bronzealderen 

2008

Jakob Westermann

_Fra gravkompositioner til kulturelle konstellationer Social og kulturel identitet i snorekeramisk kultur ca. 2500 f. Kr. belyst ved rumlige analyser af gravene på Vikletice i det nordlige Bøhmen._

2008

Helle Holm Hansen

Sociale grupper i førromersk og ældre romersk jernalder belyst ud fra gravmaterialet i Herning Museums ansvarsområde 

2008

Peter Bye-Jensen

En tematisk slidsporsanalyse af type A flækkepilespidser fra Grubekeramisk Kultur 

2008

Kirsten Nellemann Nielsen 

Typologi. Et arkæologisk arbejdsredskab, belyst gennem fodtøjstypologier 

2008

Claus Rohden Olesen 

Om klamphuggeri. Den nederlandske skibsbygningsteknologis indflydelse på det skandinaviske skibsbyggeri, ca. 1579-1713 
2008

Heidi Meiniche 

En analyse af glasmaleriets håndværk og stil gennem middelalder og renæssance 

2008

Jeppe Bruhn Skovby 

Gårdens tørvehuse i Danmark i vikingetid og middelalder. En undersøgelse af udbredelse, konstruktion og funktion, samt diskussion af baggrunde for optagelsen og opgivelsen af denne konstruktionsform i bygningskulturen 

2008

Lars Grundvad Nielsen 

Udviklingen af panser og dækvåben fra ca. 400-ca,. 1200 e.Kr. 

2008

Michael Alrø Jensen 

Befæstede herregårde i senmiddelalderens og renæssancens Danmark. En syntese på baggrund af publiceret materiale 

2008

Mette Sørensen 

Regionale traditioner eller hensynet til det praktiske? Studier i bøndergårdenes form, størrelse og ressorucegrundlag i det gammeldanske område i senmiddelalder og renæssance 

2008

Caroline Amalie Polke Paulsen 

Nordboruiner, arkæologien og det fysiske landskab – en diskussion af teori og metode ved 80 års udgravninger i Sydgrønland 

2008

Niels Baggesen 

Voldstedet ved Løkkegård, Ketting sogn – En fremlægning og diskussion af anlægget, samt en vurdering af stedets topografiske og kulturhistoriske sammenhæng 

2008

Janni Blank Wedderkopp 

Bælter ca. 1000-1500 i det nuværende Danmark – typer og datering, fundforhold og bevaringsforhold, funktion og symbolik 

2008

Lars Pagh 

Våbenhuse i to stokværk i Århus Stift 

2008

Claus Frederik Sørensen 

Den tyske fægtemester Hans Tallhofer og hans håndskrift: 'Alte Armatur und Ringkunst' 1459 

2008

Sabina Harholm Lønskov 

Valdemar den Stores 'store' bygværker - identifikation, beliggenhed, udseende, funktion 

2008

Kirstine Haase 

Skt. Knuds Kloster i Odense - en bygningsarkæologisk undersøgelse 

2008

Anders Christian Christensen 

Middelalderkirkerne i Sønderlyng og Middelsom herreder 

2008

Signe fog Mogensen 

Købstaden Holbæk i middelalderen - en gennemgang af byen hovedsagelig baseret på det arkæologiske og det bevarede materiale 

2008

Lars Agersnap Larsen 

Muldfjælsploven i det danske område fra yngre romersk jernalder til senmiddelalder 

2008

Audur Halldórsdóttir 

Gårde i Island og Grønland i vikingeitd og middelalder - en sammenligning med særligt henblik på boligen 

2008

Maria Elisabeht Rasmussen 

Middelalderlige jernbundne kister - en undersøgelse af især de bevarede kiister i det nuværende Danmark 

2007

Malene Kramer Nymann

Arkæologi? Arkæologiformidlingens samfundsrolle i Danmark.  

2007

Marianne Høyem Andreasen

Agerbrug i enkeltgravskultur, senneolitikum og ældre bronzealder i Jylland belyst ud fra makrofossilanalyser. 

2007

Tine Birgitte Lorange

Ormehovedringe. Kommunikation og social identitet i yngre romersk jernalder i Sydskandinavien. 

2007

Astrid Skou Hansen

Kystnære pladser på Mors, ca. år 700-1100 e.Kr. - deres funktion og indpasning i bebyggelsesstrukturen. 

2007

Lise Hein Pedersen

Henne Kirke Vest - den arkæologiske og metodiske tilgang til en grubehuslokalitet fra vikingetiden. 

2007

Steen Thrane Frydenlund Jensen

Specielle konstruktive træk i den førromerske bebyggelse Gærdet ved Esbjerg. 

2007

Kristine Stub Precht

Digitaliseringen og dens betydning for faglig praksis i dansk arkæologi. 

2007

Karen Green Therkelsen

Den fynske øgruppe i ældre romersk jernalder - bebyggelsesstruktur og tidlig centerdannelse 

2007

Anja Vegeberg Jensen

Forhistorisk okker: Gennemgang af praktisk og symbolsk anvendelse samt analyse af okkerens rolle som statusmarkør i mesolitisk okkergravsskik.

2007

Lars Guldager

Bronzealderens bopladser i det østlige Himmerland - et studium af langhusets udvikling og rolle som aktør i landskabet fra PII-PVI. 

2007

Merete Dyrmose

Mosen som aktivitetsområde i sen bronzealder og førromersk jernalder - med adgangspunkt i tre moser beliggende nær Århus 

2007

Esben Schlosser Mauritsen

Vikings gods - kristen kirke? Om relationen mellem kirke, bebyggelse og adkomsten til jord i sen vikingetid og tidlig middelalder. 

2007

Lars Egholm Nielsen

Trandersgårdbopladsen og de nedgravede huse. En analyse af de nedgravede huses funktion og konstruktion, med udgangspunkt i faseinddelingen af en ældre jernalders boplads ved Aalborg.

2007

Lene Jørgensen 

Analyse af rekonstruerede træbygninger fra vikingetid og tidlig middelalder 

2007

Kasper Wurr Stjernqvist 

Absalons Borg primært baseret på udgravningsmateriale fra 1907-1922 

2007

Camilla Post 

Landskab og menneske. Fur i middelalderen Landscape and people. The island Fur in the Middle Ages 

2007

Lars Søgaard Sørensen 

Topografisk analyse af befæstningsanlæg fra 1150 til 1400 i det sydøstlige Danmark Topographical analysis of castle sites in Southeastern Denmark, 1150-1400 AD 

2006

Annagrete Skjødt

Rosetfibulaens "anatomi". En teknisk gennemgang af rosetfibulaens elementer med baggrund i geografisk udbredelse. 

2006

Allan Bjarne Andersen

Langågravpladsen - et førromersk magtsæde  

2006

Ida Demant

Hvordan gik de klædt? - en kildekritisk analyse af klædedragten i ældre jernalder 

2006

Jeanette Varberg

Samfund, materiel kultur og social forandring i sydskandinavisk senneolitikum og bronzealder 

2006

Erik Møller-Jensen

Bonde, høvding og fyrste - økonomiske, sociale og samfunds- mæssige forhold på Skovbjerg bakkeø i ældre jernalder. Belyst ved to lokaliteter beliggende ved Rosenholmvej, Tjørring og Stenbjerg, Snejbjerg

2006

Sara Heil Jensen

Hestens kulturhistorie i Norden. En syntese over hestens rolle i de forhistoriske samfund belyst ud fra det arkæologiske materiale

2006

Jakob Bonde

Social innovation og kulturel kontakt - ældre bronzealder i det vestlige Limfjordsområde belyst ved grav- og depotfund fra per.II-III

2006

Inger Bech Hebelstrup

Cirkel- og ringgrøftgrave i den jyske enkeltgravskultur  

2006

Julie Kveiborg Lolk

Bronzealderkeramikkens kronologi og funktioner i en social kontekst - En statistisk analyse og teoretisk funderet tolkning af keramikken fra bopladser og grave på tværs af overgangen mellem ældre og yngre bronzealder

2006

Kaj Fredsgård Rasmussen

Registreringssystemer i dansk arkæologi 2004/2005: Gravningsregistrering og dataopbevaringsstrategier på arkæologiske museer i en digital overgangstid.

2006

Mads Dengsø Jessen

Things and things. An investigation into the materiality of meaning.  

2006

Merethe Schifter Bagge

Keramikovne fra førromersk jernalder i Danmark  

2006

Betina Nymark Lienhøft

Aspekter af brugen og betydningen af importerede drikkeglas fra romersk jernalder i Skandinavien 

2006

Marlene Sørensen

Naturgenopretning/skovrejsning og arkæologi: konflikt eller samspil? 

2006

Erling Mario Madsen

Romerske militaria i Germania libera. Germanske krigere og den romerske Hær. Identitet og kulturadaption.

2006

Jane Korsbæk Nielsen

Arkæologisk formidling og udstillingspraksis på de kulturhistoriske museer 

2006

Lars Christian Bentsen 

Fundamenter under grundmurede kirker og klostre i Danmark 1000-1500 Foundations under ecclesiastical buildings in stone and brick in Denmark AD 1000-1500 

2006

Mikael Manøe Bjerregaard 

Badstuer i det middelalderlige Danmark. Konstruktion, udbredelse og brug. Bathhouses in Medieval Denmark. Construction, distribution and use 

2006

Kasper Rind 

Typologisk analyse af blankvåben afbildet på et repræsentativt udsnit af danske gravsted fra 1500 til 1640 vurderet i forhold til den traditionelle udvikling og datering af sådanne. Typological analysis of the swords depictured on a representative part of Danish tombstones from 1500 to 1640 evaluated according to the traditional development and dating of the Swords 

2006

Hans Jeppe Ravn 

Sejlspærringer i danske farvande i vikingetid og middelalder. Sea blockages in Danish waters in the Viking Age and Medieval Period 

2006

Martin Wangsgaard Jürgensen 

Krucifikser fra Skåne og Sjælland 1450-1550. Crucifixes from Scania and Zealand 1450-1550 

2006

Frederik Callesen 

Tvis Kloster - det centrale bygningskompleks belyst gennem ældre arkæologiske udgravninger Tvis Abbey - the central structure seen through older archaeological excavations 

2006

Felix Vestergaard 

Monumentale skibssætninger i det nuværende Danmark og Skåne - en identifikation og gennemgang af monumentale skibssætninger med henblik på en nærmere bestemmelse af disses datering, funktion, baggrund og symbolik. Monumental Ship-Settings in Present Denmark and Scania - an identification and examination of monumental ship-settings eith reference to a more definite determination of their dating, function, background and symbolism 

2006

Helgi Dal Michelsen 

Tórshavns bebyggelsestopografi frem til 1673. En arkæologisk vurdering i lyset af de historiske kilder. The settlement topography of Tórshavn up to 1673. An archaeological evaluation seen in the light of the historical sources 

2005/06

Lone Seeberg Jensen 

Bebyggelse og landskab i Hads Herred i middelalderen. En regionalundersøgelse af landbebyggelse og omgivende kulturlandskab i relation til naturgeografiske forhold i Hads Herred i middelalderen belyst ved udvalgte arkæologiske, kartografiske og skriftlige kilder fra jernalder til 1787. Settlement and landscape in Hads Herred in the Middle Ages. A regional survey of the rural settlement and surrounding cultural landscape related to natural geographical conditions in Hads Herred in the Middle Ages illustrated by coosen archaeological, cartographical and written sources from iron age to 1787 

2005

Jørgen Westphal

Organiseringen af Tragtbægerkulturens landskab i det danske område mellem 3500 og 2900 f. Kr., belyst ud fra arkæobotaniske data fra samlingspladser, beboelsespladser og megalitgrave.

2005

Aase Birgit Detlefsen

Nordiske handelspladser/kultsteder fra yngre romersk jernalder til tidlig vikingetid med hovedvægt på germansk jernalder. 

2005

Jacob Kveiborg

Aspekter af jernalderens husdyrhold - En zooarkæoogisk analyse af knoglematerialet fra byhøjen Nr. Tranders, Aalborg 

2005

Kamilla Fiedler Terkildsen

En vurdering af social stratifikation i førromersk jernalder med udgangspunkt i Årupgård gravpladsen. 

2005

Sarah Skytte Qvistgaard

Markedspladsen i Ribe - en vurdering af den frisiske indflydelse belyst ved udvalgte genstandsgrupper. 

2005

Stina Troldtoft Andresen

Hør (Llnum Usitatissimum) som kulturplante i Danmark og Sydskandinavien i jernalder og vikingetid 

2005

Niels Nørkjær Johannsen

Kvæg som trækdyr. - Bidrag til studiet af en forhistorisk teknologisk innovation. 

2005

Steffen Terp Laursen

Langtidsstrukturer i social praksis. - Gravhøjene som tilgang til langtidsstrukturer i interaktionspraksis og til ældre bronzealders fysiske og sociale interaktionsnetværk.

2005

Jane Mondrup

Eksperimentalarkæologi som metode. - Diskussion af de teoretiske og metodiske principper for eksperimentalarkæologien samt en illistration af disses anvendelse i praksis gennem tre mindre eksperimenter.

2005

Kasper Lambert Johansen

Langtidsstrukturer i social praksis. - Gravhøjene som tilgang til langstidsstrukturer i interaktionspraksis og til ældre bronzealders fysiske og sociale interaktionsnetværk.

2005

Kent Otte Laursen

Initiationsscenarier på nordiske guldbrakteater. En ikonografisk tolkning af udvalgte B-brakteater. 

2005

Malene Madsen 

Havn og torv i danske middelalderkøbstæder. Studier i udvalgte byer på baggrund af arkæologiske undersøgelser. Harbour and market place in Danish medieval market towns. A study of chosen towns based on archaeological investigations 

2005

Martin Pavón 

Søborg - borgens første byggefase. Søborg - the first construction phase of the castle 

2005

Mogens Skaaning Høegsberg 

Det norrøne bispesæde i Gardar, Grønland. The Norse biship's seat at Gardar, Greenland - revisited 

2005

Dorthe Danner Lund 

Engelsk stilindflydelse i middelalderlige, danske stenkirker, ca. 1030-1200. English style influence in Medieval Danish stone churches, c.1030-1200 

2005

Janne Damgaard Kosior 

Bebyggelsesudvikling og landbrug i Lisbjerg Ejerlav gennem vikingetid og middelalder belyst ud fra arkæologiske, skriftlige og kartografiske kilder 

2005

Karen Bork-Pedersen 

Form, funktion, farvand, tid - en undersøgelse af danske fund af stammebåde fra vikingetid til nutid Form, Function, Waters, Time - an investigation of Danish logboat finds from the Viking Age to the Present Day 

2005

Louise Kaasgaard 

En undersøgelse og analyse af formidlingen af middelalderen på museet Ribes Vikinger og Roskilde Museum, specielt med henblik på inddragelse af læringsteorier. A study and an analysis of the presentation of the medieval age at the museum Ribes Vikinger and Roskilde Museum, with particular reference to the involvement of learning theories 

2005

Bo Jaqué 

Borge og voldsteder på Als og deres indplacering i det samtidige kulturlandskab. The medieval castles and fortresses and their association to the local society of the island of Als 

2005

Camilla Granlund Johansen 

Romanske gravsten i Århus Stift - en undersøgelse med vægt på dekoration, kontekst og funktion. Romanesque grave-stones in the diocese of Aarhus. A study with emphasis on their decoration, context and function 

2005

Heidi Maria Møller Nielsen 

Krogen. Bygningshistorie, datering og funktion indtil ca. 1574 med udgangspunkt i den stående bygning og arkæologiske undersøgelser. Krogen. Its structural history, dating and function until c.1574 based primarily on the standing structures and archaeological investigations of the site 

2005

Jane Jark Jensen 

Ribe gråbrødreklosters anden klostergård og den ældre bebyggelse på området, samt bebyggelsen syd for klostret ca. 1200-1550 - aktivitetsanalyser ud fra metalgenstande fra udgravningen ASR11, Nygade 10 (1999-2000). The Southern court of the Franciscan friary in Ribe (Denmark) and the previous settlement in this area, and the settlement south of the friary c.1200-1550 - activity studies based on metal artefacts fromk the excavation ASR11, Nygade 10 (1999-2000) 

2005

Thomas Guntzelnick Poulsen 

Mønterne fra Nørholm. Lokaliteten tolket på baggrund af detektorfundne mønter Coins from Nørholm. An interpretation of the site based on detector-found coins 

2005

Ida Elisabeth Lauridsen 

Valfart i og fra Danmark - et studium af fænomenet med særlig vægt på pilgrimsmærker Prilgrimage within and from Denmark. A study of the phenomenon, with special emphasis on pilgrim badges 

2004/05

Karl Brix Zinglersen 

Byens kulturlagsmodeller. Om metoden bag kulturlagsmodeller og den praktiske anvendelse heraf i Odenses middelalderlige bykerne. Urban Deposit Models. The techniques of urban deposit models and their application in the medieval centre of Odense, Denmark 

2004

Vibeke Lomholt

Ofrede neolitiske genstande fundet ved skallegravning i Stensballe Sund og Nørrestrand ved Horsens 

2004

Niels Haue

Huskronologi og faseudredning på byhøjen Nr. Tranders, Aalborg  

2004

Sidsel Wåhlin

Hviding - en kulturhistorisk analyse af et kystnært samfund 950-1250 AD 

2004

Torben Trier Christiansen

Detektorfund og bebyggelse - Et studie af den yngre jernalders bebyggelse i det østlige Limfjordsområde. 

2004

Rasmus Birch Iversen

Kragehulfundet. En analyse af hærudstyrsofringerne i en fynsk offermose. 

2004

Niels Terkildsen

Kilder til bronzealderens kult og religion - Metode til analyse af kildematerialet til bronzealderens kult og religion i Sydskandinavien 

2004

Stine Vestergaard Laursen

En analyse af etnisk manifestation og identitetsopfattelse på baggrund af en sammenligning mellem det angelsaksiske og nordvesteuropæiske gravmateriale I perioden fra ca. 400-600 e.kr.

2004

Lisbeth Eilersgaard Christensen

Centralpladsteori og navnemiljøstudier En gennemgang og vurdering af teorien om karakteristiske stednavnemiljøer som udtryk for yngre jernalders centralpladskomplekser.

2004

Jesper Hansen

Vanetænkning og vanetro. En undersøgelse af offerskik og religion i ældre jernalder i Nordjylland - med særlig fokus på teoretisk metodiske processer, samt en deraf følgende nytolkning af periodens bopladsmateriale.

2004

Michael Borre Lundø

Siggård - en undersøgelse af et primært materiale fra en ældre jernalder landsby i Fjends. 

2004

Mikkel Kieldsen

Langhusets konstruktion i ældre jernalder. - Forslag baseret på moderne byggetekniske principper. 

2004

Kathrine Vestergaard Pedersen 

Stofproduktion i Nordeuropa 1100-1500 - en analyse af tekstilfund fra Lödöse og Lübeck samt en diskussion af forholdet mellem tekstiler, vævetyper og produktionsformer. Textile production in Northern Europe 1100-1500. A study of textiles from Lödöse and Lübeck, and a discussion of the relationship between textiles, loom-types and organization of production 

2004

Dorthe Haahr Kristiansen 

Middelalderlige voldsteder ved Varde å. Topografi, typologi, datering ud fra arkæologiske undersøgelser. Medieval castle Mounds at Varde å. Topography, typology, datings in an archaeological perspective 

2004

Susanne Outzen 

Borge i øresundsområdet fra midten af 1100-årene og til 1588 - udformning og funktion. Castles in the Sound region from the middle of the 12th century until 1588 - plan arrangement and function 

2004

Marianne Greve Iversen 

Importkeramik fra undersøgelsen Nygade 10 i Ribe. Imported pottery from the excavation Nygade 10 in Ribe. Provenance and dating 

2004

Mette Højmark Jensen 

Middelalderlige ringspænder I det nuværende Danmark. Typologi og datering, fundforhold og kontekster, funktion og symbolik. Medieval ring brooches in Denmark. Typology and dating, provenances and contexts, function and symbolism 

2004

Morten Søvsø 

Dominikanerklostret I Århus. Klosteranlæggets middelalderlige bygningshistorie på baggrund af bygningsarkæologiske undersøgelser udført i tidsrummet 1833-2003. The dominican friary of Aarhus. The medieval development of the claustral buildings based on investigations 1833-2003 

2004

Janne Fruergaard Sørensen 

Hemmelige huse. Latrinforhold i vikingetid og middelalder med særligt henblik på jyske urbane latriner. Privies. Latrine facilities of the Viking age and medieval period with special reference to urban latrines from Jutland, Denmark 

2004

Alice Madsen 

Bogspænder og bogbeslag af metal I Danmark indtil ca. 1600 – identifikation, typologi, datering og proveniens. Metal book-clasps and book mounts in Denmark until c. 1600 – identification, typology, dating and provenance 

2003

Mikael Holdgaard Nielsen

Fredbjerg ødekirke. Trækirketomt og kirkegård fra den ældre middelalder. Typologisk klassifikation og kronologisk bestemmelse af kirkens fundamentsspor samt diskussion af kirkegårdens indre strukturer.

2003

Charlotte Abildgaard Paulsen

Moesgård Museums rolle som historieformidler i folkeskolens undervisningsplan. Formidling af den permanente udstilling med udgangspunkt i nyopstillingen af Grauballemanden samt oplæg til udarbejdelse af et skolemateriale.

2003

Susanne Benita Clemmensen

Bronzealderens kultanlæg. Identifikation af kultanlæg i forbindelse med bronzealderens grave og beskrivelse af deres rolle i bronzealderens religiøse praksis.

2003

Dorthe Bak Tøfting

Et fund fra Maglemosekultur på Sydsjælland: Lundby-deponeringerne set i en vegetationshistorisk og bosættelsesmæssig kontekst.

2003

Mette Kirstine Jensen

Kulturspor i landskabet - arv eller miljø? Refleksioner over hvorfor og en revurdering af hvordan vi bevarer forhistoriske lokaliteter

2003

Martin Borring Olesen 

Urbaniseringen I Danmark 700-1100. Urbanization in Denmark 700-1100 

2003

Liselotte Uhrenholt 

Det middelalderlige Hindsgavl. Bygningshistorien belyst ud fra det arkæologiske materiale. The medieval Hindsgavl. The construction history illustrated by means of the archaeological material 

2003

Solveig Kirstine Snabe Kristensen 

Randers Gråbrødrekloster. En analyse ud fra de arkæologiske undersøgelser. The Franciscan Friary of Randers. An analysis based on the archaeological investigations 

2003

Jesper Bade Poulsen 

Roskildes middelalderlige kirker og klostre i arkæologisk belysning 

2003

Elisabeth Windmüller 

Føderessourcer og ernæringsforhold i danske middelalderbyer belyst ved arkæologiske fund.Food resources and nutritional conditions in Danish medieval towns based on archaeological finds 

2002

Ellen Jane Oksbjerg

Bells in Transition. Bronze bells in early agricultural Japan. The characteristics of "old" bell-styles connected to phases and cultures of the Yayoi period from its beginning to the transition from Middle to Late...

2002

Peter Winther Lundby

Sydskandinavien fra ca. år 200 til ca. år 500 e.Kr. - En materialistisk og dialektisk analyse af kilderne til denne periode, og hvorledes de bør vurderes.

2002

Jeppe Boel Jepsen

Import, imitationer og lokalprodukter. Importen af drikkeservice og dettes betydning for det danske samfund i århundrederne omkring Kristi fødsel.

2002

Annette Roed Olesen

Canis Familaris. Hundens oprindelse og en diskussion af hundens sociale og rituelle rolle i mesolitikum. 

2002

Poul Nissen

Boligens indretning og funktioner i ældre jernalder - en kritisk analyse. 

2002

Jens Gundersborg Lauridsen

Smågrave fra ældre Romertid. En regionalstudie af området omkring Randers Fjord. 

2002

Michael Wölck

Vikingetidens vognfadinggrave - en kilde til belysning af samfundsstrukturen i sen vikingetid. 

2002

Trine Fristed Jensen

Bulbjerg-, Simonsborg- og Slusegårdgravpladserne. Et studie af gravudstyret med udgangspunkt i en kvantitativ analysemetode.

2002

Lars Hauton

Rigsdannelsesprocessen i Danmark. Set i lyset af Max Webers herredømmeteorier. 

2002

Anette Pedersen

Arkæologiens udstillingsvindue. Hvilket billede skabes af forhistorien i eksisterende udstillinger, og i hvilken grad er der overensstemmelse mellem den museale formidlings værdigrundlag og værdigrundlaget i samfundet i øvrigt?

2002

Lone Bach Nielsen

Maglemosekultur i Skive Museums ansvarsområde - En analyse af maglemoselokaliteterne, med henblik på lokalitetstype og udsagnsværdi.

2002

Merete Holm

Fortidsminder i det dyrkede land - en undersøgelse af landsmænds holdning til kulturmiljøet samt en vurdering af, hvorledes de informeres om fortidsminderne.

2002

Ole Kure Børgesen

Kammene fra Vimose.  

2002

Mette Nissen

Dobbeltjættestuer i Vestsjællands amt.  

2002

Thomas Bertelsen 

Danske kirkers middelalderlige styltetårne. The Medieval Stilttowers of Danish Churches 

2002

Anne Katrine Thaastrup-Leth 

Trækirker i det middelalderlige Danmark indtil ca. 1100 

2002

Esben Klinker Hansen 

Senmiddelalderens og renæssancens pladerustning - udvikling, opbygning og håndværk 

2002

Mikkel H. Thomsen 

The Shipwreck from Vejby Strand 

2001

Torben Birk Sarauw

Den senneolitiske bebyggelse på Bejsebakken.
Bopladsstruktur og huse fra senneolitikum.

2001

Mette Fyhn

Mellem oplysning og forførelse. Den kulturhistoriske udstilling i en moderne - postmoderne tid. 

2001

Lars Ewald Jensen

Maglemosekulturens bebyggelsesmønster. En analyse af det fynske maglemosemateriale med perspek- tiver for det samlede bebyggelsesmønster fra maglemose- kulturen.

2001

Carsten Meinertz Risager

Det kronologiske systems udvikling i Danmarks forhistoriske arkæologi fra 1836 til 1960. 

2001

Malene Refshauge Beck

En analyse af stenbyggede grave i Himmerland med henblik på en
diskussion af samfundsforholdene i ældre romersk jernalder.

2001

Mie Christensen

Vurdering af dobbeltgravsfænomenet i sydskandinavisk vikingetid, med udgangspunkt i en analyse af gravpladsen Kumlhøj, Djursland.

2001

Heidi Jeanette Vetter

Muligheder og begrænsninger i studiet af de sydskandinaviske senmesolitiske grave. 

2001

Adam Franciere Vittrup Hesel

En osteologisk analyse af knogler fra Nr.Hedegård, Nordjylland, med
henblik på en vurdering af husdyrenes betydning.

2001

Susanne Klitgaard

Arkæologiske forundersøgelser - metode, økonomi og resultat. 

2001

Michael Rotvig Kristiansen 

Økser i Danmarks middelalder 

2001

Thomas Philipsen 

Fynske herregårde fra ca. 1500-1610. Udformning, datering og typologi 

2001

Asmund Birkals 

Vesthuset i Erkebispgården i Trondheim. En redegørelse for husets bygningshistorie på baggrund af bygningsarkæologiske undersøgelser 

2001

Rikke Isler 

Genstandsmaterialet fra Lilleborg.Med udgangspunkt i en vurdering af de ved udgravningerne anvendte metoder ønskes en gennemgang af genstandsmaterialet, hvor det placeres i tid og kulturhistorisk kontekst.På baggrund af denne gennemgang skal der foretages en vurdering af borgens og de enkelte bygningers funktion og anlæggets sociale relationer 

2001

Mette Busch 

Landfærdselen i Jylland 950-1550 med særlig vægt på arkæologisk materiale om anlagte veje og broer 

2001

Lisbeth Lomholdt Poulsen 

Trækar i den middelalderdanske husholdning ca. 1000-1500 set på baggrund af nordeuropæiske fund: teknik, typologi, datering og funktion 

2000

Anja Andersson

2000

Lone Andersen

Typologiske og kronologiske studier af yngre broncealders
bopladskeramik fra Vendsyssel.

2000

Ellen Jane Jungløv Stamm

En analyse af udbredelsen af helleristninger fra broncealderen i to syd-skandinaviske landskaber. - En komparativ analyse af helleristningernes spredning i de kystnære områder i Skåne og på Bornholm og deres forhold til broncealderens grave.

2000

Uffe Lind Rasmussen

Ajstrup Krat - En grubekeramisk køkkenmødding ved Mariager Fjord.

2000

Peter Mose Jensen

Agerbruget i yngre bronzealer belyst
ved arkæobotaniske analyser af kornfund.

2000

Mads Thagård Runge

Nr. Hedegård i Aalborg Øst. - En byhøjslignende
bebyggelse fra yngste bronzealder til ældre
romertid.

2000

Nanna Lange

Rav i Yngre Stenalder. - Ravsmykkets kulturtilknytning, anvendelse og
betydning i Yngre Stendalder.

2000

Lise Frost

Lystrup Enge - Et studie i en kystbosættelse fra ældre Ertebølletid.

2000

Erik Bjerre Fisker 

Vestfløjen på Nyborg Slot. En analyse af bygningshistorien på baggrund af den stående bygning 

2000

Dorte Boldsen Lund Mortensen 

Johanniterklostret Sankt Hans i Odense i arkæologisk belysning 

2000

Jørn Boldsen Lund 

Tidlige danske møller. Middelalderens mølleteknologi i arkæologisk belysning 

1999

Ulla Marie Koustrup

1999

Bjørnar Måge

1999

Claus Skriver

1999

Mads Kähler Holst

1999

Marianne Goral Krogh 

Jysk købstadsbindingsværk indtil ca. 1600. Konstruktioner, udsmykning og hustyper 

1999

Lars Krants Larsen 

Slotsbanken i Tønder. Med udgangspunkt i en fremlægning og analyse af de arkæologiske undersøgelser på Slotsbanken i Tønder ønskes resultaterne perspektiveret i forhold til områdets arkæologiske problemstillinger, kulturtopografi og historie 

1999

Marie Foged Klemensen 

Huskonstruktioner i tidlig middelalderlig landbebyggelse. En kritisk vurdering af udviklingsteorier og terminologi samt en analyse af udgravede hustomter i Jylland ca. 1100-1300 

1998

Hans Christian Hvirgel Andersen

1998

Vibeke Juul Pedersen

1998

Bodil Møller Søgaard

1998

Joan Jensen

1998

Vibeke Vandrup Martens 

Middelalderkeramik fra kvarteret Myntet i Lund - Typologi, kronologi, proveniens og kulturelle forbindelser 

1998

Lars Froberg Mortensen 

Middelalderens skibsfart i den nuværende danske del af Vadehavet 

1998

Lene Birgitte Højrup 

Gravmonumenter i Danmark ca. 1100-1250 - form, forbilleder, funktion 

1998

Gitte Behr 

Tekstilredskaber i det middelalderlige Danmark 

1998

Lene Mollerup 

Begravelserne ved Øm Kloster. En analyse af gravenes udsagn - datering, udformning, personsammensætning 

1998

Henriette Rensbro 

Bygninger på landet. Middelalderhuse i Østdanmark 1200-1650 

1998

Charlotte Boje Hilligsø Nielsen nu Andersen 

Genstandsmaterialet fra Boringholm. På baggrund af en vurdering af den ved udgravningen anvendte metodik ønskes en gennemgang af genstandsmaterialet, hvor det placeres i tid og kulturhistorisk kontekst. Ud fra denne gennemgang bedes der foretaget en vurdering af funktionen af borgens enkelte dele foruden en prøvning af borgens sociale relationer 

1997/98

Ulla Johansen 

Boringholm Viring sogn, Nim herred, Skanderborg amt. Med udgangspunkt i en fremlægning og analyse af de arkæologiske undersøgelser af Boringholm ønskes en fremlægning og analyse af de arkæologiske undersøgelser af Boringholm. Ønskes en Vurdering af anlæggets indretning, funktion og alder. En diskussion af stedets ejerforhold. En placering af anlæggets i det omgivende kulturlandskab og endelig en indplacering af anlægget i forhold til samtidens øvrige borge og befæstede gårdsanlæg 

1997/98

Stig Bergmann Møller 

Ålborg Gråbrødrekloster. Bygningshistorien primært belyst ud fra de arkæologiske kilder 

1997

Jørgen Spaanheden Dencker

1997

John Ejvind Jeppesen

1997

Elisabeth Barfod Carlsen

1997

Peter Mohr Christensen

1997

Solveig Nielsen

1997

Dorte Wenzel Måge 

Relationer mellem gård og kirke i det middelalderlige Danmark i perioden 1000-1350 primært belyst ud fra det arkæologiske materiale 

1997

Susanne Nissen Gram 

Øm Kloster. Bygningskompleksets udformning og udbygningsforløb 

1997

Leif Plith Lauritsen 

Bygningsrekonstruktioner i Danmark med særlig vægt på rekonstruktionen af Hørning kirke 

1996

Ninna Fræmohs

1996

Karen Vandkrog Salvig

1996

Pia Inge Nielsen

1996

Tom Giersing

1996

Henrik Hundebøl Skousen

1996

Bo Ejstrud

1996

Jakob Tue Christensen 

Vandtekniske anlæg ved vandmøller i det middelalderlige Danmark - deres typer og betydning som lokaliseringsfaktor 

1996

Anne Birgitte Stilling Jessen 

Kragelund-ovnen og dens keramik 

1995

Annemarie Christensen

1995

Kurt Glintborg Overgård

1995

Mogens Bo Henriksen

1995

Jette Junge

1995

Mette Svart Kristiansen 

En gård i Tårnby 1200-1500. En analyse af en gårdsenhed fra udgravningen i Tårnby landsby 1993-94 

1995

Jens Andersen 

Roskildes middelalderlige bispegård. Bygningshistorien primært belyst ud fra det arkæologiske materiale 

1994

Gitte Kjeldsen

1994

Claus Feveile

1994

Lis Ekelund Nielsen

1994

Anne Mette Kristiansen

1994

Gudny Vang

1994

Gunhild Øeby Nielsen 

Arkæologiske fund i det middelalderlige Danmark af genstande anvendt i forbindelse med skrivning og læsning: identifikation, samt en vurdering af deres betydning for vor opfattelse af skrive- og læsekunstens udbredelse 

1994

Jette Linaa Larsen 

Keramik fra udgravningen af Torvet i Horsens 1991 og 1992. - Typologi, proveniensbestemmelse og datering 

1994

Gitte Hansen 

Den overordnede bebyggelsestopografi omkring 1190 i Bergen. Belyst ud fra arkæologiske, naturtopografiske of skriftlige kilder 

1994

Birka Ringbøl Bitsch 

Malmgryder i Danmark. Typologisk inddeling, datering og proveniens 

1994

Kirstin Súsanna Eliasen 

Kirkjubøur. Kirker og bispegård, med særlig vægt på Domkirkeruinen 

1993

Maren-Kirstine Stenbak

1993

Karen Margrethe Hornstrup

1993

Peter Steen Nielsen

1993

Per Borup

1993

Lene Feveile

1993

Lisbeth Cleve Gustavsen

1993

Peter Hambro Mikkelsen

1993

Merete Boel Essenbæk

1993

Ole Risbøl

1993

Britta Andersen 

Claus Bergs altertavle i Odense domkirke. Teknik og motivverden i forhold til samtidens altertavler 

1992

Hans Skov

1992

Torben Nilsson

1992

Helle Juel Bohnstedt-Petersen

1992

Aase Camilla Gyldion Kristensen

1992

Martin Winther Olesen

1992

Rudi Niels Greve

1992

Anne Bjerrekær

1992

Hanne Marie Myrhøj

1992

Jens Kristian Nygaard

1992

Lars Christian Nørbach

1992

Mads Ravn

1992

Anne Mette Pedersen

1992

Helle Henningsen 

Ringkøbing i middelalderen 

1992

Ann Bodilsen 

Mariager Kloster i middelalderen. Bygningerne og deres anvendelse 

1992

Tenna Rejnholt Kristensen 

Middelalderlige musikinstrumenter i Skandinavien med særlig vægt på Danmark 

1992

Lis Trabjerg-Madsen 

Middelalderens hospitaler i Danmark 

1991

Ragna Kristine Elmstrøm Stidsing

1991

Torben Andersen

1991

Kirsten Prangsgaard

1991

Bo Steen

1991

Torben Bjarke Ballin

1991

Karin Cecilie Thim 

Vandforsyningen i udvalgte danske byer i perioden fra o. 1000 til o. 1550 

1991

Hans Ole Matthiesen 

Middelalderlige voldsteder i det gamle Viborg Amt 

1991

Michael Hauballe Mortensen 

Kanoner i Danmark i Senmiddelalder og tidlig Renaissance 

1991

Turi Thomsen

Stenbyggede kældre fra Middelalderens danske købstæder. En undersøgelse af kædrenes konstruktion, udformning og datering samt deres brugbarhed i diskussionen om byudvikling og bebyggelsesstruktur belyst ved eksempler

1990

Roderick David Goodwin

1990

Anne Bloch Jørgensen Robinson

1990

Claus Henrik Dam

1990

Søren Mainz

1990

Charlotte Thrane West

1990

Ole Ryttergaard Rasch

1990

Claus Kjeld Jensen

1990

Hans Chr. Bisgaard Mikkelsen

Vor Frue Benediktinernonnekloster i Randers. Bygningshistorien belyst ud fra de arkæologiske undersøgelser

1989

Karsten Rene Kristiansen

1989

Ole Nielsen

1989

Hans Ulrich Frans Kleiminger

1989

Tine Aschenbrenner

1989

Jens Flemming Krøger

1989

Iver Miltersen Christensen

Grenåegnens kalkstenskirker, en redegørelse for gruppens særpræg og dens indplacering i forhold til det regionale bebyggelsesmønster og til det arkitektoniske formsprog i området.

1988

Dorthe Kaldal Mikkelsen

1988

Birgit Muurholm

1988

Kirsten Voigt Juhl

1988

Inge Kjær Kristensen

1988

Gert Rasmussen

1988

Henrik Schøler

1988

Karsten Kjer Michaelsen

1988

Annette Lerche Trolle

Kristne begravelsespladser og kirker i Danmark med Skåne indtil 1100-årenes begyndelse: dateringsgrundlaget og placeringen i forhold til bebyggelser, samt en diskussion af arkæologiens muligheder for yderligere at belyse disse spørgsmål

1988

Jette Orduna

Blyplomber fra klæde importeret til Danmark indtil ca. 1600. En karakteristik, datering og proveniensbestemmelse af klædeplomber fundet i det nuværende Danmark samt en diskussion af klædehandelen og dens veje på baggrund af dels plomberne og dels skriftlige kilder

1988

Ebbe Hædersdal

Roskildebispens middelalderlige bygård i København, dens bebyggelsesmønster og bolighuse
1988

Mytte Fentz

En hørskjorte fra Viborg og dens dragthistoriske indplacering.

1987

Susanne Hørby Tøt

1987

Poul Brøndum Kærsgaard

1987

Nils Marius Jensen

1987

Jesper Hjermind

Keramik fra udgravningerne ved Viborg Søndersø 1981 - 85. Der ønskes en redegørelse for typologi, datering og herkomst.

1987

Steen Ivan Hansen

Senmiddelalderlige, grundmurede herregårdshovedbygninger i kongeriget Danmark. - En redegørelse for typer, planer og funktioner på baggrund af bevarede bygningsrester

1987

Maiken Sick Hansen

Skattefund fra 1020 - 1090 fundet i det nuværende Danmark. Udviklingen af et selvstændigt, dansk møntvæsen set i forhold til cirkulationen af udenlandsk mønt og brugen af andet betalingsmiddel, primært behandlet og vurderet ud fra en arkæologisk synsvinkel og på baggrund af materialet fra det nuværende Danmark og daværende Skåne

1987

Connie T. Jantzen

Helsingørs middelalderlige topografi

1987

Jens Ingvordsen

Ring klosters middelalderlige bygningshistorie belyst primært ud fra de arkæologiske levn

1987

Eskil Arentoft

Rideudstyr og ridning i Danmark gennem tiden ca. 1050-1400, især på baggrund af analyser af jordfundne oldsager

1986

Kirsti Margrethe Leth

1986

Niels Hartmann

1986

Peter Thorup

1986

Konrad Lambertsen

1986

Bodil Elisabeth Bratlund

1986

Ernst Elmstrøm Stidsing

1986

Folmer Christiansen

1986

Helle Vandkilde

1986

Anne Pedersen

1986

Margit Bagger

1986

Jes Martens

1986

Anne Kirstine Hedeager Krag

1986

Lars Peter Pedersen

Odense Sortebrødrekloster. Der ønskes på baggrund af en præsentation af sortebroderordenens oprindelseshistorie og arkitekturidealer gennemført en selvstændig behandling af de på tomten af Odense Sortebrødrekloster foretagne arkæologiske undersøgelser. De fremdragne anlægslevn skal vurderes på europæisk baggrund og dateringsværdi af gravfund m.v. diskuteres

1986

Vilhjalmur Ø. Vilhjalmsson

En kritisk vurdering af dateringsgrundlaget for de vikingetidige/middelalderlige ødegårde i þjórsárdalur, Island - herunder især Stöng - samt en diskussion dels af tefrokronologiens betydning og brugbarhed i islandsk arkæologi, og dels af Stöngs betydning både i arkæologien og i andre videnskaber

1986

Tove Nyholm

Smedning med jern i dansk middelalder. Der ønskes, på grundlag af selvstændige undersøgelser, en redegørelse for, i hvilket omfang arkæologisk fremdragne jernslagger og andre smedelevn kan kaste lys over smedehåndværket i det middelalderlige Danmark. Emnet forventes behandlet på europæisk baggrund og knyttet til en bredere orientering om jernfremstilling og smedning, eventuelt i form af en todelt afhandling

1986

Inger Marie Hyldgård

Med udgangspunkt i en analyse af udgravningsresultaterne fra Halkjær/Hedegård (Ejdrup s., Ålborg amt) ønskes en vurdering af anlæggets alder, indretning, funktion og forhold til samtidige borganlæg, samt en identifikation af dets navn

1986

Sinum V. Arge

Landnam'et på Færøerne. En diskussion og vurdering af teorierne om, hvornår det fandt sted, med særlig vægt på teorier baseret på arkæologisk materiale

1985

Jørgen Holm

1985

Esben Kannegaard Nielsen

1985

Birgitte Skar

1985

Christian Aabo

1985

Bent Nyholm Ommen

1985

Søren Diinhoff

1985

Ebbe Holm Nielsen

1985

John Brinch Berthelsen

1985

Lene Behrmann Frandsen

1985

Anne Nissen Jaubert

Erik Menveds borge i Danmark. Udbredelse, udformning og funktion, med en vurdering af de metodiske problemer, der knytter sig til en sådan undersøgelse

1985

Lars Holleufer

Kalundborg i Middelalderen. En undersøgelse af byens topografiske udvikling indtil 1547

1984

Annette Blom

1984

Ole Lass Jensen

1984

Anne Birgitte Sørensen

1984

Asger Halling Lorentzen

1984

Olle Hartvig Hemdorff

1984

Knud Bjerring Jensen

1984

Susanne Erna Klingenberg

1984

Inge Birthe Velling

1984

Pauline Asingh

1984

Nis Manfred Hardt

1984

Per Orla Thomsen

1984

Marianne Lindegaard

1984

Martha Anine Laustsen

1984

Poul Christian Mikkelsen

1984

Berit Valentin Eriksen

1984

Bodil Skoust

1984

Jytte Bøjlund Nielsen

1984

Per Bugge Vegger

Nykjøbing Mors i Middelalderen

1984

Mogens Vedsø 

Vallø. En analyse af bygningshistorien frem til ca. 1730

1984

Bi Skaarup

Køkkenfunktioner, køkkener og køkkentøj i det senmiddelalderlige Danmark (ca. 1400 - ca. 1600). En oversigt over og en diskussion af de forskellige kildegruppers udsagn

1984

Jette Arneborg Pedersen

De norrøne bebyggelser i Nipaitsoq og Niaquusat: materiel kultur, udlandsforbindelser, kulturelt særpræg, kronologi og ophør - belyst især ud fra oldsagerne udgravet 1976-77, med en vurdering af, hvad en samlet undersøgelse af oldsagerne fra også de øvrige bebyggelser i Vesterbygden vil kunne sige om de nævnte spørgsmål for Vesterbygden som helhed

1984

Else Marstrand Nielsen

Randers bys topografiske udvikling i middelalderen med særlig vægt på det arkæologiske fundmateriale.

1984

Bent Bang Larsen

Lolland-Falsters senromanske/unggotiske teglstenskirker

1984

Hanne Dahlerup Koch

Læderfodtøjet fra 1300-tals voldstedet Borringholm (Hvirring sogn, Nim herred, Århus amt, - nuværende Vejle amt) - belyst på baggrund af upubliceret og publiceret dansk og publiceret europæisk materiale samt med udgangspunkt heri en vurdering af læderfodtøj som arkæologisk kilde

1984

Carsten Ljungkvist Jensen

Den førmiddelalderlige urbaniseringsproces i det nordiske kulturområde

1983

Bo Madsen

1983

Jørgen Seit Jespersen

1983

Sven Peder Østergaard Jensen

1983

Ulla Margareta Norin

1983

Per Smed

1983

Anne-Marie Laulund Mortensen

1983

Katrine Højring

1983

Anna Lindebo Leth

1983

Bodil Holm Sørensen

1983

Karen Marie Bojsen Christensen

1983

Per Ethelberg

1983

Kirsten Elisabeth Christensen

1983

Karen Høilund Nielsen

1983

Jes Wienberg

De kirkelige institutioner i Tønsberg. En undersøgelse af den kirkelige topografi og en vurdering af kirkens rolle i middelalderbyens udvikling.

1983

Peter Pentz

Senmiddelalderens handelsvarer (ca. 1300-1540) i Limfjordsområdet - en sammenligning mellem de skriftlige og de arkæologiske kilders udsagn samt en vurdering af disse kilders repræsentativitet

1982

Bodil Horskiær Lewis

1982

Ole Grøn

1982

Tine Trolle

1982

Anette Willemoes-Petersen

1982

Lis Helles Olesen

En vurdering af ældre jernalders bebyggelsesforhold i Vestjylland. 

1982

Jens-Bjørn Riis Andresen (FA)

1982

Lis Nymark Jensen

Udvalgte problemer vedrørende middelaldersværd, med særlig vægt på sværd fundet i Danmark

1982

Michael Steen Andersen

De dansk-vendiske forbindelser ca. 950-1250 - en karakteristik af arten og omfanget, især på arkæologisk grundlag, og især med henblik på disse forbindelsers betydning for Danmark

1981

Kjeld Jakob Thyghøj Vedsted

1981

Runa Susanne Stevnhoved

1981

Jens Andreas Jeppesen

1981

Jytte Ringtved

1981

Lars-Jørgen Rasmussen

1981

Marie Louise Sørensen

1981

Jens Erik Petersen

1981

Inge Bodilsen

1981

Jens Peter Rasmussen

1981

Lars Jørgen Hansen

1981

Lene Rold

1300-tallets stridsdragt i Danmark set på baggrund af den militære organisation

1980

Per Ole Siegumfeldt Schovsbo

1980

Palle Pommer Eriksen

1980

Ingrid Marie Falktoft Andersen

1980

Peter Birkedal Christensen

1980

Mette Weiland Høj

1980

John Lunde Simonsen

1980

Karin Ellen Tweddell Levinsen

1980

Thomas W. Lassen

Århus bys topografiske udvikling ca. 1150-1550

1980

Jette Bang

1979

Jens Vellev

Den romanske Viborg Domkirke

1979

Helle Reinholdt

Svendborgs middelalderlige topografi

1979

Per Kristian Madsen

Gravpotte-grave og gravpotter med særlig vægt på forholdene i middelalderens Danmark

1979

Susanne Andersen

Danske middelalderlige valfartskirker og kapeller


1978

Hanne Vivi Jensen

Koldings middelalderlige topografi

1978

Palle Birk Hansen


Middelalderlige kamme i Danmark

1977


Ole Schiørring

Vitskøl klosterkirkes middelalderlige bygningshistorie

1976

Erik Levin Nielsen

Det ældste Viborg

1974

Flemming Højlund