Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Afdeling for Globale Studier

Om afdelingen

Afdelingen for Globale Studier har en helt særlig tilgang til nutidens verden ved at kombinere sprogbaserede områdestudier af Brasilien, Indien, Japan, Kina og Rusland med Europæiske og Internationale Studier og et globalt perspektiv. Globale studier blev først etableret som fagområde i slutningen af 90’erne, men feltet er vokset eksplosivt op igennem 00’erne og har fået større og større betydning. Studierne tager udgangspunkt i overbevisningen om, at nutidens globale forhold ikke udelukkende kan studeres ved hjælp af metoder, der alene fokuserer på stater og interaktionen mellem dem. På Globale Studier anvender vi i stedet en holistisk metode, hvor historie, kulturstudier og antropologi indgår i forskningen på lige fod med statskundskab, sociologi og økonomi.

I tråd med denne tilgang forstår vi ikke nationer og regioner som individuelle kultur-beholdere, men derimod som globalt forbundne. På lignende vis skal de forskellige fagfelter heller ikke opfattes som enkelte videns-beholdere, men derimod som forbundne måder at gribe forbundne spørgsmål an på.

Studerende på Globale Studier bliver kritiske og selvsikre verdensborgere, der kan arbejde inden for forskning, undervisning, i offentlige institutioner og ministerier, samt inden for den private sektor, hvor globale kompetencer efterspørges i stadig højere grad, selv i mindre eller middelstore virksomheder.

Om Brasilianske Studier

Målsætningen med Brasilianske Studier er at anvende viden om Brasilien og det portugisiske sprog på den verdens internationale problemstillinger. Ud over at opnå kundskaber i det femte mest talte sprog i verden bliver de studerende på Brasilianske Studier trænet i at tænke kritisk og udtrykke sig kvalificeret om emner som migration, urbanisering, økonomi, statsstyre og miljø - både når Brasilien er involveret, og når det ikke er. Uddannelsen giver de studerende vigtige begrebsmæssige redskaber fra social- og kulturvidenskaberne, og den sætter redskabernes anvendelighed i centrum gennem et fokus på projekter.

Læs mere om uddannelsens opbygning, adgangskrav, studieliv, karriere mm. under "Uddannelser"

Om Europa Studier

I en tid med stigende usikkerhed er Europas fremtid og europæisk integration blevet et stadigt mere essentielt spørgsmål. I øjeblikket diskuterer europæerne, hvordan man skal håndtere en lang række af udfordringer; Brexit, eftervirkningerne af finanskrisen, flygtningekrisen, udfordringer med populisme, grænsespørgsmål, stigende besparelser og virkningerne af klima-ændringerne. Kandidatuddannelsen i europæiske studier ved Aarhus Universitet udstyrer de studerende med værktøjer og teorier til at analysere den aktuelle situation i Europa, herunder de mange udfordringer som europæerne står overfor og mulighederne for tværnationale løsninger. På Europa studier fokuserer vi på de kulturelle, sociale og politiske processer, der er med til at skabe Europa; vi undersøger EU institutionernes karakter og rolle; vi ser på Europa ud fra et globalt perspektiv - og ikke mindst; stiller vi spørgsmålet om, hvem "europæerne" virkelig er.

Med en kandidatgrad i Europa studier er du kvalificeret til at analysere og arbejde i europæiske institutioner, nationale statsadministrationer, i internationale organisationer og i multinationale selskaber. Lærerstaben ved Europa studier har bred ekspertise inden for EU's politikker og institutioner, europæisk politik, identitetsopbygning, køn, interkulturelle forhold, grænsespørgsmål og migrations-, kulturarvs- og kollektive erindringsspørgsmål.

Læs mere om uddannelsens opbygning, adgangskrav, studieliv, karriere mm. under "Uddannelser"

Om Indien- og Sydasienstudier

Uddannelsen tilbydes på dansk men inkluderer undervisning på engelsk.

På uddannelsen i Indien- og sydasienstudier tilegner de studerende sig omfattende viden om Sydasien og dets sociale, kulturelle, politiske og økonomiske forhold samt de forskellige – og skiftende – hverdagsmønstre i området. Selv om uddannelsen fokuserer på Indien, kommer man også ind på regionale ligheder og sociale og politiske forhold i lande som Nepal, Pakistan, Bangladesh og Sri Lanka. De studerende lærer også at tale, læse og skrive hindi, som er det mest udbredte sprog i Sydasien. Forhåndskendskab til hindi er ikke et krav.

De små hold giver mulighed for tæt samarbejde mellem underviseren og de studerende samt mellem de studerende. Der anlægges både en teoretisk og en praktisk tilgang i undervisningen, som veksler mellem forelæsninger, diskussioner, praktiske øvelser, læsegruppeaktiviteter og studenteroplæg. De studerende tilbringer et semester i Indien, hvor de får intensiv undervisning i hindi, styrker deres kulturelle kompetencer og oplever Indien på nærmeste hold.  

Uddannelsens lærerstab har forskningsekspertise i den socio-kulturelle, politiske and medicinske antropologi i regionen samt i litterære Hindi-traditioner og den moderne historie i regionen.

Læs mere om uddannelsens opbygning, adgangskrav, studieliv, karriere mm. under ”Uddannelser”.

Om Internationale Studier

Internationale Studier forsyner de studerende med viden om nøglebegreber, teorier og metoder til at undersøge globale fænomener. Uddannelsen omfatter semestre med undervisning i det globale samfund, international politisk økonomi, moderne global historie, globale tanker, international projektledelse og globale politikker. De studerende bruger det tredje semester til et praktikophold i en virksomhed/organisation eller til international udveksling. Det sidste semester er dedikeret til at skrive speciale - enten om et selvvalgt emne eller et emne, der er aftalt med en praktikvirksomhed/organisation. Alle kerne-kurserne forsyner de studerende med en viden, som de kan overføre og bruge i deres praktik-virksomhed og i deres fremtidige karriere. 

Undervisningen på Internationale Studier foretages af en lærerstab på 5 fuldtids akademiske medarbejdere fordelt på 2 forskellige fakulteter. Vores forskningsinteresser spænder over følgende områder: statskundskab, historie og idéhistorie, politisk økonomi og antropologi.

Læs mere om uddannelsens opbygning, adgangskrav, studieliv, karriere mm. under "Uddannelser"

Om Japanstudier

Selv om Japan har mistet sin økonomiske førerposition i Asien, fortsætter Japan stadig med at fascinere folk overalt i verden. Japan Studier ved Aarhus Universitet sigter mod at forstå nyere tids problemstillinger gennem forskellige fag – specielt historie, sociologi og statskundskab. Fagets sprogbaserede tilgang lægger stor vægt på japansk færdighed, der fungerer som et centralt redskab i analyserne af de forskellige emner. Desuden giver faget en unik mulighed for at studere og opleve Japan indefra på et af de mange partner universiteter i Japan.
Japan Studier ved Aarhus Universitet vil give dig essentielle færdigheder, som ikke kun vil gøre dig i stand til at udforske Japan og interagere med dets kultur og folk. Du vil også få mulighed for at opnå vigtige analytiske og kommunikative færdigheder, der også værdsættes i områder uden for japanske studier – både inden for den offentlige og den private sektor.

Læs mere om uddannelsens opbygning, adgangskrav, studieliv, karriere mm. under "Uddannelser"

Om Kinastudier

Vi studerer og underviser om Kina inden for sprogbaserede områdestudier som akademisk tradition. Vores primære anliggende er samfundsforhold, kultur og sprog i det nutidige og 20. århundredes Kina med et særligt forskningsfokus på kinesisk socialisering, migration, kulturel produktion og sprogindlæring. Vi tilbyder et omfattende uddannelsesprogram, der inkludere bachelor-, kandidat- og ph.d.-studier og mange muligheder for specialiseringer og studier i Kina.

Kinastudier indgår i tætte interdisciplinære undervisnings- og forskningssamarbejder med de øvrige studier på Afdeling for Globale studier. Vi er også involveret i mange udadvendte aktiviteter så som efteruddannelse og pressekontakt.

I Kinastudiers tehus arrangeres løbende gæsteforelæsninger og andre faglige og sociale aktiviteter.

Hvis du vil vide mere, kan du finde mere info på forskernes individuelle profiler, og du er velkommen til  at kontakte os!

Læs mere om uddannelsens opbygning, adgangskrav, studieliv, karriere mm. på bachelor.au.dk/kinastudier 

Om Ruslandstudier

Vi tilbyder en meget bred uddannelse (sprog, kultur og sociale forhold), der fokuserer på en vigtig del af Eurasien, som spænder fra Centraleuropa og Balkanområdet til det østlige Rusland og Stillehavet. Flere end 350 mio. mennesker bor i dette område, og de fleste har et slavisk sprog som deres modersmål eller andetsprog. Ruslands enorme naturressourcer og efterhånden meget selvsikre udenrigspolitik påvirker og udfordrer de østeuropæiske lande. I den sidste tid er området mellem EU og Rusland blevet fanget mellem forskellige identiteter som EU's ”østlige naboer”, eller som en del af Ruslands geopolitiske vision.

Vores fremragende forskere har fået international anerkendelse som eksperter med hensyn til Centraleuropa, Balkanlandene og Rusland. Disse forskere vil sammen med erfarne sproglærere, vejlede dig som studerende. Du kan lære russisk eller bosnisk/kroatisk/serbisk (BCS), samt tilbringe et semester i udlandet hos et af vores partneruniversiteter i Rusland eller det tidligere Jugoslavien. Du skal studere alle aspekter af denne region og får en ekspertise inden for kultur, sociale forhold, politik og historie. Du vil også tilegne dig vigtige færdigheder, der kan hjælpe dig på det fremtidige arbejdsmarked.

Læs mere om uddannelsens opbygning, adgangskrav, studieliv, karriere mm. under "Uddannelser"

Ansatte ved afdelingen

Navn Jobtitel E-mail Telefon Bygning
Aryee, Jonas Nii Ayi Gæsteforsker niijonas@cas.au.dk
Braga Mattos, Ana Paulla Studieadjunkt mattos@cas.au.dk
Bugge, Peter Lektor peter.bugge@cas.au.dk +4587162242 1461, 630
Dey, Tridibesh Postdoc
Fiig, Christina Lektor cfiig@cas.au.dk +4587162219 1461, 626
Fischer, Georg Lektor fischer@cas.au.dk +4587162312 1467, 324
Flesher Fominaya, Cristina Maria Professor cffominaya@cas.au.dk 1465, 430
Guan, Yue Adjunkt yue.guan@cas.au.dk 1465, 324
Hansen, Anders Sybrandt Lektor etnoash@cas.au.dk +4560662175 4236, 213
Hansen, Annette Skovsted Lektor ostash@cas.au.dk +4587162303 1465, 320
Ifversen, Jan Professor jif@cas.au.dk +4540184818
Kovács, Borbála Postdoc bkovacs@cas.au.dk
Kølvraa, Christoffer Leiding Lektor eurock@cas.au.dk +4587162374 1461, 622
Lesch, Vincent Videnskabelig assistent vincent.lesch@cas.au.dk 1465, 418
Morris, Jeremy Professor jmorris@cas.au.dk
Pacheco Cueva, Vladimir Douglas Lektor vpc@cas.au.dk +4587162217 1465, 420
Pardue, Derek dpardue@cas.au.dk
Pathak, Gauri Sanjeev Lektor gauri@cas.au.dk
Platz, Anemone Lektor ostap@cas.au.dk +4587162328 1465, 330
Pristed, Birgitte Beck Lektor birgitte.pristed@cas.au.dk +4587162763 1467, 321
Santos, Fabio Lektor fabio.santos@cas.au.dk
Schulz-Forberg, Hagen Lektor hishsf@cas.au.dk +4587162232 1465, 426
Shukla, Vivek Kumar Studieadjunkt vivekshukla@cas.au.dk +4587162182 1465, 321
Skoda, Uwe Lektor skoda@cas.au.dk +4587162325 1465, 322
Starikova, Galina Studielektor slags@cas.au.dk +4587162318 1465, 323
Steen, Andreas Professor ostas@cas.au.dk
Thunø, Mette Lektor mettethunoe@cas.au.dk +4529799330 1461, 624
Thy, Rasmus Rossen Videnskabelig assistent rasmusthy@cas.au.dk
Thøgersen, Stig Professor emeritus stig.thogersen@cas.au.dk +4528606776
Tomioka, Jiro Studieadjunkt asijtomioka@cas.au.dk +4587162761 1465, 325
Visser, Jacco Videnskabelig assistent jvisser@cc.au.dk
Wedell-Wedellsborg, Anne Professor emeritus anne.wedell-wedellsborg@cas.au.dk
Wilken, Lisanne Lektor, Ph.d.-programleder ceklw@cas.au.dk +4587162235 1461, 620
Yamamoto, Raymond Lektor raymond.yamamoto@cas.au.dk
Zhang, Chun Studielektor ostzc@cas.au.dk +4587162304 1465, 326