Aarhus Universitets segl

Afdeling for Teologi

Om afdelingen

Afdeling for Teologi udgør en enhed sammensat af følgende fag eller discipliner: Gammel Testamente, Ny Testamente, Kirkehistorie, Dogmatik samt Etik og Religionsfilosofi. Herudover forskes og undervises i Praktisk Teologi samt Religionsteologi og kristendommens globale udbredelse. Emnerne spænder derfor vidt: eksegetiske og litterære læsninger af de bibelske skrifter, analyser af forholdet mellem kirke, samfund og stat, undersøgelser af kristendommens trosindhold i en global verden, samt refleksion over etiske dilemmaer og religionsfilosofiske problemstillinger.

De ansattes forskningsmæssige kompetence baserer sig på en bred vifte af metodiske tilgange: historiske, filologiske, litteraturteoretiske, filosofiske, sociologiske, politologiske og psykologiske.

Forskningsmiljø

Teologi på Aarhus Universitet hører til de største teologiske forskningsmiljøer i Europa og tiltrækker flere internationalt anerkendte forskere. Nationalt og internationalt står teologi stærkt inden for en række områder som f.eks. kristendom i antikken, reformatorisk teologi, bioetik og nanoetik, samt studier i N.F.S. Grundtvig og K.E. Løgstrup.

Forskerne arbejder ofte i tværgående grupper og netværk med forskere fra andre fagligheder som religionsvidenskab, humaniora i bred forstand, medicin og samfundsvidenskab.

Tilknyttet undervisning

I tilknytning til det teologiske fagmiljø udbyder Aarhus Universitet bachelor- og kandidatuddannelsen i teologi (cand. theol.), kandidatuddannelsen i diakoni (med sidste optag i september 2022) samt en række tilvalgs- og efteruddannelsesfag.

Videnskabelige medarbejdere

Navn Jobtitel E-mail Telefon Bygning
Andersen, Svend Professor emeritus teosa@cas.au.dk +4525394401
Becker, Eve-Marie Professor eb@cas.au.dk
Bugge, David Lektor teodb@cas.au.dk +4587162448 1453, 425
Cerioni, Lavinia Postdoc lav.cer@cas.au.dk +4587169148 1453, 322
Engberg, Jakob Lektor je@cas.au.dk +4587162468 1451, 424
Falkenberg, René Lektor rf@cas.au.dk +4587162874 1451, 327
Glas, Jacob Evert Postdoc jeglas@cas.au.dk +4587168983
Glass, Rivkah Gillian Postdoc rgglass@cas.au.dk +4587168984
Hansen, Bjarke Mørkøre Stigel Postdoc bmh@cas.au.dk +4587169143 1453, 422
Holm, Bo Kristian Professor MSO teobh@cas.au.dk +4587162453 1453, 428
Holt, Else Kragelund Lektor Emeritus teoekh@cas.au.dk
Ingesman, Per Professor emeritus teopi@cas.au.dk
Jacobsen, Anders-Christian Professor alj@cas.au.dk +4587169141 1453, 424
Jensen, Svend Fodgaard Studielektor teosfj@cas.au.dk +4587162442 1453, 322
Johansen, Kirstine Helboe Lektor, Afdelingsleder, Viceinstitutleder kp@cas.au.dk +4587169137 1453, 433
Larsen, Kasper Bro Professor kbl@cas.au.dk +4587169134 1451, 324
Liebermann, Rosanne Adjunkt rosanne.liebermann@cas.au.dk +4587169136 1451, 325
Lodberg, Peter Professor MSO teopl@cas.au.dk +4587162481 1453, 430
Mathiasen Stopa, Sasja Emilie Post doc. teoses@cas.au.dk +4526257674 1453, 422
Mortensen, Jacob Palle Bliddal Lektor teojmo@cas.au.dk +4587169132 1451, 326
Nielsen, Kirsten Professor emeritus kn@cas.au.dk +4586162394
Nissen, Johannes Lektor Emeritus teojn@cas.au.dk
Nissen, Ulrik Lektor teoubn@cas.au.dk +4587162461 1453, 427
Olsen, Nikolaj Studielektor no@cas.au.dk +4587162547 1451, 425
Pedersen, Else Marie Wiberg Lektor emerita teoewp@cas.au.dk
Pedersen, Nils Arne Lektor teonap@cas.au.dk +4587162415 1451, 426
Pracht, Erich Benjamin Postdoc ebp@cas.au.dk +4587169131 1453, 327
Schmidt, Ulla Lektor teous@cas.au.dk +4587162437 1451, 431
Sommer Bostrup, Mattias Adjunkt msb@cas.au.dk +4587169139 1451, 423
Sørensen, Dan Enok Studielektor teodes@cas.au.dk +4587162474 1451, 427
Thorsen, Jakob Egeris Lektor teojet@cas.au.dk +4587169147 1453, 429
Uusimäki, Elisa Professor elisa.uusimaki@cas.au.dk +4587169129 1451, 323
Vrangbæk, Christian Houth Postdoc chv@cas.au.dk 1453, 329
Welz, Claudia Professor clw@cas.au.dk +4587169145 1453, 423
Widmann, Peter Professor emeritus pw@cas.au.dk