Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

EVU på Teologi

Efter- og videreuddannelse i teologi

Master som fleksibelt forløb i teologi

Har du lyst til at dygtiggøre dig inden for teologi, kan du gøre det gennem en individuelt tilrettelagt masteruddannelse. Uddannelsen består af 60 ECTS point (svarende til sammenlagt et års fuldtidsarbejde) og afsluttes med et afgangsprojekt.

En master som fleksibelt forløb i teologi kan tage udgangspunkt i de forskellige teologiske discipliner, som kan kombineres med undervisningstilbud på andre fag både ved Aarhus Universitet og ved andre universiteter.

En faglig vejleder på Teologi hjælper dig med at sammensætte den rette uddannelsesplan. En fleksibel master er som udgangspunkt et individuelt tilrettelagt uddannelsesforløb, men hvis flere er interesseret i at fordybe sig i samme emne, kan man i fællesskab tilrettelægge en uddannelsesplan.

Efteruddannelseskurser

Teologi tilbyder at udvikle kortere kurser til særligt interesserede grupper. I kursussammensætningen kan inddrages alle teologiske discipliner og eventuelt andre relevante fag på Aarhus Universitet. Kurserne kan være en gentagelse af tidligere udbudte kurser, eller de kan udvikles i samarbejde med en repræsentant fra Teologi.

  • Eksempler på mulige efteruddannelsesforløb: Dåb og hverdagens teologi (provstikursus); Løgstrups etik (kursus for sygeplejersker); Grundkursus i kristendomskundskab (fx for sognemedhjælpere); Død, begravelse og mindekultur (fx for præster eller gymnasielærere). 

  • Yderligere oplysninger og retningslinjer

Alternativt uddannelsesforløb til præstestillinger

Foto: Lars Kruse

Folkekirken har i de senere år oplevet, at det er svært at tiltrække kvalificerede ansøgere til ledige præstestillinger flere steder i landet. Derfor har Folketinget vedtaget en ny lov, der i de næste 10 år gør det muligt, at personer med en kandidatgrad i andet end teologi kan søge præstestillinger.

En lovændring vedtaget i Folketinget åbner for, at personer med en kandidatgrad i andet end teologi nu kan søge præstestillinger i folkekirken. Den traditionelle vej til præsteembede er først en kandidatuddannelse i teologi på universitetet og dernæst pastoralseminaret, men den bliver med lovændringen suppleret med et alternativ. 

”En kandidatgrad i teologi er den primære vej til præsteembede, og vi har heldigvis god søgning til vores teologiuddannelse. Samtidig vil vi som fakultet i en begrænset periode understøtte den nye ordning med individuel teologisk efteruddannelse, som folkekirken og folkekirkens biskopper har ønsket,” fortæller dekan ved Faculty of Arts, Johnny Laursen.

Afdelingsleder på Teologi, Kirstine Helboe Johansen, ser også frem til, at Afdeling for Teologi på Aarhus Universitet kan bidrage til at afhjælpe problemet omkring præstemangel, og understreger også, at der ikke er tale om en ny uddannelse, men derimod et individuelt tilrettelagt teologisk efteruddannelsesforløb: 

”Den nye ordning betyder, at man nu har ret til at søge en stilling som præst efter at have gennemført enkeltstående kurser på teologi. Det vil være Kirkeministeriet, der skal godkende en individuel tilrettelagt plan, som vil tage hensyn til ansøgernes uddannelsesbaggrund - herunder forudgående kompetencer og kvalifikationer.”

Uddannelsesplanen vil, ifølge afdelingslederen, typisk omfatte fag som græsk, eksegese, kirkehistorie, praktisk teologi, dogmatik og etik.

Der nedsættes et rådgivende udvalg til at udarbejde uddannelsesplanerne. Det Rådgivende Udvalg sammensættes af repræsentanter for de teologiske fagområder på universiteterne, biskopperne, Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter og Kirkeministeriet.

Ansøgning skal ske til Kirkeministeriet, og ansøgningsformularen ligger på Kirkeministeriets hjemmeside.

Fakta

Læs mere her om adgangskrav og ansøgning på Kirkeministeriets hjemmeside. 

Yderligere information

Kirstine Helboe Johansen, lektor
Institut for Kultur og Samfund
Afdeling for Teologi
Mail: afdelingsleder.teologi@cas.au.dk
Fastnet: +45 8716 2485