Aarhus Universitets segl

EVU på Teologi

Efter- og videreuddannelse i teologi

Alternativt uddannelsesforløb til præstestillinger

Det alternative uddannelsesforløb er et teologisk uddannelsesforløb for personer med en kandidatgrad inden for et andet område end teologi, som ønsker at kvalificere sig til at søge en præstestilling.

Læs mere om det alternative uddannelsesforløb til præstestillinger og det forventede kursusudbud

Master som fleksibelt forløb i teologi

Har du lyst til at dygtiggøre dig inden for teologi, kan du gøre det gennem en individuelt tilrettelagt masteruddannelse. Uddannelsen består af 60 ECTS point (svarende til sammenlagt et års fuldtidsarbejde) og afsluttes med et afgangsprojekt.

En master som fleksibelt forløb i teologi kan tage udgangspunkt i de forskellige teologiske discipliner, som kan kombineres med undervisningstilbud på andre fag både ved Aarhus Universitet og ved andre universiteter.

En faglig vejleder på Teologi hjælper dig med at sammensætte den rette uddannelsesplan. En fleksibel master er som udgangspunkt et individuelt tilrettelagt uddannelsesforløb, men hvis flere er interesseret i at fordybe sig i samme emne, kan man i fællesskab tilrettelægge en uddannelsesplan.

Efteruddannelseskurser

Teologi tilbyder at udvikle kortere kurser til særligt interesserede grupper. I kursussammensætningen kan inddrages alle teologiske discipliner og eventuelt andre relevante fag på Aarhus Universitet. Kurserne kan være en gentagelse af tidligere udbudte kurser, eller de kan udvikles i samarbejde med en repræsentant fra Teologi.

  • Eksempler på mulige efteruddannelsesforløb: Dåb og hverdagens teologi (provstikursus); Løgstrups etik (kursus for sygeplejersker); Grundkursus i kristendomskundskab (fx for sognemedhjælpere); Død, begravelse og mindekultur (fx for præster eller gymnasielærere). 
     
  • Yderligere oplysninger og retningslinjer

Ækvivalensvurdering af udenlandsk teologisk kandidatgrad

Har du en kandidatgrad i teologi fra et udenlandsk universitet, skal den ækvivalensvurderes, hvis du vil søge præsteembede i den danske folkekirke.

En ækvivalensvurdering indeholder dels en niveauvurdering, som foretages af Uddannelses- og Forskningsstyrelsen, dels en faglig vurdering, som foretages af Afdeling for Teologi.

Du er selv ansvarlig for at indhente en niveauvurdering, hvis det skønnes nødvendigt før Afdeling for Teologi kan foretage en faglig vurdering. Det er også dit eget ansvar at sende den samlede ækvivalensvurdering til godkendelse i Kirkeministeriet.

Ækvivalensansøgninger, som ønskes fagligt vurderet på Aarhus Universitet, skal sendes til aekvivalens.arts@au.dk