Aarhus Universitets segl

Forskningsenheden for Religionshistorie

Det faglige felt Religionshistorie

Forskningsenheden for Religionshistorie ved Afdeling for Religionsvidenskab bringer ansatte, ph.d.-studerende og kandidatstuderende sammen i et fortløbende diskussions- og udvekslingsmiljø om religionshistorie i bred forstand. Det faglige felt afstikkes af empiriske religioner i fortid og nutid, religionsfænomenologi og generelle religions- og kulturhistoriske teorier. Metodisk trækker feltet på tilgange, som det deler med andre fag så som historie, filologi, arkæologi, antropologi, filosofi og idehistorie.

Enhedens arbejde

Enheden tilbyder et fælles forum for religionshistoriske forskere, der ønsker at sammentænke deres ofte vidt forskellige kompetenceområder med generelle religionshistoriske teoridannelser og metodediskussioner. Enheden har gennem årene arrangeret læsnings- og debatforløb om bl.a. religionshistorie og kulturel evolution, askese, procession og ontologier. Fra efterårssemesteret 2021 og tre semestre frem vil det fælles emne være ’fest’. Her vil enheden diskutere kendetegn ved og funktioner af fænomenet ’fest’, herunder festivitas, festmåltid, fejring og festival, på tværs af tid og sted i religionshistorien.

Enheden mødes én gang om måneden til frokostmøder, typisk på fredage mellem kl. 12.15 og 14.00 i lokale 1451-515 (Capitol). De månedlige møder vil til tider suppleres af endagsseminarer. Enhedens møder er åbne for ansatte, studerende og gæster. Ønske om at modtage e-mails med programændringer, materiale osv. sendes til forskningsenhedens tovholder Marianne Schleicher: ms@cas.au.dk . Som udgangspunkt foregår møderne på dansk, men hvis ikke-dansktalende nyansatte eller gæster en uge i forvejen melder deres ønske om deltagelse til forskningsenhedens tovholder, skiftes til engelsk.

Relateret undervisning 

Forskningsenheden er fagligt relateret til den forskningsbaserede undervisning og ph.d.-vejledning ved Afdeling for Religionsvidenskab i religionsfænomenologi, tribal og arkaisk religionshistorie, israelitisk-jødisk religionshistorie, indiske religioner, islam, kristendommens grundlæggelse og historie, moderne kristendom, religionsfilosofi med etik samt religionsvidenskabens forskningshistorie.

Tovholder

Marianne Schleicher , Lektor , Institut for Kultur og Samfund - Afdeling for Religionsvidenskab

Relaterede forskere

Lars Albinus , Lektor , Institut for Kultur og Samfund - Afdeling for Religionsvidenskab
Katrine Frøkjær Baunvig , Lektor , Institut for Kultur og Samfund - Grundtvig Centeret
Jørn Borup , Lektor , Institut for Kultur og Samfund - Afdeling for Religionsvidenskab
Marianne Qvortrup Fibiger , Lektor, afdelingsleder , Institut for Kultur og Samfund - Afdeling for Religionsvidenskab
Armin W. Geertz , Professor emeritus , Institut for Kultur og Samfund - Afdeling for Religionsvidenskab
Hans Jørgen Lundager Jensen , Professor emeritus , Institut for Kultur og Samfund - Afdeling for Religionsvidenskab
Simon Nygaard , Adjunkt , Institut for Kultur og Samfund - Afdeling for Religionsvidenskab
Anders Klostergaard Petersen , Lektor , Institut for Kultur og Samfund - Afdeling for Religionsvidenskab
Benjamin Grant Purzycki , Lektor , Institut for Kultur og Samfund - Afdeling for Religionsvidenskab
Martin Thomas Riexinger , Lektor , Institut for Kultur og Samfund - Arabisk og Islamstudier, fag
Jens Peter Schjødt , Professor emeritus , Institut for Kultur og Samfund - Afdeling for Religionsvidenskab
Marianne Schleicher , Lektor , Institut for Kultur og Samfund - Afdeling for Religionsvidenskab
Jesper Sørensen , Lektor , Institut for Kultur og Samfund - Afdeling for Religionsvidenskab

Relaterede ph.d.-stipendiater

Emma Cecilie Sørlie Jørgensen , Ph.d.-studerende , Institut for Kultur og Samfund - Afdeling for Religionsvidenskab