Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Forskningsenheden for Religionshistorie

Det faglige felt Religionshistorie

Forskningsenheden for Religionshistorie ved Afdeling for Religionsvidenskab bringer ansatte, ph.d.-studerende og kandidatstuderende sammen i et fortløbende diskussions- og udvekslingsmiljø omkring religionshistorie i bred forstand. Det faglige felt afstikkes af religionsfænomenologi, generelle religions- og kulturhistoriske teorier samt empiriske religioner i fortid og nutid. Metodisk er feltet et spændingsfelt imellem filosofi og idehistorie, historiske og filologiske tilgange (med hjælpeområder, herunder arkæologi) og antropologi.

Enhedens arbejde

Enheden tilbyder et fælles forum for religionshistoriske forskere som ønsker at samtænke deres (vidt forskellige) kompetenceområder med generelle religionshistoriske teoridannelser og metodediskussioner. Enheden har arrangeret læsnings- og debatforløb om religionshistorie og kulturel evolution, om askese og om ontologier. I efterårssemesteret 2017 vil det fælles emne være ontologier, koncentreret om en fælles læsning af Philippe Descola, Beyond Nature and Culture (2014).

Enheden mødes primært til frokostmøder onsdage kl. 12.05-13.00. Visse møder udvides med særlige fremlæggelser. 

Deltagelse i møderne er åbne for ansatte, studerende og gæster. Ønske om at modtage e-mails med programændringer, materiale osv. sendes til Hans J. Lundager Jensen: hj@cas.au.dk

Relateret undervisning

Forskningsenheden er fagligt relateret til den forskningsbaserede undervisning og ph.d.-vejledning i religionsfænomenologi, tribal og arkaisk religionshistorie, israelitisk-jødisk religionshistorie, indiske religioner, islam, kristendommens grundlæggelse og historie, moderne kristendom, religionsfilosofi med etik samt religionsvidenskabens forskningshistorie.

Tovholder

Anders Klostergaard Petersen, Lektor, Institut for Kultur og Samfund - Afdeling for Religionsvidenskab

Relaterede forskere

Lars Albinus, Lektor, Institut for Kultur og Samfund - Afdeling for Religionsvidenskab
Jørn Borup, Lektor, afdelingsleder, Institut for Kultur og Samfund - Afdeling for Religionsvidenskab
Marianne Qvortrup Fibiger, Lektor, Institut for Kultur og Samfund - Afdeling for Religionsvidenskab
Armin W. Geertz, Professor emeritus, Institut for Kultur og Samfund - Afdeling for Religionsvidenskab
Hans Jørgen Lundager Jensen, Professor, Institut for Kultur og Samfund - Afdeling for Religionsvidenskab
Marie Vejrup Nielsen, Lektor, Viceinstitutleder, Institut for Kultur og Samfund - Afdeling for Religionsvidenskab
Jens Peter Schjødt, Professor emeritus, Institut for Kultur og Samfund - Afdeling for Religionsvidenskab
Marianne Schleicher, Lektor, Institut for Kultur og Samfund - Afdeling for Religionsvidenskab
Jesper Frøkjær Sørensen, Lektor, Institut for Kultur og Samfund - Afdeling for Religionsvidenskab

Relaterede ph.d.-stipendiater

Sophie Bønding, Videnskabelig assistent, Institut for Kultur og Samfund - Grundtvig Centeret
Simon Nygaard, Adjunkt, Institut for Kultur og Samfund - Afdeling for Religionsvidenskab