Aarhus Universitets segl

Enkeltfag i LATIN

Enkeltfag på deltid

Om enkeltfag i latin

Kandidatilvalget og dets enkeltdiscipliner henvender sig til alle med interesse for latin.

De kvalifikationer, som det samlede tilvalg fører frem til, gør den i særlig grad relevant for undervisere ved de gymnasiale uddannelser, men også uden for undervisningssektoren vil de i mange sammenhænge være af værdi.

Udbud

Enkeltfag Indskrivningsperiode ECTS-POINT
Latinsk sprogkundskab og sproghistorie (forår 2024) 01.02.2024 - 31.08.2024  15 ECTS
Latinsk poesi og virkningshistorie (efterår 2024) 01.09.2024 - 31.01.2025  15 ECTS

Universitetet har ret til at aflyse et kursus eller udbudt undervisning efter ansøgningsfristens udløb. Fx i tilfælde af for få tilmeldte.

Deltagerbetaling

Deltagerbetalingen er per modul og ses i fakta-boksen øverst til højre. Deltagerbetaling ved universitetets efter- og videreuddannelser pålignes ikke moms.

Deltagerbetalingen opkræves forud for semesterstart. Betalingen dækker omkostninger til undervisning, 3 eksamensforsøg pr. disciplin og administration. Der kan udover deltagerbetalingen være udgifter til undervisningsmateriale.

Deltagerbetalingen giver dig ret til at følge undervisningen i det semester, du er optaget i. Hvis du ønsker at deltage i det samme undervisningsforløb igen senere, skal du indsende en ny ansøgning om optagelse, og der vil blive opkrævet deltagerbetaling igen. En ny deltagerbetaling giver ikke flere eksamensforsøg, og du kan derudover ikke gå til eksamen i et allerede bestået fag.

Du får først eksamensret, når din deltagerbetaling er registret i vores system. Statstilskuddet til deltidsuddannelse fastsættes i finansloven for et år ad gangen. Aarhus Universitet tager forbehold for eventuelle justeringer af deltagerbetalingen.

Afmelding og refundering af deltagerbetaling

Hvis du ønsker at afmelde dig fra et uddannelsesforløb, skal du gøre det skriftligt til administrationen for efter- og videreuddannelse på Arts:

  • Efter- og Videreuddannelse, Arts Studier
    Tåsingegade 3, Bygning 1442, 2. sal
    8000 Aarhus C

Medmindre andet fremgår af dit optagelsesbrev, kan du få deltagerbetalingen refunderet, hvis vi modtager din skriftlige afmelding inden første undervisningsgang og senest 1. september ved undervisning i efterårssemestre og senest 1. februar ved undervisning i forårssemestre. Efter undervisningen er startet, er det ikke længere muligt at få refunderet din deltagerbetaling.

Adgangskrav

Enkeltfag fra kandidattilvalget

Adgangskravet til enkeltfag under kandidattilvalget i latin er en bestået bacheloruddannelse med centralt fag inden for gymnasiets fagrække samt bachelortilvalg (45 ECTS) i latin.

Særlige forudsætninger for optagelse på enkeltfag fra bachelor- og kandidattilvalget

For at du kan få det fylde udbytte af  undervisningen er det en forudsætning, at du har god læsefærdighed i engelsk og tysk, og at du har adgang til computer og internet.

Vejledning vedrørende optagelse

Opfylder du ikke  adgangskravene beskrevet ovenfor, bør du kontakte Efter- og Videreuddannelse for nærmere vejledning.

Ansøgning

Ansøgningen sker gennem vores digitale ansøgningssystem DANS. Sammen med din ansøgning skal du uploade kopi af eksamensbeviser og en beskrivelse af anden uddannelse eller andre relevante kvalifikationer.

Ca. 6 uger efter ansøgningsfristen modtager du besked om, hvorvidt du er optaget. I forbindelse med ferier og helligdage, stor søgning eller særlige vilkår for igangsættelse af undervisning, kan der gå længere tid inden du får svar. Kommunikationen sker via DANS.

Universitetet registrerer persondata, adgangsgrundlag samt resultatet af universitetets behandling af ansøgningen. Behandling af personoplysninger sker i henhold til Aarhus Universitets regler:

http://www.au.dk/om/profil/privatlivspolitik/

Studieordning

For nærmere oplysninger om fagligt indhold, prøvetyper mv. henvises til studieordningen for: 


For generelle regler og bekendtgørelser, der knytter sig til udbuddet af heltidsuddannelse på deltid se Regler og bekendtgørelser

Fakultet og Studienævn

Latin hører hjemme under fakultetet Arts, Institut for Kultur og Samfund, Aarhus Universitet.

Studienævnet for Kultur og Samfund har ansvaret for det faglige niveau, indhold, undervisning og eksamen.