Aarhus Universitets segl

Forskningsprogrammet tilknyttet
Afdeling for Religionsvidenskab 

Religion og kulturel evolution

Om programmet

Forskningsprogrammet er koncentreret om religion med udgangspunkt i forskellige teoretiske og metodiske interesser. Det undersøger religions identiske træk på tværs af tid og rum og tager højde for religioners løbende kulturelle tilpasning, ligesom det fokuserer på sammenhængen mellem biologisk og kulturel evolution.

Programmet består af fire enheder med hver en række samarbejdspartnere ved og uden for Institut for Kultur og Samfund. Den interdisciplinære forskning ligger primært på forskningsenhedsniveau, mens forskningen på programniveau har en mere snæver tilknytning til det eksisterende religionsvidenskabelige forsknings- og uddannelsesmiljø.

 

Teoretisk og metodisk åbner programmet sig for flere fagligheder ved instituttet, idet der ud over den specifikke religionsvidenskabelige kompetence trækkes på teorier og metoder fælles med discipliner som antropologi, historie, idehistorie, områdestudier, arkæologi, klassiske studier og teologi.

Forskningsprogramleder

Lars Albinus

Lektor Institut for Kultur og Samfund - Afdeling for Religionsvidenskab

Sekretær

Lotte Varnich

Afdelingssekretær Religionsvidenskab

Nyheder og arrangementer

Nyheder og arrangementer lægges i afdelingens nyhedsliste og arrangementskalender