Aarhus Universitets segl

Forskningsprofil

Forskningsprogammet har et primært fokus på religion og biologisk og kulturel evolution og deres interaktioner. Et centralt mål er undersøgelsen af identiske elementer i religioner på tværs af tid og rum samtidig med, at vi analyser religioners og kulturers løbende og gensidige tilpasning.

Programmet består af fem forskningsenheder med en række partnere såvel inden for som uden for CAS. De fem enheder er: 1) RCC (Religion, Kognition og Kultur); CSR (Center for Samtidsreligion); 3) FRH (Forskningsenheden for Religionshistorie); 4) FIKS (Forskningsenheden for Islamiske Kulturstudier); 5) SAR (Forskningsenheden for Sydasiatisk Religion).

Mens den tværfaglige forskning i overvejende grad finder sted på forskningsenhedsniveau, er forskningen på programniveau snævert knyttet til det eksisterende miljø for religionsvidenskab, som hører til blandt de største på verdensplan.  

Der er en række overlappende interesser mellem forskningsenhederne for Religion, Kultur og Kognition og Religionshistorie, eftersom begge er optaget af kulturel evolution. Hvor den første fortrinsvis er optaget af kulturel evolution fra et biologisk, kognitivt perspektiv, anlægger den anden et langtidsperspektiv, der omfatter en række forskellige religionstyper: Stammereligion, arkaisk religion, historisk religion, og endelig moderne religion.

Tilsvarende er der et sammenfald i interesser mellem Forskningsenhederne for Religionshistorie, CSR, FIKS og SAR, ligesom de alle har et stærkt fokus på ’thick description’ i forhold til de undersøgte religioner. Der finder også et tæt samarbejde sted mellem de enheder, som alle har en særlig interesse i religion i moderne kultur og samfund.

Empirisk dækker forskningsprogrammet et betydelig religionshistorisk mangfoldighed af religioner i både fortid og nutid. Denne diversitet holdes imidlertid i tømme af et stærkt fokus på Metode og Teori, som altid har været et særligt kendetegn for det religionsvidenskabelige miljø ved Aarhus Universitet.

Empirisk arbejdes der i Forskningsprogrammet tæt sammen med en række andre forskningsenheder både ved Institut for Kultur og Samfund og uden for. Det gælder ikke mindst enheder med parallelle interesserer.

Teoretisk er programmet også forbundet med en række andre discipliner under Institut for Kultur og Samfund som fx antropologi, Interacting Minds, historie, teologi, etc. En særlig styrke ved programmet er dets udtalte internationale profil, der blandt andet kommer til udtryk i et tæt samarbejde med en række adjungerede professorer samt en række andre internationale kolleger og universiteter.