Aarhus Universitets segl

Ph.d. aktiviteter

Som ph.d.-studerende ved Afdeling for Antropologi indgår du i et stærkt forskningsfællesskab. Du inviteres til at deltage i forskningsprogrammets aktiviteter og udvikler gennem kurser, rundbordssamtaler, workshops og foredrag dine evner til spørge, analysere, præsentere, diskutere og udvikle din forskning sammen med andre forskere.

Her kan du læse om de faste faglige aktiviteter og formater, vi tilbyder for at integrere dig som yngre forskere på afdelingen og sikre dig en forskeruddannelse i antropologi på højeste internationale niveau.

Om ph.d.-programmet

Som Ph.d.-studerende ved Graduate School of Arts inden for fagområderne Antropologi eller Human Security bliver du indskrevet i Ph.d.-programmet for Antropologi, Globale studier og Religionsvidenskab.

Er dit projekt tværfagligt, har du mulighed for at vælge kurser fra andre Ph.d.-programmer. Læs mere om de forskellige Ph.d.-programmer på Graduate School of Arts her.

PHD BUDDY

Som nystartet Ph.d.-studerende får du en "PhD Buddy", der viser dig rundt og svare på spørgsmål om alt det, du ikke lige ved som ny på afdelingen. Første møde starter med en "grand tour" på MoCa Campus, hvor du ser de centrale faciliteter (frokoststue, kopirum, dueslag, bibliotek m.m.) og hilser på afdelingslederen, forskningsprogramlederen, sekretærerne og de medarbejdere, der er "hjemme" på kontorerne.

Hvis du som Ph.d.-studerende er interesseret i selv at være PhD Buddy, så kontakt endelig afdelingssekretæren. Du må bruge op til 20 "instituttimer” på opgaven.

KURSER I ANTROPOLOGI

Som ph.d.-studerende har du stor indflydelse på og gode muligheder for at foreslå og være med til at planlægge tematiske kurser, workshops og konferencer i samarbejde med forskningsprogrammet og/eller ph.d.-programmet.

Afdeling for Antropologi organiserer og udbyder hvert semester tre Ph.d.-kurser i samarbejde med Institut for Antropologi ved Københavns Universitet: From Plans to Practice, From Fieldwork to Analysis, og From Analysis to Text, der er designet til trinvist at styrke specifikke kompetencer i den antropologiske projektudvikling fra idé til feltarbejde, analyse og endelig publikation. Kurserne er ikke obligatoriske, men vi forventer, at ph.d.-studerende, der er ansat ved Afdeling for Antropologi, følger kurserne for at kvalificere sig til en ph.d.-grad i faget antropologi. 

På kurserne stræber vi efter at skabe et venligt, kreativt og produktivt læringsmiljø. Du kan opleve, at dine idéer til dit projekt bliver udfordret, og at du midlertidigt mister fodfæste. Men fortvivl ikke! En kreativ proces indebærer nødvendigvis en vis form for modstand og friktion, og husk, at beslutninger vedrørende dit ph.d.-projekt og afhandling altid træffes af dig og din vejleder.


Registrering

Kurserne annonceres på PhDcourses.dk

Kurserne er forbeholdt Ph.d.-programmets egne studerende, men kommer du fra et andet ph.d.-program, er du velkommen til at ansøge og vil få tilbudt evt. ledige pladser.

Administration

  • Om foråret administreres kurserne af AU Forskerskolen på Arts, Ph.d. Administrator Henriette Jaquet (Tlf. 87 15 25 43, henriette.jaquet@au.dk)
  • Om efteråret administreres kurserne af KU HR Søndre City Phd kursusadministrator Maja Erlund/KU HR Søndre City Phd (Tlf. 35 33 42 24; phd@hrsc.ku.dk)

​​​​​​​Plans to Practice (1 day, 2 ECTS)

Week 10 (Spring) and week 41 (Fall)

This course is for PhD students who are in the first semester of their PhD program. You will get the opportunity to present your research project – the ways in which you have imagined the field and developed a research process that can generate data for the project – and, in turn, receive comments from your fellow students and the course facilitators. The course will assist you in giving specific form to your fieldwork plans and making the move from general overall ideas to concrete research design.

In preparation for the course, you are expected to prepare a document including a short, up-to-date, version of your project description, between 3-5 pages in length

Fieldwork to Analysis (2 days, 3.5 ECTS)

Week 10 and 13 (Spring), and week 37 and 41 (Fall)

This course is for PhD students who are in the middle of their PhD program and have done some fieldwork, if not all. We will work with the analytical potential in your data, and you will have a chance to try out an analysis and get feedback from your fellow students and the course facilitators. As an integral part of this, we will also work towards the development of your overall thesis argument.

In preparation for the first course day, you are expected to prepare a short description of your project including an overview of your fieldwork and data. In addition, you will be asked to submit a "lump" of data. It can be a description of a particular situation in your fieldwork, a life history, mappings of different kinds, some visual data, or a combination of data that somehow seem to be related. We want you to choose from "gut feeling" and intuition and dare to engage in an exploration of analytical possibilities.​​​​​​​

We propose that you meet with your supervisor shortly after the first course day and discuss the feedback you have received. Between the first and second course days, you are expected to turn your "lump" into a short analysis.

Analysis to Text (2 days, 3.5 ECTS)

Week 10 and 13 (Spring), and week 37 and 41 (Fall)

​​​​​​​This course is for PhD students who are in the process of writing up their dissertations. The aim of the course is to train how to write with clarity, how to engage the reader in the presentation of the material, and how to present the overall argument in writing and in structuring the thesis. You are asked to submit a text ahead of the course. Participants may be at different stages of the process, and some will be ready to present more completed texts than others, but don’t worry if you present a non-finished text. You will learn just as much from that, if not more. The text should be a maximum of 20 pages. It could be a draft for a chapter or an article that forms part of your thesis. In addition, you must submit one page presenting the overall argument of your thesis. We propose that you meet with your supervisor shortly after the first course day and discuss the feedback you have received. Between the first and second course days, you are expected to work on your text.”

ANTHROPOLOGY MATTERS

Anthropology Matters kan bedst beskrives som en rundbordssamtale, der har til formål at styrke den faglige samtale og integration af yngre forskere på afdelingen. Samtalen begynder med at et seniormedlem fra forskningsprogrammet udvælger og redegør for et centralt analytisk begreb han/hun benytter i sin forskning. Herefter præsenterer to udpegede respondenter fra ph.d.-gruppen, hvordan begrebet relaterer sig til deres forskning. Idéen er at udvide og åbne begrebet samt forsøge at skubbe sit eget arbejde i nye retninger. Deltagerne forventes at læse 2-3 artikler og deltage aktivt i rundbordssamtalen. Respondenter får 1 ECTS for deres bidrag, og resten modtager ½ ECTS for deltagelse. Mødet afsluttes med frokost i selskab med afdelingsledelsen.

Organiseres én gang hvert semester. Alle ph.d.-studerende fra afdelingen, der bor i Aarhus, forventes at deltage.

PRÆFORSVAR

Omtrent et år før du indleverer din ph.d.-afhandling, skal du sammen med din hovedvejleder planlægge et Thesis Seminar (præforsvar), hvor du fremlægger en oversigt over din planlagte afhandling og udvalgte skriftlige eksempler på dine grundlæggende hypoteser, teorier og metoder. På seminaret indgår du i en kritisk diskussion med to opponenter og din vejleder om din skitse til afhandling. Læs mere på Forskerskolens hjemmeside her.

Skriv til rpa@cas.au.dk, hvis dit Thesis Seminar er åbent for publikum!

Så hjælper forskningsprogrammet dig med at annoncere begivenheden. Det er en fordel for dig at have med-ph.d.-studerende blandt publikum, som du kan sparre med efter seminaret. Samtidig er præforsvar også rigtig god læring for andre, der er i gang med et ph.d.-forløb eller overvejer at blive ph.d.-studerende.


Billeder fra MEGA Seminaret organiseret med hjælp og bidrag fra afdelingens ph.d.-studerende (fotos: Kathrine Svejstrup).