Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Afdeling for Globale Studier

Om afdelingen

Afdelingen for Globale Studier har en helt særlig tilgang til nutidens verden ved at kombinere sprogbaserede områdestudier af Brasilien, Indien, Japan, Kina og Rusland med Europæiske og Internationale Studier og et globalt perspektiv. Globale studier blev først etableret som fagområde i slutningen af 90’erne, men feltet er vokset eksplosivt op igennem 00’erne og har fået større og større betydning. Studierne tager udgangspunkt i overbevisningen om, at nutidens globale forhold ikke udelukkende kan studeres ved hjælp af metoder, der alene fokuserer på stater og interaktionen mellem dem. På Globale Studier anvender vi i stedet en holistisk metode, hvor historie, kulturstudier og antropologi indgår i forskningen på lige fod med statskundskab, sociologi og økonomi.

I tråd med denne tilgang forstår vi ikke nationer og regioner som individuelle kultur-beholdere, men derimod som globalt forbundne. På lignende vis skal de forskellige fagfelter heller ikke opfattes som enkelte videns-beholdere, men derimod som forbundne måder at gribe forbundne spørgsmål an på.

Studerende på Globale Studier bliver kritiske og selvsikre verdensborgere, der kan arbejde inden for forskning, undervisning, i offentlige institutioner og ministerier, samt inden for den private sektor, hvor globale kompetencer efterspørges i stadig højere grad, selv i mindre eller middelstore virksomheder.

Om Brasilianske Studier

Målsætningen med Brasilianske Studier er at anvende viden om Brasilien og det portugisiske sprog på den verdens internationale problemstillinger. Ud over at opnå kundskaber i det femte mest talte sprog i verden bliver de studerende på Brasilianske Studier trænet i at tænke kritisk og udtrykke sig kvalificeret om emner som migration, urbanisering, økonomi, statsstyre og miljø - både når Brasilien er involveret, og når det ikke er. Uddannelsen giver de studerende vigtige begrebsmæssige redskaber fra social- og kulturvidenskaberne, og den sætter redskabernes anvendelighed i centrum gennem et fokus på projekter.

Læs mere om uddannelsens opbygning, adgangskrav, studieliv, karriere mm. under "Uddannelser"

Om Kinastudier

Vi studerer og underviser om Kina inden for sprogbaserede områdestudier som akademisk tradition. Vores primære anliggende er samfundsforhold, kultur og sprog i det nutidige og 20. århundredes Kina med et særligt forskningsfokus på kinesisk socialisering, migration, kulturel produktion og sprogindlæring. Vi tilbyder et omfattende uddannelsesprogram, der inkludere bachelor-, kandidat- og ph.d.-studier og mange muligheder for specialiseringer og studier i Kina.

Kinastudier indgår i tættet interdisciplinære undervisnings- og forskningssamarbejder med de øvrige studier på Afdeling for Globale studier. Vi er også involveret i mange udadvendte aktiviteter så som efteruddannelse og pressekontakt.

Hvis du vil vide mere, kan du finder mere info på forskernes individuelle profiler, og du er velkommen til  at kontakte os!

 

Læs mere om uddannelsens opbygning, adgangskrav, studieliv, karriere mm. under "Uddannelser"

Ruslandstudier.

Vi tilbyder en meget bred uddannelse (sprog, kultur og sociale forhold), der fokuserer på en vigtig del af Eurasien, som spænder fra Centraleuropa og Balkanområdet til det østlige Rusland og Stillehavet. Flere end 350 mio. mennesker bor i dette område, og de fleste har et slavisk sprog som deres modersmål eller andetsprog. Ruslands enorme naturressourcer og efterhånden meget selvsikre udenrigspolitik påvirker og udfordrer de østeuropæiske lande. I den sidste tid er området mellem EU og Rusland blevet fanget mellem forskellige identiteter som EU's ”østlige naboer”, eller som en del af Ruslands geopolitiske vision.

Vores fremragende forskere har fået international anerkendelse som eksperter med hensyn til Centraleuropa, Balkanlandene og Rusland. Disse forskere vil sammen med erfarne sproglærere, vejlede dig som studerende. Du kan lære russisk eller bosnisk/kroatisk/serbisk (BCS), samt tilbringe et semester i udlandet hos et af vores partneruniversiteter i Rusland eller det tidligere Jugoslavien. Du skal studere alle aspekter af denne region og får en ekspertise inden for kultur, sociale forhold, politik og historie. Du vil også tilegne dig vigtige færdigheder, der kan hjælpe dig på det fremtidige arbejdsmarked.

 

Læs mere om uddannelsens opbygning, adgangskrav, studieliv, karriere mm. under "Uddannelser"

Ansatte ved afdelingen

Navn Jobtitel E-mail Telefon Bygning
Andersen, Astrid Nonbo Postdoc ideana@cas.au.dk +4587162239 1463, 623
Aryee, Jonas Nii Ayi Gæsteforsker niijonas@cas.au.dk 1465, 225
Bech, Lene Sønderby Videnskabelig assistent lenebech@cas.au.dk
Bugge, Peter Lektor peter.bugge@cas.au.dk +4587162242 1461, 630
Carvalho, Vinicius Mariano de Adjungeret lektor romvmc@cas.au.dk
Ciotti, Manuela Lektor manuela.ciotti@cas.au.dk +4587162376 1463, 626
Dilli Nunes, Camila Udenlandsk lektor camila.dilli@cas.au.dk +4587162974 1467, 323
Fiig, Christina Lektor cfiig@cas.au.dk +4587162219 1461, 626
Fischer, Georg Lektor fischer@cas.au.dk +4587162312 1467, 324
Graneberg, Katerina Hausildova Studielektor katerina.graneberg@cas.au.dk +4587162243 1461, 624
Hansen, Anders Sybrandt Lektor etnoash@cas.au.dk +4560662175 1467, 328
Hansen, Annette Skovsted Lektor ostash@cas.au.dk +4587162303 1465, 320
Ifversen, Jan Lektor jif@cas.au.dk +4540184818 1461, 628
Kovács, Borbála Postdoc bkovacs@cas.au.dk 1467, 319
Kølvraa, Christoffer Leiding Lektor eurock@cas.au.dk +4587162374 1461, 621
Morris, Jeremy Lektor jmorris@cas.au.dk +4587162532 1467, 325
Nicolaisen, Martin Arvad Videnskabelig assistent au632006@cas.au.dk
Pacheco Cueva, Vladimir Douglas Lektor vpc@cas.au.dk +4587162217 1461, 622
Pardue, Derek dpardue@cas.au.dk
Pathak, Gauri Sanjeev Lektor gauri@cas.au.dk
Platz, Anemone Lektor ostap@cas.au.dk +4587162328 1465, 330
Pristed, Birgitte Beck Lektor birgitte.pristed@cas.au.dk +4587162763 1467, 321
Schulz-Forberg, Hagen Lektor hishsf@cas.au.dk +4587162232 1463, 625
Shukla, Vivek Kumar Studieadjunkt vivekshukla@cas.au.dk +4587162182 1465, 321
Skoda, Uwe Lektor skoda@cas.au.dk +4587162325 1465, 322
Starikova, Galina Studielektor slags@cas.au.dk +4587162318 1465, 323
Steen, Andreas Lektor ostas@cas.au.dk +4587162375 1465, 318
Thunø, Mette Lektor mettethunoe@au.dk +4529799330 1467, 322
Thøgersen, Stig Professor emeritus stig.thogersen@cas.au.dk +4528606776
Tomioka, Jiro Studieadjunkt asijtomioka@cas.au.dk +4587162761 1465, 325
Uekusa, Shinya Adjunkt s.uekusa@cas.au.dk 1465, 322
Visser, Jacco Ekstern lektor jvisser@cc.au.dk 1481, 557
Wedell-Wedellsborg, Anne Professor emeritus anne.wedell-wedellsborg@cas.au.dk
Wilken, Lisanne Lektor, forskningsprogramleder ceklw@cas.au.dk +4587162235 1461, 620
Yamamoto, Raymond Adjunkt raymond.yamamoto@cas.au.dk 1465, 323
Zhang, Chun Studielektor ostzc@cas.au.dk +4587162304 1465, 326

Tilknyttede Ph.d.-studerende


Nyheder

26.03.2020 | Globale Studier

Statement Against Racism

Statement on anti-Asian violence and racism

20.02.2020 | Globale Studier

Jonathan Nilas Puntervold - New PhD at the Department of Global Studies

Jonathan will be working on the project:" If the shoe fits: The Japanese Rejection of Western Grammatical Theory in the early 20th century".

Arrangementer

ons 29 apr
14:15-17:00 | Aarhus University, Nobelparken, The Rainbow Room, Building 1467, room 316
PhD Workshop - Reading texts: up close & from afar
lør 02 maj
00:00-00:00 | Kvindemuseet (The Women's museum)
Symposium
ons 06 maj
00:00-00:00 | TBA
Presentation of PhD-projects
Naja Hjortshøj & Tenna Foustad Harboe