Aarhus Universitets segl

Om Indien- og sydasienstudier

Uddannelsen tilbydes på dansk men inkluderer undervisning på engelsk.

På uddannelsen i Indien- og sydasienstudier tilegner de studerende sig omfattende viden om Sydasien og dets sociale, kulturelle, politiske og økonomiske forhold samt de forskellige – og skiftende – hverdagsmønstre i området. Selv om uddannelsen fokuserer på Indien, kommer man også ind på regionale ligheder og sociale og politiske forhold i lande som Nepal, Pakistan, Bangladesh og Sri Lanka. De studerende lærer også at tale, læse og skrive hindi, som er det mest udbredte sprog i Sydasien. Forhåndskendskab til hindi er ikke et krav.

De små hold giver mulighed for tæt samarbejde mellem underviseren og de studerende samt mellem de studerende. Der anlægges både en teoretisk og en praktisk tilgang i undervisningen, som veksler mellem forelæsninger, diskussioner, praktiske øvelser, læsegruppeaktiviteter og studenteroplæg. De studerende tilbringer et semester i Indien, hvor de får intensiv undervisning i hindi, styrker deres kulturelle kompetencer og oplever Indien på nærmeste hold.  

Uddannelsens lærerstab har forskningsekspertise i den socio-kulturelle, politiske and medicinske antropologi i regionen samt i litterære Hindi-traditioner og den moderne historie i regionen.

Læs mere om uddannelsens opbygning, adgangskrav, studieliv, karriere mm. på bachelor.au.dk/indienogsydasienstudier

Visninger
Visninger