Aarhus Universitets segl

Ruslandstudier på AU

Ruslandstudier på Aarhus Universitet udbyder en helhedsorienteret sproglig, kulturhistorisk og social- og samfundsfokuseret uddannelse inden for en vigtig verdensregion, der dækker elleve tidszoner fra Kaliningrad til Kamtjatka. At lære russisk sprog er dit udgangspunkt for en nødvendig dialog med ikke kun de omkring 145 millioner indbyggere i Rusland, men også med de millioner af russisktalende, der bor i det tidligere Sovjetområde og i hele verden. Ruslands energibaserede økonomi og det nuværende regimes stadig mere aggressive udenrigspolitik udgør en akut energi- og sikkerhedspolitisk udfordring for Ruslands østeuropæiske naboer, EU og de nordiske lande. Samtidig har globale russiske kulturer efterladt os en rig verdensarv af billedkunst, litteratur og film, og Rusland har fortsat betydning kunst og videnskab i dag. Du vil studere regionen som en faglig helhed: du vil få ekspertise inden for kultur, samfund, politik og historie og opnå akademiske og analytiske færdigheder, der fremtidssikrer din karriere i en foranderlig verden.

Uddannelser og muligheder

BA-uddannelse i ruslandstudier på Aarhus Universitet er en sprogbaseret områdeuddannelse, der undervises af en tværfaglig og international gruppe forskere. Særligt i begyndelsen af studiet lægges vægt på intensiv sprogundervisning af modersmålstalende specialister i russisk som fremmedsprog, og derfor er BA uddannelsen normeret til 7 semestre. En BA i ruslandstudier kan kombineres med mange kandidatfag. På Afdeling for Globale Studier udbydes et engelsksproget tilvalg (5. og 6. semester) i "Addressing global challenges". På KA-niveau kan du bygge videre på dine fagkompetencer og sprogfærdigheder med en KA i Globale Områdestudier (GLAS).

Uddannelsen i ruslandstudier åbner for karriereveje inden for meget forskellige områder som kommunikation og journalistik, undervisning og uddannelse, international handel og turisme, offentlig administration, forsvar og sikkerhed samt forskning. 

Partnere og aktiviteter

Du tilbringer et helt semester i udlandet på et partneruniversitet i et russisktalende miljø i af de baltiske lande. Vores studerende tager ofte på praktikophold på de danske ambassader og kulturinstitutter i øst- og centraleuropæiske lande.

De studerende arrangerer af og til fælles rejser til forskellige destinationer i Østeuropa, og nogle engagerer sig i Silba Aarhus - Initiativ for Dialog og Demokrati, en non-profit og tværpolitisk ungdomsorganisation, der arbejder for demokrati og brobygning.

Læs mere om uddannelsens opbygning, adgangskrav, studieliv, karriere mm. på bachelor.au.dk/ruslandstudier

Visninger
Visninger