Aarhus Universitets segl

Samarbejder og humanistisk forståelse er vejen frem

Leder

Kære alle,

Vi er glade for, at vi nu kan præsentere en hjemmeside for Udvalget for Eksterne Samarbejder. Instituttet havde tidligere et erhvervsudvalg. Vi syntes dog i udvalget, at den betegnelse var for snæver. Vi er et udvalg, der fremmer alle former for eksterne samarbejder mellem instituttets forskere, studerende og eksterne partnere. Partnerne kan være private virksomheder, men de kan også være offentlige institutioner, NGO’ere, interesseorganisationer og borgere. Samarbejderne kan tage mange former fra større forskningsprojekter og konsulentydelser til borgervidenskab og uddannelsesinitiativer. Det afgørende er, at den viden vi skaber på instituttet kommer i brug uden for huset på mange forskellige måder.

I udvalget søger vi at få overblik over de mange eksterne samarbejder, der etableres på Institut for Kultur og Samfund (IKS). Vi kigger nærmere på, hvordan samarbejderne er blevet til og på hvilke løsninger de bidrager med til samfundet. På hjemmesiden vil I blandt andet kunne læse, se eller lytte til interviews med IKS-forskere og IKS-undervisere, der har igangsat spændende projekter med eksterne partnere. De bidrager i den grad til at styrke billedet af humanistisk forskning som afgørende til løsningen af fremtidens store samfundsmæssige udfordringer.

Det er et væsentligt mål for udvalget at synliggøre over for omverdenen, at humanistisk viden er uomgængelig, når det kommer til at tage livtag med de aktuelle, globale udfordringer. Et oplagt eksempel er klimaudfordringerne, der har sendt verden på den anden side af the tipping point. Grønne løsninger vil kræve omfattende sociale og kulturelle forandringer. De vil blive så omfattende, at de fleste politikere indtil videre lukker øjnene og sætter deres lid til teknologien. Men klimaet er blot et af mange globale udfordringer. Bare et hurtigt kig på FN's verdensmål fortæller, at listen over udfordringer er lang. Den globale ulighed øges. Antallet af krige og konflikter er stigende. Et større og større antal mennesker sendes på flugt. Diskrimination hører til dagens orden. Kriserne er mange. Globale udfordringer slår altid igennem lokalt. Også i det velstående Danmark mærker vi dem. Fordi udfordringerne er så omfattende, kræver de al den viden, der kan mobiliseres. Ingen videnskab kan løse dem alene. Ofte bliver humanistisk viden i offentligheden og blandt beslutningstagere opfattet som nice to have, sådan lidt som kager til kaffen. Vi vil i udvalget gerne være med til at ændre dette billede. Humanistisk forskning er nødvendig for at løse de store udfordringer. På IKS råder vi over forskere med humanistisk viden inden for så centrale emner som klima, sundhed, teknologi, fødevarer, mobilitet, borgerinddragelse, demokrati, diversitet, ulighed, konflikt, identitet og meget andet. Den er der brug for i samfundet.

I udvalget vil vi også gerne øge vores overblik over de projekter, forskere, undervisere og studerende på IKS har med eksterne partnere. Vi er sikre på, der gemmer sig mere i vore oversigter, end dem vi har hørt om indtil videre. Vi vil som delfiner dykke dybere ned i projekter for at få synliggjort best practices. Vi vil følge vore studerende tættere på deres karriererejse fra undervisningen på deres BA-uddannelse over projektorienterede forløb og specialer til beskæftigelse. Vi ved, at stort set alle vore studerende kommer i beskæftigelse, og at de får spændende jobs. Vi vil gerne indhente mere viden om deres karriereveje i samarbejde med de studerende selv, underviserne og karrierecentret. Også hvad angår karriereveje, byder der sig en anden fortælling til, end den man ofte får i medier eller fra politisk hold. I udvalget vil vi naturligvis også gerne tale med de eksterne partnere, som har glæde af at samarbejde med forskere og undervisere fra IKS. Vi er sikre på, der gemmer sig succeshistorier her.

På hjemmesiden kan I læse mere om, gode praksisser og samarbejder, der har skabt nyttig viden. Kontakt os, hvis I gemmer på en god historie om eksterne samarbejder. Vi har ikke så mange øjne og ører, så vi har brug for jeres også.

Jan Ifversen, forperson for udvalget