Aarhus Universitets segl

Transformationel ledelse

I nutidig socialvidenskab og indenfor management-teori er transformationel ledelse én af de mest indflydelsesrige teorier (MATZLER ET AL.: 815). Begrebet transformationel ledelse, transformational leadership, blev introduceret af B. M. BASS (1985) og beskriver hvordan og hvorfor ledere er i stand til at motivere mennesker til at gøre deres bedste og motivere medarbejdere (’followers’) til at overvinde egeninteresse, stræbe efter et højere formål eller vision (’vision’) og dermed udrette mere end forventet (MATZLER ET AL.: 816 med videre referencer). De fire forskellige ’typer’ af adfærd som transformationel ledelse indbefatter er:

a) udviklingen af en delt vision,

b) lederens ageren som en rollemodel,

c) visioner for intellektuel stimulering og

d) vejledning ift. individuelle behov (ibid. 116f.).

Det er i denne diskursive ramme at EVTL-projektet vil undersøge Cicero, Paulus og Senecas brevskrivning – set i sammenhæng med deres tid og læst side om side – som sådanne visioner for transformationel ledelse.