KINGRAM

Kinesisk grammatik for begyndere

Til besvarelse af øvelser på KINGRAM anbefales in-browser ordbogen Zhongwen  Chinese-English Dictionary, der findes som tilføjelse til Google Chrome og Microsoft Edge.

Brug KINGRAM som studerende

Er du lige startet på at lære kinesisk kan KINGRAM blive en hjælp til at forstå den kinesiske grammatik og øve brugen af den. Du kan benytte de interaktive grammatiske øvelser uafhængigt af dine lærebøger, da platformen er delt op i relevante grammatiske emner med forklaringer og øvelser. På den måde er KINGRAM også en form for opslagsværk, hvis du har glemt hvordan du bruger kinesisk grammatik. De grammatiske forklaringer består af videoer med studerende, der præsenterer dig til forskellige måder at forstå grammatikken på og øvelserne er digitale øvelser, hvor du straks får svar på, om du har løst opgaverne rigtigt eller forkert. Du får også hjælp til opgaver, som du måske ikke har løst helt korrekt. 

Brug KINGRAM som underviser

Er du underviser i kinesisk på begynderniveau kan KINGRAM blive en hjælp til grammatikundervisningen. Du kan benytte de interaktive grammatiske øvelser uafhængigt af lærebøger, da platformen er delt op i relevante grammatiske emner med forklaringer og øvelser. Øvelserne består primært af forskellige typer af interaktive grammatiske opgaver, som kan bruges som hjemmearbejde eller direkte i undervisningen. Desuden består KINGRAM af videoer hvor grammatiske emner forklares og studerende præsenterer disse emners anvendelighed, således at brugerne kan få forklaringer på flere forskellige måder. KINGRAM vil både kunne integreres i undervisningen og udgøre et supplement til denne. KINGRAM kommer i en version med både tegn og pinyin.

Du er som underviser meget velkommen til at kontakte os med idéer og forslag til grammatiske emner og øvelser.

Læs mere om KINGRAM som underviser

OBS Den nuværende version af KINGRAM er en betaversion. Ændringer kan derfor forekomme.